ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.02.2012 р.

Справа N 5024/1845/2011

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Муравйов О. В., суддів: Полянський А. Г., Яценко О. В. (доповідач у справі), перевіривши матеріали касаційної скарги фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, м. Херсон, на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 22.11.2011 р. у справі N 5024/1845/2011 господарського суду Херсонської області за позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра", м. Київ, до фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, м. Херсон, про стягнення коштів (в судове засідання представники сторін - не з'явились), встановив:

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" (далі за текстом - ПАТ КБ "Надра") звернулося до господарського суду з позовом до фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (далі за текстом - ФОП ОСОБА_4) про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії N 248/МК/2007-840 від 24.04.2007 р. в сумі 177148,17 доларів США (1412083,48 грн.), з яких основний борг по кредиту - 139652,33 доларів США (1113196,65 грн.), борг по відсоткам за користування кредитом - 18796,22 доларів США (149828,41 грн.), 10674,79 доларів США (85090,92 грн.) пені за порушення строків платежів по кредиту, 102,40 доларів США (816,25 грн.) пені за несвоєчасне повернення відсотків по кредиту, штраф в сумі 7922,43 доларів США (63151,25 грн.) за порушення строків повернення кредиту і відсотків за користування кредитом, а також судові витрати.

Рішенням господарського суду Херсонської області від 13.10.2011 р. позов задоволено частково. Стягнуто з ФОП ОСОБА_4 на користь ПАТ "Комерційний банк "Надра" 158448,55 доларів США на виконання зобов'язань, 816,25 грн. пені, 12638,41 грн. на відшкодування витрат зі сплати держмита, 211,22 грн. на відшкодування витрат з оплати вартості послуг на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Відмовлено у позові щодо вимог про стягнення 63151,25 грн. штрафу, 85090,92 грн. пені.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, ФОП ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати частково рішення господарського суду Херсонської області від 13.10.2011 р. по справі N 5024/1845/2011 та відмовити ПАТ КБ "Надра" в задоволенні позову в частині стягнення відсотків за користування кредитом в розмірі 18796,22 доларів США, що еквівалентно 149828,41 грн. та пені за порушення строків платежів за відсотками в розмірі 816,25 грн.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 22.11.2011 р. апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_4 задоволено частково. Рішення господарського суду Херсонської області від 13.10.2011 р. по справі N 5024/1845/2011 скасовано в частині стягнення 816,25 грн. пені. В позові щодо стягнення 816,25 грн. пені відмовлено. В решті судове рішення залишено без змін.

Не погоджуючись з прийнятою постановою, ФОП ОСОБА_4 звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати частково рішення господарського суду Херсонської області від 13.10.2011 р. та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 22.11.2011 р. по справі N 5024/1845/2011. Відмовити ПАТ КБ "Надра" в задоволенні позову в частині стягнення відсотків за користування кредитом в розмірі 18796,22 доларів США, що еквівалентно 149828,41 грн., аргументуючи порушенням норм права, зокрема ст. 631 Цивільного кодексу України, ст. ст. 180, 181 Господарського кодексу України.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Рішення суду першої інстанції про стягнення з ФОП ОСОБА_4 на користь ПАТ КБ "Надра" заборгованості по кредиту та відсоткам, а також пені за порушення строків сплати відсотків, мотивовано тим, що за приписами ст. ст. 526, 1054, 1050 ЦК України та положеннями кредитного договору відповідач зобов'язаний сплатити на користь позивача заборгованість, що утворилася по кредиту та відсоткам за користування кредитом. Також, частково задовольняючи вимоги позивача про стягнення пені за порушення строків повернення відсотків, суд першої інстанції виходив з положень ст. ст. 549 - 551 ЦК України, ст. 232 ГК України, тоді як відмовляючи у задоволенні позову в частині стягнення штрафу і пені по кредиту, суд першої інстанції зазначив про невірність встановлення позивачем періоду, за який здійснюється стягнення та безпідставність перевищення стягнення штрафних санкцій, встановлених законодавством.

Апеляційний господарський суд, відмовляючи в позові щодо стягнення 816,25 грн. пені, виходив з того, що позов заявлений з пропуском строку позовної давності і тому це є підставою для відмови у задоволенні позову в частині стягнення штрафних санкцій.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що 24.04.2007 р. між ПАТ КБ "Надра" та ФОП ОСОБА_4 був укладений договір кредитної лінії N 248/МК/2007-840. 25.07.2007 р. укладено додаткову угоду N 1 до вказаного договору, за умовами якої позивач зобов'язався відкрити відповідачу відновлювальну кредитну лінію в сумі 140000 доларів США строком до 24.04.2009 р. зі сплатою 15 % річних.

Матеріалами справи підтверджується, що позивач свої зобов'язання з надання кредиту виконав належним чином, що підтверджується випискою з особового рахунку та не заперечується відповідачем.

Проте, відповідач свої зобов'язання за кредитним договором відносно своєчасного повернення кредиту та відсотків за користування ним не виконав.

З матеріалів справи вбачається, що 29.07.2011 р. ПАТ КБ "Надра" звернулося до ФОП ОСОБА_4 з претензією за N 2271 про сплату останнім заборгованості у сумі 177148,17 доларів США, яка залишена відповідачем без задоволення.

За умовами пунктів 8.1, 8.2 кредитного договору у разі порушення позивальником строків оплати відсотків за користування кредитом, повернення кредиту, він зобов'язаний сплатити на користь ПАТ КБ "Надра" пеню у розмірі 0,5 % від суми прострочених зобов'язань за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня.

Пунктом 8.3 цього договору визначений обов'язок відповідача у випадку порушення строків повернення кредиту та/чи сплати відсотків за користування кредитом сплатити позивачу штраф у розмірі 5 % від суми заборгованості по поверненню кредиту та/чи відсотків, визначених на дату прострочення.

Згідно із ч. 2 ст. 345 ГК України кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

За умовами ч. 1 ст. 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

На підставі вищезазначених норм та обставин справи, колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновками господарських судів попередніх інстанцій про стягнення з відповідача на користь ПАТ КБ "Надра" заборгованості по кредиту та відсоткам за користування кредитом.

Згідно із п. 3.2.2.3 договору відсотки нараховуються щоденно на фактичну суму і за весь час користування Кредитом з першого дня видачі Кредиту (включаючи цей день) до дня (без його урахування) повернення (внесення останнього платежу по Кредиту).

Отже, судами попередніх інстанцій доводи скаржника про безпідставність стягнення відсотків за користування кредитом внаслідок закінчення терміну їх нарахування обґрунтовано визнані безпідставними.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Підстави припинення зобов'язання визначені у главі 50 ЦК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Згідно із ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Аналогічна правова позиція визначена Верховним Судом України в постанові Верховного Суду України від 20.01.2011 року у справі N 10/25.

Отже, висновки судів першої та апеляційної інстанції щодо стягнення відсотків за весь час користування кредитом, є обґрунтованими та відповідають нормам чинного законодавства.

Крім того, колегія суддів Вищого господарського суду погоджується з висновком суду апеляційної інстанції щодо пропущення позивачем строків позовної давності відносно стягнення штрафних санкцій.

Згідно із ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до ч. 2 ст. 258 ЦК України спеціальна позовна давність в один рік встановлена щодо стягнення неустойки (пені, штрафу).

Згідно із ч. 5 ст. 261 ЦК України за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

У відповідності до ч. 4 ст. 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Апеляційним господарським судом встановлено, що свої зобов'язання з повернення кредиту та відсотків за користування ним відповідач повинен був виконати 24.04.2009 р. Нарахування штрафних санкцій припинилось 25.10.2009 р. і з цього моменту почався перебіг позовної давності в один рік. Позов заявлений ПАТ КБ "Надра" у вересні 2011 року, тобто з пропуском строку позовної давності без клопотання про його поновлення, що і є підставою для відмови у задоволенні позову в частині стягнення 816,25 грн. пені.

Отже, колегія суддів касаційної інстанції приходить до висновку, що суд апеляційної інстанції обґрунтовано відмовив в позові в частині стягнення 816,25 грн. пені.

Згідно вимог статей 107, 108, 1117 ГПК України Вищий господарський суд України переглядає за касаційною скаргою рішення місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду; ухвали місцевого господарського суду, зазначені в частині першій статті 106 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку, та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду, на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Підставою для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Твердження скаржника про порушення і неправильне застосування апеляційним господарським судом норм матеріального та процесуального права при прийнятті постанови не знайшли свого підтвердження, в зв'язку з цим підстав для зміни чи скасування законного та обґрунтованого судового акта колегія суддів не вбачає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, м. Херсон, на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 22.11.2011 р. у справі N 5024/1845/2011 залишити без задоволення.

2. Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 22.11.2011 р. у справі N 5024/1845/2011 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

О. В. Муравйов

Судді:

А. Г. Полянський

О. В. Яценко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали