ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.11.2011 р.

Справа N 28/5005/9767/2011

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Могила С. К., судді - Борденюк Є. М., судді - Кондратової І. Д. (за участю представників сторін: від позивача - не з'явились; від відповідача - не з'явились; від третьої особи - не з'явились), розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2011 р. та касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Білий Камень" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р., рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. та постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 господарського суду Дніпропетровської області за позовом Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Білий Камень", третя особа - ОСОБА_1, про стягнення 435451,73 грн. та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Білий Камень" до Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", третя особа - ОСОБА_1, про визнання недійсним кредитного договору, встановив:

27.11.2011 р. Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" (надалі - ПАТ "УкрСиббанк") звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Білий Камень" (надалі - ТОВ "Білий Камень") 403410,10 грн. - заборгованості по кредиту, 29131,68 грн. - заборгованості по відсоткам, 1856,70 грн. - пені за несвоєчасне повернення кредиту та 1053,03 грн. - пені за несвоєчасну сплату відсотків.

06.09.2011 р. ТОВ "Білий Камень" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з зустрічним позовом до ПАТ "УкрСиббанк" про визнання недійсним договору про надання споживчого кредиту від 29.08.2008 р. N 11388968000.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. N 28/5005/9767/2011 зустрічний позов повернуто без розгляду на підставі пп. 1, 6 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу (надалі - ГПК України).

Крім того, 06.09.2011 р. ОСОБА_1 у відповідності до ст. 26 ГПК України звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з самостійним позовом на предмет спору про визнання недійсним договору про надання споживчого кредиту від 29.08.2008 р. N 11388968000.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2011 р. N 28/5005/9767/2011 позов ОСОБА_1 було повернуто без розгляду на підставі пп. 1,2, 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2011 р. N 28/5005/9767/2011 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2011 р. було повернуто без розгляду на підставі п. 4 ст. 97 ГПК України.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. N 28/5005/9767/2011 (суддя Манько Г. В.) позовні вимоги ПАТ "УкрСиббанк" задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ "Білий Камень" на користь ПАТ "УкрСиббанк" 403410,10 грн. основної заборгованості за кредитом, 29131,68 грн. заборгованості по відсотках, 1856,70 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 1053,03 грн. пені за несвоєчасну сплату відсотків за кредитом, 4354,51 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановами Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2011 р. N 28/5005/9767/2011 (колегія суддів у складі : головуючого судді Науменка І. М. суддів Прокопенко А. Є., Сизько І. А.) рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 залишено без змін.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2011 р. та ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011, ОСОБА_1 звернулась до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить оскаржувані ухвали скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

В обґрунтування касаційної скарги ОСОБА_1 посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм ст. 85, 93 ГПК України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 14.11.2011 р. касаційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 прийнято до провадження, а у прийнятті касаційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 відмовлено.

Крім того, до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р., рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 звернулось ТОВ "Білий Камень".

ТОВ "Білий Камень", посилаючись на порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові акти, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

До початку судового засіданні до Вищого господарського суду України від ТОВ "Білий Камень" та Катерини Анатоліївни надійшли телеграми про відкладення розгляду справи у зв'язку у зв'язку з перебування на лікарняному ОСОБА_1. Враховуючи те, що представництво сторони в судовому засіданні господарського суду не обмежене певним колом осіб, а обставини, викладені в телеграмах, не підтверджені документально, колегія суддів не вбачає підстав для відкладення розгляду скарги.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши згідно ст. 1115, ч. 1 ст. 1117 ГПК України наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в судових рішеннях, а також правильності застосування судами попередніх інстанції норм матеріального та процесуального права, судова колегія відзначає наступне.

Відповідно до ст. 129 Конституції України одними з основних засад судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. ст. 42, 43 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами, а господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно зч. 3 ст. 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції

Забезпечення участі сторін та інших осіб у судовому процесі покладається на господарський суд, прийнявши позовну заяву (апеляційну скаргу) до провадження, не пізніше трьох днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви (апеляційної скарги), призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в засіданні.

Відповідно до ст. 98 ГПК України про прийняття апеляційної скарги до провадження апеляційний господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги; ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи.

Пунктом 3.17 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Голови Вищого господарського суду України від 10.12.2002 N 75 (далі - Інструкція), встановлено, що ухвала про прийняття апеляційної скарги до розгляду надсилається учасникам процесу з повідомленням про вручення.

Згідно підпункту 3.6 пункту 3 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 18.09.97 р. N 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" (із подальшими змінами) зазначено, що розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання.

Однак, приймаючи постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 про залишення без змін рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р., апеляційний господарський суд вказаних вимог не виконав.

Так, правовий аналіз матеріалів справи свідчить, що апеляційну скаргу ТОВ "Білий Камень" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. судом апеляційної інстанції розглянуто за відсутності сторін, не повідомлених належним чином про прийняття апеляційної скарги до провадження і про час і місце засідання суду.

Зокрема, як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Дніпровського апеляційного господарського суду від 29.09.2011 р. апеляційна скарга ТОВ "Білий Камень" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. була призначена до розгляду на 03.10.2011 р. Вказана ухвала була направлена сторонам у справі 03.10.2011 р., про що свідчить штамп суду з відміткою про відправку документа, яка відповідає п. 3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах, затвердженої наказом Голови Вищого господарського суду України від 10.12.2002 р. N 75, а також повідомлення про вручення поштового відправлення.

Згідно повідомлення про вручення поштового відправлення (а. с. 136, т. 1) відповідач - ТОВ "Білий Камень" копію ухвали про призначення апеляційної скарги до розгляду на 03.10.2011 р. отримав лише 06.10.2011 р.

За таких обставин доводи ТОВ "Білий Камень" про те, що він не був повідомлений про час слухання та розгляду апеляційна скарга ТОВ "Білий Камень" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. в апеляційному суді є обґрунтованими.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 11110 ГПК України порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо справу розглянуто судом за відсутності будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду.

Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд, якщо суд припустився порушень норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції (п. 3 ст. 1119 ГПК України).

Враховуючи те, що апеляційну скаргу ТОВ "Білий Камень" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. розглянуто судом апеляційної інстанції за відсутності відповідача - ТОВ "Білий Камень", не повідомленого належним чином про час і місце засідання суду, то оскаржена постанова апеляційної інстанції, якою залишено без змін рішення суду першої інстанції, підлягає скасуванню, а справа - передачі на розгляд Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Щодо повернення без розгляду зустрічної позовної заяви ТОВ "Білий Камень" колегія суддів відзначає наступне.

Відповідно до ст. 60 ГПК України відповідач має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним. Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

Тобто, зустрічний позов має бути оформлений та поданий згідно із загальними правилами подання позову.

Основні вимоги, що пред'являються до форми та змісту позовної заяви, а також вимоги щодо надання разом з нею певних доказів, визначені ст. ст. 54 - 57 ГПК України.

Частиною 1 ст. 56 ГПК України передбачено, що позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб листом з описом вкладення .

Докази виконання вимог вказаної норми, в силу п. 2 ч. 1 ст. 57 ГПК України, додаються до позовної заяви.

У статті 63 ГПК України визначені підстави для повернення позовної заяви без розгляду, зокрема, відповідно до п. 6 ч. 1 цієї статті суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Повертаючи позовну заяву без розгляду, суд першої інстанції в ухвалі від 06.09.2011 р. зазначив, що позивач по зустрічному позову не надав суду належних доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів, а саме : опис вкладення, що у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України є підставою для повернення зустрічної позовної заяви без розгляду.

Апеляційний господарський суд, не погодившись з висновком суду першої інстанції про наявність підстав для повернення зустрічної позовної у відповідності п. 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України, з посиланням на абз. 3 п. 3 роз'яснень президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. "Про деякі питання практики застосування розділу XIII ГПК України" зазначив, що відсутність опису вкладення не тягне за собою наслідків у вигляді повернення позовної заяви, оскільки законодавством обов'язковість оформлення відправником такого опису не передбачено.

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що вказаний висновок суду апеляційної інстанції не ґрунтується на нормах процесуального права, оскільки обов'язковість оформлення відправником такого опису встановлена ч. 1 ст. 56 ГПК України, в редакції Закону України від 19.05.2011 р. N 3382-VI "Про внесення зміни до статті 56 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку надсилання копії позовної заяви". Роз'яснення президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. "Про деякі питання практики застосування розділу XIII ГПК України" в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки мають рекомендаційний характер та були прийняті до прийняття Закону України від 19.05.2011 р. N 3382-VI "Про внесення зміни до статті 56 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку надсилання копії позовної заяви".

За таких обставин, суд касаційної інстанції вважає, що висновки суду першої інстанції про наявність підстав для повернення зустрічної позовної заяви у відповідності п. 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України є правильними та обґрунтованими.

Крім того, колегія суддів Вищого господарського суду України враховує, що за змістом ч. 1 ст. 60 ГПК України подання зустрічного позову можливе лише до початку розгляду господарським судом справи по суті.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем при зверненні із зустрічною позовною заяви не були додержані вищевказані норми ГПК України, з урахуванням чого ухвалу суду першої інстанцій, яку підтримав суд апеляційної інстанції, про повернення зустрічного позову колегія вважає законною та обґрунтованою.

Враховуючи те, що порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права (ч. 1 ст. 56 ГПК України, п. 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України), не призвело до неправильної по суті постанови, якою залишено без змін ухвалу місцевого суду, що прийнята у відповідності до норм процесуального права, колегія суддів не вбачає підстав для скасування постанови апеляційної інстанції від 03.10.2011 р. та залишає її без змін.

Щодо касаційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 про повернення апеляційної скарги на підставі п. 4 ч. 1 ст. 97 ГПК України колегія суддів відзначає наступне.

Частиною 1 статті 93 ГПК України встановлено що апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого господарського суду -протягом п'яти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом апеляційної інстанції, ОСОБА_1 звернулася до суду апеляційної інстанції зі скаргою на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 14.09.2011 р., тобто з пропуском строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку.

Колегія суддів відзначає, що суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку про недотримання заявником п'ятиденного строку, встановленого ст. 93 ГПК України для подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду.

Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку (п. 4 ч. 1 ст. 97 ГПК України).

Наведене спростовує доводи касаційної скарги ОСОБА_1 щодо порушення апеляційним господарським судом норм процесуального права, та не заперечує правильність і законність оскаржуваного судового акту, який відповідає чинному законодавству України і обставинам справи, тому підстав для скасування ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 не вбачається

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 залишити без змін.

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Білий Камень" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2011 р. та рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 задовольнити частково.

Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011, якою залишено без змін рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р., скасувати, справу передати на новий розгляд до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в іншому складі суду.

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Білий Камень" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2011 р. та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011 залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2011 р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2011 р. у справі N 28/5005/9767/2011, якою залишено без змін ухвалу від 06.09.2011 р. про повернення зустрічного позову, залишити без змін.

 

Головуючий суддя:

С. К. Могил

Суддя:

Є. М. Борденюк

Суддя:

І. Д. Кондратова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали