ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.09.2011 р.

Справа N 16/37/2011

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В. П. - головуючий, суддів - Бенедисюк І. М. і Львов Б. Ю., розглянувши касаційну скаргу Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Луганськ (далі - територіальне відділення АМК) на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 05.07.2011 по справі N 16/37/2011 за позовом територіального відділення АМК до товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Нафтохімекологія", м. Лисичанськ Луганської області (далі - Товариство) про стягнення штрафу та пені в сумі 17000 грн. За результатами розгляду касаційної скарги, Вищий господарський суд України встановив:

Позов (з урахуванням подальшого збільшення розміру позовних вимог) було подано про стягнення 8500 грн. штрафу згідно з рішенням адміністративної колегії територіального відділення АМК від 09.12.2010 N 01-29/86 (далі - Рішення N 01-29/86) та 8500 грн. пені.

Рішенням господарського суду Луганської області від 04.05.2011 (суддя Шеліхіна Р. М.): позов задоволено; з Товариства стягнуто на користь територіального відділення АМК для зарахування в доход державного бюджету України 8500 грн. штрафу та 8500 грн. пені, а також суми судових витрат зі справи. У прийнятті зазначеного рішення суд з посиланням на норми Конституції України, законів України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист економічної конкуренції" виходив з правомірності позовних вимог.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 05.07.2011 (колегія суддів у складі: Москальова І. В. - головуючий, судді М'ясищева А. М. і Склярук О. І.): задоволено апеляційну скаргу Товариства; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено. У прийнятті зазначеної постанови суд з посиланням на приписи Закону України "Про захист економічної конкуренції", Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) виходив з необґрунтованості висновків, покладених в основу Рішення N 01-29/86, а отже, й відсутності підстав для задоволення позову.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України територіальне відділення АМК просить скасувати оскаржувану постанову з даної справи. Скаргу мотивовано посиланням на статтю 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтю 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 09.12.2010 територіальним відділенням АМК прийнято рішення N 01-29/86 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу зі справи N 669, згідно з яким:

визнано, що Товариство вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню;

на підставі частини другої статті 52 названого Закону на Товариство накладено штраф у сумі 8500 грн. за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

- у встановлений Законом України "Про захист економічної конкуренції" строк Товариство штраф не сплатило, Рішення N 01-29/86 одержало, але до господарського суду не оскаржило;

- Рішення N 01-29/86 не змінене й не скасоване і є обов'язковим до виконання;

- територіальним відділенням АМК нараховано пеню в сумі 8500 грн. у зв'язку з простроченням сплати штрафу з 21.02.2011 по 04.05.2011 (частина п'ята статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції").

Відповідно до статті 25 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" названий Комітет у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подає позови до суду, в тому числі про стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені.

Згідно з приписами статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції":

- рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України є обов'язковими до виконання (частина друга);

- особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу (частина третя);

- за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу; розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України (абзац перший частини п'ятої);

- у разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку (частина сьома).

Частиною першою статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що: заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення; цей строк не може бути відновлено.

З урахуванням наведених законодавчих приписів та з огляду на встановлені фактичні обставини справи місцевий господарський суд дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення позову.

У свою чергу, апеляційний господарський суд помилково вдався до переоцінки змісту рішення N 01-29/86, яке не було скасоване чи визнане недійсним, та, залишивши поза увагою обов'язковість зазначеного рішення територіального відділення АМК, безпідставно скасував рішення місцевого господарського суду з даної справи.

При цьому, як зазначено в пункті 20 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.10.2008 N 04-5/247 "Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства", господарським судом не можуть братися до уваги доводи особи, стосовно якої прийнято рішення (заявника, відповідача, третьої особи в розумінні статті 39 Закону України "Про захист економічної конкуренції"), з приводу незаконності та/або необґрунтованості цього рішення, якщо такі доводи заявлено після закінчення строку, встановленого, зокрема, частиною першою названого Закону, оскільки дана особа не скористалася своїм правом на оскарження відповідного акта державного органу, а перебіг зазначеного строку виключає можливість перевірки законності та обґрунтованості рішення органу Антимонопольного комітету України.

Відтак суд апеляційної інстанції скасував рішення місцевого господарського суду за відсутності визначених для цього згідно з статтею 104 ГПК України підстав, припустившись у зв'язку з цим порушення відповідної норми процесуального права.

Таким чином, згідно з частиною першою статті 11110 ГПК України оскаржена постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню; рішення ж господарського суду першої інстанції слід залишити в силі як таке, що відповідає встановленим судом обставинам справи та нормам чинного законодавства.

Керуючись статтями 49, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України задовольнити.

2. Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 05.07.2011 зі справи N 16/37/2011 скасувати.

3. Рішення господарського суду Луганської області від 04.05.2011 зі справи N 16/37/2011 залишити в силі.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Нафтохімекологія" в доход державного бюджету України 85 грн. державного мита за розгляд касаційної скарги.

Видачу відповідного наказу доручити господарському суду Луганської області.

 

Судді:

В. Селіваненко

 

І. Бенедисюк

 

Б. Львов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали