ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

21.06.2011 р.

Справа N 10/17-982-2011

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого - судді Шевченко В. В., суддів - Бєляновського В. В., Мирошниченко М. А., при секретарі судового засідання - Риковій О. М. (за участю представників сторін: від позивача - ОСОБА_1, за дорученням, від відповідача - ОСОБА_2, за дорученням, від 3-ї особи - не з'явився), розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі апеляційну скаргу Управління обласної ради з майнових відносин на рішення господарського суду Одеської області від 27 квітня 2011 року у справі N 10/17-982-2011 за позовом Приватного підприємства "Сервісбуд", м. Вінниця, до Управління обласної ради з майнових відносин, м. Одеса (за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, - Головного управління Державного казначейства України в Одеській області), про стягнення 829692 грн. 40 коп., встановила:

16.03.2011 р. Приватне підприємство "Сервісбуд" (далі позивач, Підприємство) з залученням до участі в розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог не предмет спору на стороні відповідача Головного управління Державного казначейства України в Одеській області (далі - 3-я особа, Казначейство) звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Управління обласної ради з майнових відносин (далі відповідач, Управління) про стягнення грошових коштів в сумі 829692 грн. 40 коп.

Позов мотивований тим, що відповідач не виконав свої зобов'язання за укладеним між сторонами у справі договором підряду N 26 від 05.10.2010 р. щодо повної та своєчасної оплати виконаних позивачем підрядних робіт з капітального ремонту будівлі Одеського театру ляльок, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15 та має борг по їх оплаті в сумі 829692 грн. 40 коп., внаслідок чого повинний сплатити Підприємству не лише зазначену суму боргу, а також відшкодувати понесені судові витрати по справі: 8296 грн. 92 коп. - на сплату держмита та 236 грн. - на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

У відзиві на позов Управління позов вважає необґрунтованим, оскільки відповідно до п. 4.1 договору платіжні зобов'язання відповідача виникають при наявності і в межах відповідних бюджетних асигнувань та порядок їх виконання залежить від обсягів реального фінансування.

3-я особа у письмових поясненнях посилається на те, що платежі за рахунок бюджету здійснюються за умови реєстрації в органах Державного казначейства відповідних фінансових зобов'язань на підставі відповідних бюджетних асигнувань.

Рішенням господарського суду Одеської області від 27.04.2011 року (суддя Смелянець Г. Є) позов задоволений у повному обсязі.

Рішення суду мотивовано тим, що відповідач не виконав свої зобов'язання за укладеним між сторонами у справі договором підряду N 26 від 05.10.2010 р. щодо повної та своєчасної оплати виконаних позивачем підрядних робіт з капітального ремонту будівлі Одеського театру ляльок та має борг по їх оплаті в сумі 829692 грн. 40 коп., внаслідок чого повинний сплатити Підприємству не лише зазначену суму боргу, а також відшкодувати понесені судові витрати по справі: 8296 грн. 92 коп. - на сплату держмита та 236 грн. - на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Доводи відповідача про те, що в нього не виникло зобов'язання щодо оплати виконаних позивачем робіт, у зв'язку з відсутністю відповідних бюджетних асигнувань не прийняті місцевим судом до уваги з огляду на їх безпідставність та недоведеність.

В апеляційній скарзі відповідач просить рішення місцевого суду скасувати та прийняти нове судове рішенням, яким позовні вимоги Підприємства залишити без задоволення посилаючись на відсутність фактичних надходжень до бюджету розвитку на цілі фінансування робіт за укладеним між сторонами у справі договором, тобто реального фінансування за цією статтею видатків, а відтак і відсутність підстав для реєстрації фінансових зобов'язань Управління в органах державного казначейства. В судовому засіданні представник скаржника доводи апеляційної скарги підтримав.

У відзиві на апеляційну скаргу позивач просить рішення суду першої інстанції залишити без змін, а апеляційну скаргу Управління без задоволення. В судовому засіданні представник Підприємства доводи відзиву на апеляційну скаргу підтримав.

Казначейство було своєчасно та належним чином повідомлено про день, час і місце розгляду справи, але не скористалось своїм правом на участь в розгляді справи апеляційним судом.

Обговоривши доводи апеляційної скарги та заперечення на неї, заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права при прийнятті оскаржуваного рішення, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга необґрунтована та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи і правильно встановлено судом першої інстанції за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі Одеського театру ляльок між Управлінням та Підприємством був укладений договір підряду про закупівлю робіт з капітального ремонту зазначеного театру за державні кошти N 26 від 05.10.2010 р., за умовами якого позивач зобов'язався виконати роботи, згідно з кошторисною документацією та умовами договору на зазначеному об'єкті, а відповідач - прийняти та оплатити роботи, що зазначені в п. 1.2 договору, а саме: "Капітальний ремонт будівлі Одеського театру ляльок, вул. Пастера, 15". Склад та обсяги робіт, виконання яких доручається позивачу, визначаються на підставі кошторисної документації, погодженої сторонами. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Відповідно до п. п. 3.1, 3.2 ціна договору становить 2279910 грн. 68 коп. у тому числі ПДВ та є визначеною на підставі пропозиції конкурсних торгів. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у тому числі за умови зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами цього договору ціни договору про закупівлю.

У п. 4.1 договору сторонами визначено, що розрахунки проводяться за фактом виконаних робіт з урахуванням загальних умов на підставі типових форм КБ-3, КБ-2в (розрахованих згідно з програмним комплексом АВК - 5), підписаних представниками сторін за наявності коштів на рахунку відповідача. Позивач надає розрахунки загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат за транспортні послуги, відрядження та інше. Оплата обладнання здійснюється на підставі акта передачі обладнання та накладних. Платіжні зобов'язання відповідача виникають при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. Порядок їх виконання залежить від обсягів реального фінансування.

Остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється після виконання робіт у повному обсязі та підписання акта приймання-передачі виконаних робіт (п. 4.5 договору).

Згідно з п. 5.5 договору роботи повинні виконуватись відповідно до графіку виконання робіт (Додаток N 1), договірної ціни та локальних кошторисів (Додаток N 2) та графіку фінансування (Додаток N 3).

Згідно з умовами п. 5.6 договору приймання виконаних підрядних робіт здійснюється відповідачем до 25 числа звітного місяця, а відповідно до умов п. 5.7 договору відповідач зобов'язаний не пізніше 5 робочих днів з дати одержання від позивача Акта КБ-2в та Довідки КБ-3 за звітний місяць, перевірити обсяг та якість виконаних робіт, та при відсутності заперечень, підписати вказані документи і передати їх позивачу, а за наявності таких заперечень - передати позивачу обґрунтоване заперечення від підписання проектів вказаних документів у письмовій формі.

У п. 6.1.1 договору відповідач зобов'язався своєчасно та в повному обсязі сплачувати виконані роботи, в порядку, передбаченому розділом 4 цього договору.

Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до моменту його повного виконання (п. 10.1 договору).

Додатком N 1 до договору є календарний графік виконання робіт, згідно з яким виконання робіт завершується позивачем до 22.12.2010 р.

Додатком N 2 до договору є договірна ціна та зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, згідно з якими загальна вартість робіт складає 2280013 грн.

Додатком N 3 до договору є Графік фінансування робіт, згідно з яким, у грудні 2010 р. фінансуванню підлягає 829692 грн. 40 коп.

Як свідчать матеріали справи, на виконання умов вищевказаного договору підряду позивач у листопаді-грудні 2010 р. виконав ремонтні роботи театру ляльок на загальну суму 829692 грн. 40 коп., що підтверджується актом прийому виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2010 р., згідно з якими вартість виконаних позивачем робіт у листопаді 2010 р. становить 317571 грн. 28 коп., а також актом прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. N 1 на суму 145994 грн. 99 коп., актом прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. N 2 на суму 68609 грн. 76 коп., актом прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р. N 3 на суму 297516 грн. 37 коп. та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2010 р., згідно з якими вартість виконаних позивачем робіт у грудні 2010 р. становить 512121 грн. 12 коп.

Таким чином, що відповідачем не здійснено оплату виконаних позивачем робіт, які відповідно до графіку фінансування по об'єкту, підлягають оплаті у грудні 2010 року.

Згідно п. 14 рішення Одеської обласної ради від 12.05.2010 р. N 1100-V "Про обласний бюджет Одеської області на 2010 рік" затверджений перелік об'єктів соціально-культурного призначення області, видатки на які у 2010 році здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету розвитку на суму 50445,6 тис. грн. (Додаток N 11). Додатком N 11 до цього рішення є Перелік об'єктів соціально-культурного призначення області, видатки на які у 2010 році здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, в якому встановлено, що кошторисна вартість капітального ремонту будівлі Одеського театру ляльок, вул. Пастера, 15 становить 13120,0 тис. грн., разом видатки на поточний рік становлять 2335,0 тис. грн., а головним розпорядником цих коштів є - Управління.

Рішенням Одеської обласної ради від 15.12.2010 р. N 29-VI "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 12.05.2010 р. N 1100-V "Про обласний бюджет Одеської області на 2010 рік" додаток N 11 до викладений в новій редакції, а саме встановлено, що кошторисна вартість капітального ремонту будівлі Одеського театру ляльок становить 24000,0 тис. грн., разом видатки на поточний рік становлять 2335,0 тис. грн. та головним розпорядником коштів є Управління.

Відповідно до п. 7, п. 8, п. 9 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, в редакції, що діяла на момент укладення між сторонами договору підряду, бюджетне асигнування - повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету; бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому; бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів цим Кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 57 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

Відповідно до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, що затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. N 136 та зареєстрований в Мінюсті України 30.08.2004 р. за N 19068/9667, саме відповідач, як розпорядник бюджетних коштів подає до органів державного казначейства відповідні реєстри зобов'язань розпорядників, фінансових зобов'язань та інші документи для здійснення платежів, а також несе відповідальність за взяті зобов'язання, їх зміст, правильність оформлення та достовірність інформації, уключеної до реєстрів, своєчасність реєстрації зобов'язань та фінансових зобов'язань.

Відповідно до вимог ст. 33 ГПК України Управління, як розпорядник коштів обласного бюджету розвитку з капітального ремонту будівлі Одеського театру ляльок з видатками на 2010 рік у розмірі 13120,0 тис. грн. повинно довести належними та допустимим доказами відсутність відповідних бюджетних асигнувань. Але, таких доказів в матеріалах справи не міститься.

Крім того, наявність чи відсутність бюджетного фінансування не залежить від волі і дій позивача та порушує його право на отримання коштів за виконані роботи за договором підряду, укладеного за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі театру, у зв'язку з чим суд першої інстанції дійшов до правильного та обґрунтованого висновку про те, що відповідач не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання і за умови відсутності коштів у бюджеті, так як відповідальність іншої особи за договірними зобов'язаннями самого скаржника не встановлена, внаслідок чого протилежні доводи апелянта до уваги прийнятими бути не можуть.

Не заслуговують на увагу і доводи скаржника про те, що місцевим судом безпідставне не залучено до участі в розгляді справи в якості 3-ї особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації, оскільки з таким клопотанням учасники судового процесу до суду не звертались, а крім того, оскаржене судове рішення не впливає на права та обов'язки останнього.

При викладених обставинах колегія суддів вважає, що рішення місцевого суду прийнято з дотриманням норм матеріального і процесуального права, відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи, а підстави, передбачені ст. 104 ГПК України, для його зміни чи скасування відсутні.

Керуючись ст. ст. 99, 101 - 105 ГПК України, колегія суддів постановила:

Рішення господарського суду Одеської області від 27 квітня 2011 року у справі N 10/17-982-2011 - залишити без змін, а апеляційну скаргу Управління обласної ради з майнових відносин - без задоволення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

 

Головуючий, суддя

В. В. Шевченко

Судді:

В. В. Бєляновський

 

М. А. Мирошниченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали