ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.10.2011 р.

Справа N 5023/2454/11

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого Грейц К. В., суддів: Бакуліної С. В., Глос О. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Науково-виробничої компанії "Укрпромдизайн" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.07.2011 року у справі N 5023/2454/11 господарського суду Харківської області за позовом Акціонерного товариства відкритого типу "Харківський канатний завод" до Науково-виробничої компанії "Укрпромдизайн" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення коштів (у судовому засіданні взяли участь представники: від позивача: не з'явився, від відповідача: Мовчан О. О. - директор, наказ N 02/04/к від 07.04.2006 року), встановив:

Рішенням господарського суду Харківської області від 15.06.2011 року (суддя - Суярко Т. Д.), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 20.07.2011 року (судді: Сіверін В. І., Терещенко О. І., Медуниця О. Є.), позов задоволено частково, стягнуто з Науково-виробничої компанії "Укрпромдизайн" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на користь Акціонерного товариства відкритого типу "Харківський канатний завод" пеню у сумі 1440,80 грн., штраф у сумі 7326,00 грн., 25 % річних у сумі 2323,89 грн., інфляційних у сумі 1219,18 грн., 123,09 грн. держмита та 92,320 грн. витрат на ІТЗ судового процесу, в іншій частині позову відмовлено.

У касаційній скарзі Науково-виробнича компанія "Укрпромдизайн" у формі ТОВ просить рішення господарського суду Харківської області від 15.06.2011 року та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.07.2011 року у справі N 5023/2454/11 скасувати частково - в частині задоволення вимог про стягнення штрафу у сумі 7326 грн., прийняти нове рішення в цій частині, яким відмовити АТВТ "Харківський канатний завод" у стягненні штрафу у сумі 7326 грн. з НВК "Укрпромдизайн" у формі ТОВ, посилаючись на порушення господарськими судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, а саме: ст. 61 Конституції України, ст. 549 Цивільного кодексу України, ст. ст. 230, 231 Господарського кодексу України, ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", оскільки одночасне застосування штрафу і пені (які відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України є різновидами неустойки) за одне й те ж саме правопорушення у цивільних правовідносинах суперечить ч. 1 ст. 61 Конституції України.

Позивач не скористався процесуальним правом на участь свого представника у судовому засіданні касаційної інстанції.

Заслухавши пояснення представника відповідача, перевіривши матеріали справи та проаналізувавши на підставі встановлених у них фактичних обставин правильність застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Господарськими судами першої та апеляційної інстанцій встановлено наступне.

10.06.2010 р. між Акціонерним товариством відкритого типу "Харківський канатний завод" (Орендодавець, позивач) та Науково-виробничою компанією "Укрпромдизайн" у формі ТОВ (Орендарем, відповідач), було укладено договір оренди нежитлового приміщення N 1/06/3, відповідно до умов якого Орендодавець зобов'язався передати Орендарю в тимчасове платне користування (оренду) нежитлове приміщення літ. "К-1-2": канатно-звивальний цех загальною площею 732,3 кв. м, розташоване за адресою: 61020, м. Харків, вул. Китаєнко, 1, а Орендар - прийняти приміщення та сплачувати Орендодавцеві плату за користування ним.

Згідно пп. 2.1 - 2.3 Договору, Орендодавець зобов'язується передати Орендарю приміщення не пізніше 15 календарних днів з моменту підписання Договору за актом приймання-передачі, складеним уповноваженими представниками сторін.

Відповідно до акта приймання-передачі від 10.06.2010 р. Орендодавець виконав свій обов'язок з передачі Орендареві приміщення (а. с. 17).

Пунктом 3.3.7 договору передбачено, що Орендар зобов'язаний у встановлений термін вносити орендну плату за користування приміщенням.

Відповідно до пп. 4.1. - 4.3 Договору орендна плата за один календарний місяць користування квадратним метром приміщення складає 20,00 грн., а всього орендна плата за користування приміщенням протягом одного календарного місяця складає 14652,00 грн. та сплачується Орендарем у вигляді авансового платежу до 5 числа поточного (розрахункового) місяця.

Договір оренди нежитлового приміщення N 1/06/3 від 10.06.2010 р. укладено на строк до 31.05.2011 р. (п. 5.1 Договору).

Додатковою угодою N 2 від 27.08.2010 р. до Договору оренди нежитлового приміщення N 1/06/3 від 10.06.2010 р. сторони погодили, що вказаний договір діє до 31.08.2010 р.

Відповідно до п. 4.5 Договору оренди нежитлового приміщення N 1/06/3 від 10.06.2010 р. платежі за електроенергію, опалення, водопостачання, телефонний зв'язок в розмір орендної плати не входять та відшкодовуються Орендарем Орендодавцеві протягом 5 календарних днів з моменту виставлення рахунку.

Додатковою угодою N 1 від 14.06.2010 р. до договору оренди нежитлового приміщення N 1/06/3 від 10.06.2010 р. сторони внесли зміни до п. 4.5 Договору та виклали його в наступній редакції: "Вартість компенсації фактично спожитих Орендарем електроенергії, послуг по водовідведенню, водопостачанню та експлуатаційні витрати, пов'язані з утриманням об'єкта оренди, в розмір орендної плати не входять та відшкодовуються Орендарем Орендодавцеві протягом 5 календарних днів з моменту виставлення рахунку та згідно щомісячних протоколів узгодження договірної ціни".

У зв'язку із закінченням строку дії Договору сторонами 31.08.2010 р. було складено акт прийому-передачі приміщень, згідно якого Орендар повернув Орендодавцеві нежитлові приміщення, що були предметом договору оренди нежитлового приміщення N 1/06/3 від 10.06.2010 р.

Згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг), відповідач зобов'язаний був оплатити орендну плату за користування орендованими приміщеннями у наступних розмірах: за червень 2010 року - 10256,40 грн. (акт здачі-приймання робіт (надання послуг) N АО-0000038 від 30.06.2010 р. (а. с. 98); за липень 2010 року - 14652,00 грн. (акт здачі-приймання робіт (надання послуг) N АО-0000197 від 30.07.2010 р. (а. с. 100); за серпень 2010 року - 14652,00 грн. (акт здачі-приймання робіт (надання послуг) N АО-0000274 від 30.08.2010 р. (а. с. 102), всього за період дії договору - 10.06.2010 р. по 30.08.2010 р. - 39560,40 грн.

Станом на момент припинення договору оренди нежитлового приміщення N 1/06/3 від 10.06.2010 р. - 30.08.2010 р., відповідач частково виконав зобов'язання зі сплати орендної плати, сплативши позивачеві 17923,73 грн., що підтверджується платіжними дорученнями N 1778 від 22.07.2010 р., N 1791 від 18.08.2010 р., N 1800 від 25.08.2010 р. та квитанцією N 5931/з38 від 12.08.2010 р. (а. с. 62 - 65).

З огляду на несвоєчасне виконання відповідачем зобов'язань зі сплати орендних платежів, в результаті чого станом на 06.04.2011 року (дата звернення з позовом) у НВК "Укрпромдизайн" у формі ТОВ утворилась заборгованість на суму 18472,40 грн., АТВТ "Харківський канатний завод" звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до НВК "Укрпромдизайн" у формі ТОВ про стягнення основної заборгованості у сумі 18472,40 грн., штрафу 7326,00 грн. та пені 1702,24 грн. за несвоєчасну сплату орендної плати, відсотків 2745,56 грн., втрат від інфляції 1219,18 грн.

Задовольняючи частково позовні вимоги в частині стягнення пені у сумі 1440,80 грн., штрафу у сумі 7326 грн., 25 % річних у сумі 2323,89 грн. та інфляційних у сумі 1219,18 грн. та відмовляючи в іншій частині позову, господарські суди першої та апеляційної інстанції виходили з того, що: по-перше, позовні вимоги у частині стягнення основного боргу задоволенню не підлягають з огляду на погашення відповідачем в повному обсязі заборгованості з орендної плати та ненастання строку виконання ним зобов'язань зі сплати експлуатаційних послуг; по-друге, позовні вимоги у частині стягнення пені і штрафу за несвоєчасну сплату орендної плати, а також інфляційних і річних підлягають задоволенню з зв'язку зі встановленням факту несвоєчасного та не в повному обсязі виконання зобов'язання зі сплати орендної плати.

Висновки господарських судів про наявність підстав для стягнення з відповідача пені у сумі 1440, 80 грн., 25 % річних у сумі 2323,89 грн., інфляційних у сумі 1219,18 грн., у зв'язку із простроченням виконання грошового зобов'язання за договором оренди N 1/063/3 від 10.06.2010 року є законними і обґрунтованими з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Господарськими судами встановлено, матеріалами справи підтверджено і відповідачем не заперечується факт несвоєчасного виконання відповідачем грошового зобов'язання зі сплати орендної плати за договором N 1/06/3 від 10.06.2010 року у спірний період.

За таких обставин з відповідача цілком правомірно було стягнуто передбачену умовами договору N 1/06/3 від 10.06.2010 р. пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочки, 25 % річних (п. 7.1 договору) та інфляційні.

Що стосується одночасного стягнення з відповідача пені і штрафу за несвоєчасне виконання зобов'язання зі сплати орендної плати, слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притримання, завдатком.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Отже, штраф і пеня є різновидом неустойки.

Згідно з ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

У частині 2 ст. 343 Господарського кодексу України прямо вказується на те, що пеня за прострочку платежу встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Договірні правовідносини між платниками і одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань врегульовано спеціальним законом - Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", згідно з ст. ст. 1, 3 якого розмір пені за прострочку платежу, що встановлюється за згодою сторін, обчислюється від суми простроченого платежу і не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Таким чином, яким би способом не визначався в договорі розмір неустойки, він не може перевищувати той розмір, який встановлений законом як граничний (якщо він встановлений).

З огляду на викладене, враховуючи встановлення Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" граничного розміру відповідальності за прострочення платежу у вигляді пені (розмір якої не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня), за прострочку платежу за договором може бути стягнута лише сума неустойки, яка не перевищує ту, що обчислена на підставі подвійної облікової ставки Національного банку України.

Таким чином, стягнувши одночасно пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у спірний період, від несплаченої суми за кожний день прострочення, і штраф за несвоєчасну сплату орендних платежів, господарські суди не взяли до уваги норми Господарського кодексу України та Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

З огляду на викладене, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 20.07.2011 року та рішення господарського суду Харківської області від 15.06.2011 року у справі N 5023/2454/11 підлягають скасуванню у частині стягнення з відповідача штрафу в сумі 7326,00 грн. з прийняттям в цій частині нового рішення про відмову в позові.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1115, 1117, п. 2 ст. 1119, ст. ст. 11110, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Науково-виробничої компанії "Укрпромдизайн" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.07.2011 р. у справі N 5023/2454/11 задовольнити.

Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.07.2011 р. та рішення господарського суду Харківської області від 15.06.2011 року у справі N 5023/2454/11 скасувати в частині стягнення штрафу у сумі 7326,00 грн. В цій частині в позові відмовити.

В решті постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.07.2011 р. у справі N 5023/2454/11 залишити без змін.

 

Головуючий

К. Грейц

Судді:

С. Бакуліна

 

О. І. Глос

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали