ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.08.2011 р.

Справа N 12/862

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Заріцької А. О., суддів - Поліщука В. Ю. (доповідач), Коробенка Г. П., за участю представників сторін: від позивача - ОСОБА_1 - представник, довіреність N 134 від 10.08.2011 року; від відповідача - ОСОБА_2 - представник, довіреність від 02.09.2010 року; розглянувши касаційну скаргу Державного підприємства "Навчально-дослідне господарство "Україна" Державного агроекологічного університету, на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 18 травня 2011 року, у справі N 12/862 Господарського суду Житомирської області, за позовом Державного підприємства "Навчально-дослідне господарство "Україна" Державного агроекологічного університету (смт Черняхів, Черняхівський район, Житомирська область), до Товариства з обмеженою відповідальністю "Черняхів-Агротрейд" (смт Черняхів, Черняхівський район, Житомирська область), про стягнення 585500 грн. 00 коп., встановив:

У червні 2010 року Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Україна" Державного агроекологічного університету (далі за текстом - ДП "НДГ "Україна" ДАЕУ) звернулось до господарського суду Житомирської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Черняхів-Агротрейд" (далі за текстом - ТзОВ "Черняхів-Агротрейд") про стягнення боргу у сумі 500000 грн. 00 коп., пені у сумі 50500 грн. 00 коп. та штрафу у сумі 35000 грн. 00 коп. В обґрунтування заявлених вимог позивач послався на невиконання відповідачем умов Договору про спільну економічну діяльність щодо сплати коштів за користування земельними ділянками.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 26.08.2010 року у справі N 12/862 (суддя - Сікорська Н. А.) позов задоволено частково; присуджено до стягнення з ТзОВ "Черняхів-Агротрейд" на користь ДП "НДГ "Україна" ДАЕУ борг у сумі 500000 грн. 00 коп., державне мито у сумі 5000 грн. 00 коп., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 201 грн. 54 коп.; в решті позову відмовлено. Рішення господарського суду першої інстанції мотивовано тим, що позовні вимоги щодо стягнення суми основної заборгованості є законними та обґрунтованими, а відтак підлягають до задоволення; з огляду на те, що сторони у Договорі не передбачили відповідальність за несвоєчасне виконання зобов'язання у вигляді пені та штрафу, місцевий господарський суд відмовив у задоволенні позову в цій частині.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 18.05.2011 року (головуючий суддя - Бригінець Л. М., судді - Демидюк О. О., Щепанська Г. А.) апеляційну скаргу задоволено; рішення господарського суду Житомирської області від 26.08.2010 року скасовано; прийнято нове судове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено. Постанову господарського суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що позивачем не доведено порушення відповідачем умов Договору про сумісну діяльність, зокрема, п. 7.1 цього Договору; водночас, господарський суд апеляційної інстанції відзначив про відсутність доказів передачі позивачем відповідачу земельних ділянок, а також про відсутність доказів передачі відповідачем земельних ділянок третім особам.

Не погоджуючись з вказаною постановою господарського суду апеляційної інстанції, ДП "НДГ "Україна" ДАЕУ звернулось з касаційною скаргою, у якій просить постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 18.05.2011 року скасувати, залишити в силі рішення господарського суду Житомирської області від 26.08.2010 року. В обґрунтування вимог касаційної скарги ДП "НДГ "Україна" ДАЕУ посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, яке полягає у довільному тлумаченні положень укладеного між сторонами Договору про сумісну діяльність, що, в свою чергу, призвело до неправильного застосування норм матеріального права.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 01.08.2011 року, згідно зі ст. 1114 ГПК України, касаційну скаргу ДП "НДГ "Україна" ДАЕУ прийнято до провадження та призначено її до розгляду.

За розпорядженням Секретаря судової палати Заріцької А. О. від 15.08.2011 року розгляд справи здійснено у складі колегії суддів: головуючий - суддя Заріцька А. О., судді - Поліщук В. Ю., Коробенко Г. П. (за вказаних у Розпорядженні підстав).

В судовому засіданні суду касаційної інстанції представник ДП "НДГ "Україна" ДАЕУ вимоги касаційної скарги підтримав, просив постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 18.05.2011 року скасувати, залишити в силі рішення господарського суду Житомирської області від 26.08.2010 року.

Представник ТзОВ "Черняхів-Агротрейд" проти вимог апеляційної скарги заперечив, вважає постанову господарського суду апеляційної інстанції законною та обґрунтованою, просив залишити її в силі, а касаційну скаргу - без задоволення.

Судова колегія, заслухавши доповідь судді Поліщука В. Ю., розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 1115 ГПК України, у касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням. Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.

Як свідчать матеріали справи та встановлено господарськими судами попередніх інстанцій, 17.06.2008 року ДП "НДГУ "Україна" ДАЕУ та ТзОВ "Черняхів-Агротрейд" уклали Договір про спільну діяльність (далі за текстом - Договір) для досягнення спільної господарської мети без створення юридичної особи.

Розділом 1 "Предмет Договору" вказаного Договору встановлено, що сторони за цим Договором зобов'язуються шляхом об'єднання своїх зусиль та матеріально-технічних ресурсів, у рамках чинного законодавства України та у відповідності до Статутів сторін, і за згодою Міністерства аграрної політики України, спільно діяти для досягнення спільної мети без створення юридичної особи, як то: ведення рослинництва по наступних культурах: соя, соняшник, пшениця, ячмінь, кукурудза, горох, ріпак; підвищення ефективності ведення сільськогосподарського виробництва та сприяння проведенню науково-дослідницьких робіт, раціонального використання та охорони меліоративних земель, збереження і відтворення їхньої родючості; селекція, первинне насінництво та впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур, розробка та впровадження нових технологій та сортів; створення на базі господарства консультативно-дорадчої служби для надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам з питань організації і раціонального ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на меліорованих землях; переробка продукції сільського господарства власного виробництва та придбаної на стороні.

За умов п. 3.1 Договору, ДП "НДГУ "Україна" ДАЕУ зобов'язалося з моменту підписання Договору залучити для спільного використання у сумісній діяльності необхідні земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2000 га, а також здійснювати науково-методичне та консультативне забезпечення проведення спільних робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур, ефективне та раціональне використання землі, збереження та відтворення родючості.

Пунктом 7.1 Договору передбачено, що незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності, ТзОВ "Черняхів-Агротрейд" сплачує ДП "НДГУ "Україна" ДАЕУ на його поточний рахунок щорічно суму коштів, яка відповідає розміру подвійної ставки земельного податку, що встановлюється ст. 6 Закону України "Про плату за землю", але не менше 250 грн. 00 коп. за 1 га сільськогосподарських угідь, що становить 500000 грн. 00 коп.; щорічно ця сума уточнюється додатковою угодою з урахуванням індексу інфляції. Внесок за перший рік вноситься одразу після підписання Договору; в наступні роки - до першого лютого.

Апеляційним господарським судом також встановлено, що, відповідно до умов п. 4.1 Договору, ТзОВ "Черняхів-Агротрейд" мало приступити до здійснення комерційних проектів, визначених протоколом про сумісну діяльність; проте, у матеріалах справи такий протокол відсутній, і сторонами не підписувався.

Частинами 1, 2 ст. 1130 ЦК України передбачено, що за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

Умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності (ч. 2 ст. 1131 ЦК України).

Враховуючи, що господарськими судами обох попередніх інстанцій залишено поза увагою та не встановлено яким саме чином відбулось залучення позивачем для спільного використання у сумісній діяльності необхідних земельних ділянок сільськогосподарського призначення (на виконання п. 3.1 Договору) та чи відбулась фактична передача відповідачу цих залучених земельних ділянок (і на яких підставах), колегія суддів касаційної інстанції вважає передчасними висновки господарського суду апеляційної інстанції щодо відсутності у матеріалах справи документів, які могли б бути підтвердженням факту прийому відповідачем та передачі позивачем земель для використання згідно Договору та на якій саме території відповідно до землевпорядних документів виділено земельну ділянку площею 2000 га. Водночас, передчасним є і висновок місцевого господарського суду про те, що надання земель підтверджується Довідкою управління агропромислового розвитку Черняхівської районної державної адміністрації N 111/1 від 13.04.2010 року та державними актами на право постійного користування землею ЖТ N 11-6-2 та 1-ЖТ N 001150, оскільки зазначені документи не містять відомостей про використання відповідачем вказаних земельних ділянок відповідно до Договору про спільну діяльність.

Крім того, господарськими судами першої та апеляційної інстанції, всупереч вимог ст. 43 ГПК України, не було досліджено взаємозв'язок між належним виконанням сторонами всіх умов Договору про спільну діяльність та сплатою ТзОВ "Черняхів-Агротрейд" на виконання п. 7.1 Договору грошових коштів у сумі 500000 грн. 00 коп. (ця обставина вказана у позові та встановлена судами попередніх інстанцій, проте у справі відсутні належні докази на її підтвердження). Крім того, ні місцевий господарський суд, ні суд апеляційної інстанції не встановили обсягу повноважень позивача на укладення спірного Договору про спільну діяльність. Так само, господарські суди попередніх інстанцій не скористались і наданим їм ст. 27 ГПК України правом залучити до участі у справі осіб, на права та обов'язки яких може вплинути рішення у справі (зокрема, ТзОВ "Зороківське").

Оскільки, в силу приписів ст. 1117 ГПК України, касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази, а лише на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, колегія вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції - скасуванню з направленням справи на новий розгляд.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Державного підприємства "Навчально-дослідне господарство "Україна" Державного агроекологічного університету задовольнити частково.

2. Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 18 травня 2011 року та рішення господарського суду Житомирської області від 26.08.2010 року у справі N 12/862 скасувати.

3. Справу N 12/862 направити на новий розгляд до господарського суду Житомирської області.

 

Головуючий, суддя

А. О. Заріцька

Судді:

В. Ю. Поліщук

 

Г. П. Коробенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали