ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.09.2011 р.

Справа N 17/67-19/114

Вищий господарський суд України у складі: суддя Бенедисюк І. М. - головуючий, судді: Грек Б. М. і Кривда Д. С. розглянув касаційну скаргу фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Івано-Франківськ (далі - ФОП ОСОБА_1.), на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 зі справи N 17/67-19/114 за позовом ФОП ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати", м. Івано-Франківськ (далі - ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати") про стягнення 41061,12 грн. та за зустрічним позовом ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" до ФОП ОСОБА_1 про стягнення 873073 грн. Судове засідання проведено за участю представників сторін: ФОП ОСОБА_1 - ОСОБА_2, ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" - Інкіна В. І., Корж О. В.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України встановив:

ФОП ОСОБА_1. звернувся до господарського суду Івано-Франківської області з позовом про стягнення з ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" 41061,12 грн., посилаючись на те, що цю суму було зайво сплачено відповідачеві як винагороду управителя за перерахування коштів на фінансування будівництва за укладеним сторонами договором "управителя з забудовником фонду фінансування будівництва виду А N 13" від 15.06.2007 (далі - Договір).

ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" подало зустрічний позов про стягнення з ФОП ОСОБА_1 873073 грн. винагороди за Договором.

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 18.04.2011 (колегія суддів у складі: суддя Максимів Т. В. - головуючий, судді Неверовська Л. М., Кавлак І. П.) у задоволенні позову ФОП ОСОБА_1 та зустрічного позову відмовлено. Рішення мотивовано тим, що наявність у справі примірників Договору, які містять різні умови щодо розміру відповідної винагороди управителя, свідчить про недосягнення сторонами згоди в цій частині правочину та є підставою для відмови в задоволенні заявлених у справі вимог.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 (колегія суддів у складі: суддя Бонк Т. Б. - головуючий, судді Бойко С. М., Марко Р. І.) рішення місцевого господарського суду в частині відмови в задоволенні зустрічного позову скасовано та прийнято в цій частині нове рішення про задоволення позову. У прийнятті даної постанови суд апеляційної інстанції виходив з правомірності поданого ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" правочину (т. 1. а. с. 51 - 69), яким, зокрема, змінено (продовжено) строк здачі об'єкта будівництва в експлуатацію та збільшено розмір винагороди виконавця.

У касаційній скарзі ФОП ОСОБА_1. просить Вищий господарський суд України постанову апеляційного господарського суду скасувати, а рішення суду першої інстанції залишити в силі, посилаючись на порушення апеляційним господарським судом норм матеріального та процесуального права. Скаржник зазначає про те, що: у справі відсутні належні докази збільшення сторонами розміру винагороди ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати"; суд апеляційної інстанції на порушення приписів статті 213 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) в межах спору зі справи прийняв рішення про тлумачення умов Договору.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Господарськими судами у справі встановлено, що:

- за умовами Договору ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" як управитель майна для фінансування об'єкта будівництва доручило ФОП ОСОБА_1 збудувати визначений у цьому правочині об'єкт будівництва, здати його в експлуатацію та передати у власність довірителям фонду фінансування будівництва;

- ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" (управитель) фінансує будівництво за рахунок коштів фонду фінансування будівництва в межах фактично отриманих від довірителів сум, за винятком сум фонду оперативного резерву, який складає 10 % від коштів, отриманих управителем у довірчу власність за укладеним з довірителями договорами про участь у фонді фінансування будівництва (пункти 4.1, 2.7 Договору);

- пунктом 4.3 Договору встановлено розмір винагороди управителя у відсотках від перерахованих ним сум на фінансування будівництва з рахунку фонду фінансування будівництва;

- за змістом пункту 4.4 Договору винагороду управителю сплачує забудовник шляхом перерахування коштів з рахунку забудовника на рахунок управителя до п'ятого числа наступного за звітним місяця, але у разі невиконання забудовником цього зобов'язання у встановлений строк, якщо таке прострочення не погоджено сторонами, управитель має право самостійно списати меморіальним ордером необхідну суму винагороди;

- у справі наявні три примірники Договору, які, зокрема, містять різні умови щодо строків здачі в експлуатацію та передачі довірителям об'єкта будівництва та відмінні редакції згаданого пункту 4.3 Договору щодо розміру винагороди управителя;

- так ФОП ОСОБА_1. в обґрунтування заявлених ним вимог про повернення зайво сплаченої суми подав суду два примірники договору (т. 1, а. с. 12 - 17, т. 1 а. с. 76 - 83); у цих примірниках зазначено термін здачі об'єкта в експлуатацію відповідно кінець 4 кварталу 2009 року та кінець 4 кварталу 2008 року, але в обох примірниках у пункті 4.3 Договору розмір винагороди управителя складає 0,1 % від суми грошових коштів перерахованих на фінансування будівництва з фонду фінансування будівництва;

- ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" подало примірник Договору, в якому строк здачі об'єкта будівництва в експлуатацію є кінець 4 кварталу 2010 року (т. 1. а. с. 51 - 69), а розмір винагороди управителя складає 5 % від перерахованих на фінансування будівництва з названого фонду коштів;

- згідно з висновком судово-технічної експертизи Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 27.10.2010 N 3020/3029 папір наявних у справі примірників Договору належить до різних партій, проте аркуші кожного з цих примірників належать до однієї й тієї ж партії і збігаються між собою за всіма ознаками, а підпис у примірниках Договору виконано ОСОБА_1;

- у результаті проведення зазначеного експертного дослідження не вдалося встановити час виконання підписів під наявними у справі примірниками Договору та відносний час виконання друкованих текстів кожного з примірників; про неможливість проведення такого дослідження повідомлено й листом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 20.01.2011 N 07/01-05/525-11 та листом Міністерства юстиції України від 23.02.2011 N 1391-0-32-11/36; інших ознак підробки поданих до експертної установи примірників Договору на підставі поставлених судом питань не встановлено;

- згідно з наявними у справі доказами ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" перерахувало на фінансування будівництва 20438878 грн., а ФОП ОСОБА_1. виплатив винагороду управителю в сумі 61500 грн.;

- ФОП ОСОБА_1., посилаючись на редакцію пункту 4.3 Договору, зазначену у поданих ним примірниках цього правочину, вважає, що винагорода ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" як управителя повинна складати 0,1 % від перерахованої на фінансування будівництво суми, тобто 20438,88 грн., тому просить суд повернути набуті без достатньої правової підстави 41061,12 грн.;

- водночас ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" вважає, що згідно з поданим цим товариством примірником Договору винагорода управителя складає 1021943,9 грн. (5 % від суми, на яку профінансовано будівництво), тому управителю слід сплатити додатково 873073 грн.;

- ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" відповідно до пункту 4.4 Договору самостійно списало з рахунку забудовника на власний рахунок 87370 грн.

Статтею 21 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" передбачено, що за перерахування коштів на фінансування будівництва управитель отримує винагороду: для ФФБ (фонду фінансування будівництва) виду А управителю таку винагороду сплачує забудовник у розмірі, строки та в порядку, погоджені із забудовником при укладанні договору. За погодженням управителя та забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ.

Відповідно до частини першої статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

У прийнятті оскаржуваної постанови апеляційний господарський суд виходив з правомірності поданих сторонами примірників Договору, оскільки фактичні обставини, які свідчили б про їх недійсність, відсутні, а також з того, що наявні примірники по суті є редакціями Договору, останньою з яких є поданий ТОВ "Фінансова компанія "Газ-Ойл Карпати" примірник Договору, згідно з яким винагорода управителя складає 5 % від суми фінансування будівництва, а здача об'єкта в експлуатацію перенесена на більш пізній строк (в цілому до 4 кварталу 2010, що узгоджується з фактичною датою закінчення будівництва, яку було прострочено додатково на 30 днів). Погодження сторонами умов Договору щодо збільшення розміру винагороди управителя підтверджується й перерахуванням ФОП ОСОБА_1 на користь контрагента 615000 грн., тобто винагороди, більшої ніж 0,1 % від перерахованих на будівництво коштів, а також іншими дослідженими апеляційним судом доказами.

За таких обставин суд апеляційної інстанції встановив, що саме умови даної редакції Договору підлягають застосуванню у спорі зі справи.

Водночас висновок суду першої інстанції про недосягнення сторонами згоди щодо розміру винагороди управителя за Договором суперечить фактичним обставинам справи, оскільки господарським судами встановлено, що кожний з наявних у справі примірників підписаний сторонами, скріплений їх печатками, а докази їх підробки відсутні.

З огляду на викладене та визначене Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та Договором право управителя на винагороду за перерахування коштів на фінансування будівництва Вищий господарський суд України вважає, що апеляційний господарський суд дав вірну юридичну оцінку обставинам справи та прийняв обґрунтоване рішення про задоволення позову в межах його задоволення (з урахуванням частково сплаченої забудовником суми винагороди управителя за Договором та самостійно утриманої управителем суми).

Доводи касаційної скарги наведеного не спростовують.

Зокрема, не може бути взято до уваги посилання скаржника щодо порушення апеляційним господарським судом положення статті 213 ЦК України, оскільки спір у даній справі стосується питання про внесення сторонами змін до порядку розрахунків за Договором, а не тлумачення умов правочину в цій частині.

Таким чином, визначені законом підстави для скасування постанови апеляційного господарського суду зі справи відсутні.

Керуючисьстаттями 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 зі справи N 17/67-19/114 залишити без змін, а касаційну скаргу фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 - без задоволення.

 

Суддя

І. Бенедисюк

Суддя

Б. Грек

Суддя

Д. Кривда

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали