ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.05.2010 р.

N 42/468


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Капацин Н. В. - доповідача у справі, суддів - Воліка І. М., Кролевець О. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Харківмісьгаз" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2010 у справі N 42/468 господарського суду міста Києва за позовом Відкритого акціонерного товариства "Харківмісьгаз" до Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" про стягнення 1838470,18 грн. (за участю представників від: позивача - Зубрич Д. О. (довір. від 04.01.2010 р.), відповідача - Бойко Д. М. (довір. від 29.12.2009 р.)), постановив:

Рішенням господарського суду міста Києва від 06.10.2009 р. у справі N 42/468 задоволено позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства "Харківміськгаз", стягнуто з Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" на користь Відкритого акціонерного товариства "Харківміськгаз" 1558188,37 грн. боргу, 229053,70 грн. збитків внаслідок інфляції за час прострочення, 51228,11 грн. 3 % річних з простроченої суми, 18384,70 грн. державного мита, 315 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2010 р. у даній справі задоволено апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго", скасовано рішення господарського суду міста Києва від 06.10.2009 р. у справі N 42/468 та прийнято нове рішення, яким відмовлено Відкритому акціонерному товариству "Харківмісьгаз" в задоволенні позовних вимог.

Не погоджуючись із вказаною постановою суду апеляційної інстанції, Відкрите акціонерне товариство "Харківмісьгаз" звернулося з касаційною скаргою, в якій просить Вищий господарський суд України скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2010 р. у справі N 42/468 та залишити без змін рішення господарського суду міста Києва від 06.10.2009 р. у даній справі.

Скарга мотивована тим, що постанова суду апеляційної інстанції прийнята з порушенням норм матеріального права, а саме статей 525, 526, 629 Цивільного кодексу України та статті 193 Господарського кодексу України.

Заявник в касаційній скарзі посилається на пункт 4.3 договору, відповідно до якого сторони зобов'язані підписати акт здачі-прийомки послуг з транспортування газу до п'ятого числа місця, наступного за місяцем, у якому фактично надавались послуги. Згідно пункту 4.4 договору акт здачі-прийомки послуг з транспортування газу складається ВАТ "Харківміськгаз" на підставі реєстру фактично протранспортованих об'ємів природного газу у відповідному місяці.

Відповідачем не підписано реєстр фактично протранспортованих об'ємів природного газу у березні 2008 року тому подальше оформлення звітної документації, в тому числі складання та підписання акта здачі-приймання послуг з транспортування газу, стало неможливим.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги щодо дотримання судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав з наступних підстав.

Відповідно до статті 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція перевіряє застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права на підставі встановлених фактичних обставин справи.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів справи, на підставі договору від 30.01.2007 р. N 75/1-16/66ТР-07 про надання послуг з транспортування природного газу, укладеного між Відкритим акціонерним товариством "Харківмісьгаз" (Виконавець) і Закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго" (Замовник), Виконавець зобов'язався протягом 2007 - 2011 років здійснити транспортування природного газу в обсязі до 1575000000 м3 системою розподільчих газопроводів, що знаходяться в зоні обслуговування та/або користуванні виконавця, від пунктів приймання-передачі газу - газорозподільних станцій на магістральних трубопроводах та/або пунктів виміру витрат газу в районах видобутку газу на території України до пунктів призначення - місця входу газопроводу на територію споживача або від точки балансового розмежування газопроводів споживачів для технічної передачі визначеним замовником та доведеним до виконавця через Об'єднане диспетчерське управління ДК "Укртрансгаз" споживачам, а Замовник зобов'язався прийняти та оплатити надані послуги.

Обов'язок по обліку газу та здійсненню контролю за споживанням газу усіма споживачами, які отримують природний газ відповідно до умов пункту 3.11 договору покладено на Виконавця. Цими ж умовами встановлено обов'язок Виконавця до 10 числа місяця, наступного за звітним, складати реєстри фактично протранспортованих об'ємів природного газу у відповідному місяці на підставі даних технічних актів про обсяги газу, складених ним із споживачами газу.

Статтею 4 договору регламентовано відносини щодо порядку оформлення здачі-приймання послуг з транспортування газу. Зокрема, передбачено, що надання послуг оформлюється відповідними актами, які сторони повинні підписати до п'ятого числа місяця, наступного за місяцем фактичного надання послуг, на підставі реєстрів фактично протранспортованих об'ємів природного газу, який сторони зобов'язані підписати до десятого числа місяця, наступного за місяцем надання послуг.

Статтею 6 договору встановлено порядок та умови оплати наданих послуг транспортування газу, згідно з умовами якої оплату наданих позивачем послуг передбачено здійснювати відповідачем шляхом попередніх платежів в розмірі по 40 % від вартості планового обсягу послуг з транспортування газу на звітний місяць до 5 та 10 числа поточного місяця. Остаточний розрахунок передбачено здійснювати на підставі рахунків-фактур, виставлений Виконавцем Замовнику на підставі актів здачі-прийомки послуг з транспортування газу до 15 числа місяця, наступного за звітним.

Відкрите акціонерне товариство "Харківміськгаз" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго" основного боргу у розмірі 1558188,37 грн., борг з урахуванням встановленого індексу інфляції за час прострочення - 229053,70 грн., 3 % річних з простроченої суми - 51228,11 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивачем та підставі договору про надання послуг з транспортування природного газу від 30.01.2007 р., у березні 2008 року надано відповідачу послуги з транспортування 39288663 м3 природного газу вартістю 1558188,37 грн. Всупереч умов договору відповідач не оплатив надані послуги, заборгованість відповідача перед позивачем складає 1558188,37 грн.

В матеріалах справи міститься реєстр фактичного протранспортованих обсягів природного газу газовими мережами ВАТ "Харківміськгаз" згідно з договором N 75/1-16/66/Тр-07 від 30.01.2007 р. з ресурсів ЗАТ "Укргаз-Енерго" в березні 2008 року, який підписаний ВАТ "Харківмісьгаз".

Суд першої інстанції задовольняючи позовні вимоги позивача виходив з того, що сторони договору пов'язали визначення місячних обсягів наданих за договором послуг в актах здачі-приймання послуг з даними реєстрів фактично протранспортованих об'ємів природного газу за відповідний місяць, скласти які зобов'язаний позивач.

Квитанцією Кур'єрської служби доставки N 1858327 від 21.05.2008 р., описом вкладення N 1858327, підтверджується факт надсилання позивачем відповідачу реєстру з рахунком-фактурою та одержання цих документів 21.05.2008 р.

Враховуючи несплату відповідачем боргу за протранспортований природних газ судом першої інстанції задоволено позовні вимоги в частині стягнення основного боргу в розмірі 1558188,37 грн. та на підставі ст. 625 Цивільного кодексу України задоволено позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 229053,70 грн. збитків внаслідок інфляції за час прострочення, 51228,11 грн. три проценти річних з простроченої суми.

Суд апеляційної інстанції не погоджуючись з правовою позицією суду першої інстанції та скасовуючи рішення суду першої інстанції вказує на відсутність підстав для здійснення оплати за договором, а саме рахунку-фактури, який є обов'язковою умовою відповідно до умов договору для здійснення замовником розрахунків з виконавцем. Суд апеляційної інстанції вважає позовні вимоги позивача необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає правомірним висновок суду першої інстанції.

Факт надання послуг позивачем з транспортування природного газу на суму 1558188,37 грн. підтверджується реєстром фактично протранспортованих обсягів природного газу газовими мережами ВАТ "Харківміськгаз" згідно з договором N 75/1-16/66/тр-07 від 30.01.2007 р. з ресурсів ЗАТ "Укргаз-Енерго" в березні 2008 року.

Направлення примірника реєстру на адресу відповідача підтверджується копією квитанції кур'єрської пошти.

Як встановлено частиною 1 статті 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з частиною 1 статті 526 даного Кодексу, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо розміру основного боргу 1558188,37 грн.

За обставин невиконання відповідачем грошових зобов'язань місцевий господарський суд, встановивши в його діях склад цивільно-правової відповідальності, застосувавши до спірних відносин правила статей 525 і 526 Цивільного кодексу України, обґрунтовано задовольнив позов в частині стягнення суми основного боргу.

За правилами статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції і річних.

Отже суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про задоволення позову в частині стягнення інфляційних втрат в розмірі 229053,70 грн. та 3 % річних - 51228,11 грн.

Матеріали справи свідчать про те, що господарським судом в порядку статті 43 ГПК України всебічно, повно і об'єктивно досліджено матеріали справи в їх сукупності і вірно застосовано норми процесуального та матеріального права.

Відповідно до частини 6 статті 1119 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги (подання) має право залишити в силі одне із раніше прийнятих рішень або постанов.

Враховуючи викладене, колегія суддів Вищого господарського суду України прийшла до висновку про скасування постанови Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2010 р. та залишення без змін рішення господарського суду міста Києва від 06.10.2009 р. у справі N 42/468.

Керуючись ст. ст. 1115 - 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 125, 129 Конституції України та Рішенням Конституційного Суду України N 8-рп/2010 від 11.03.2010 р., Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Харківмісьгаз" задовольнити.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2010 у справі N 42/468 скасувати.

Рішення господарського суду міста Києва від 06.10.2009 р. у справі N 42/468 залишити без змін.

Постанова Вищого господарського суду України касаційному оскарженню не підлягає.

 

Головуючий, суддя:

Н. В. Капацин

Судді:

І. М. Волік

 

О. А. Кролевець

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали