ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.12.2009 р.

N 16/149/09

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Дунаєвської Н. Г. - головуючого, Воліка І. М., Мележик Н. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Лізинг" на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 8 вересня 2009 року у справі N 16/149/09 господарського суду Миколаївської області за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Лізинг", м. Миколаїв, до приватного підприємства "Милен", м. Миколаїв, про стягнення 311709,90 грн. (за участю представників сторін: позивача - Іноземцев Є. С. (дов. від 30.11.2009); відповідача - не з'явився), встановив:

У квітні 2009 року позивач - ТОВ "Техноторг-Лізинг" пред'явив у господарському суді позов до відповідача - ПП "Милен" про стягнення 311709,90 грн.

Вказував, що 16.05.2008 між ним та відповідачем було укладено договір фінансового лізингу N 241, згідно умов якого він (лізингодавець) зобов'язався передати у користування лізингоодержувачу (відповідачу) наступне майно: трактор МТЗ-920 (3 одиниці), трактор МТЗ-892 (1 одиниця), сівалка СЗТ-5,4 (1 одиниця), сівалка СЗТ- 3,6 (1 одиниця), прес - підбірщик ПВП-351 (1 одиниця), каток КЗК-6 (1 одиниця), дисковий агрегат АГ-2,4-20 (1 одиниця), загальною вартістю 934830,00 грн., а лізингоодержувач - здійснювати платежі, вказані в Додатку N 1 до договору.

Посилаючись на порушення відповідачем умов договору в частині проведення лізингових платежів, позивач просив стягнути з відповідача на його користь 254394,90 грн. основного боргу, 18909,90 грн. інфляційних, 2374,50 грн. річних, 17334 грн. пені та 18696,60 грн. штрафу, а всього - 311709,90 грн.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 1 липня 2009 року (суддя - Фролов В. Д.), залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 8 вересня 2009 року (колегія суддів у складі: Воронюка О. Л. - головуючого, Єрмілова Г. А., Лашина В. В.), в позові відмовлено.

Судові акти мотивовані посиланнями на розірвання сторонами договору фінансового лізингу N 241 та як наслідок припинення всіх зобов'язань за вказаним договором.

У касаційній скарзі позивач, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, а саме ст. ст. 193, 202 ГК України, ст. 653 ЦК України та ст. 43 ГПК України, просить скасувати постановлені у справі судові акти та постановити нове рішення про задоволення його вимог.

Розглянувши матеріали справи і доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права у вирішенні даного спору, колегія суддів знаходить за необхідне касаційну скаргу задовольнити частково, з таких підстав.

Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, що викладені в п. 1 постанови від 29.12.76 року N 11 "Про судове рішення", рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.

Обґрунтованим визнається рішення, в якому повністю відображені обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими у судовому засіданні.

Постанова суду апеляційної інстанції та рішення суду першої інстанції зазначеним вимогам не відповідають.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів справи, 16.05.2008 між сторонами у справі було укладено договір фінансового лізингу N 241, згідно умов якого лізингодавець (позивач) зобов'язався передати у користування лізингоодержувачу (відповідачу) наступне майно: трактор МТЗ-920 (3 одиниці), трактор МТЗ-892 (1 одиниця), сівалка СЗТ-5,4 (1 одиниця), сівалка СЗТ - 3,6 (1 одиниця), прес - підбірщик ПВП-351 (1 одиниця), каток КЗК-6 (1 одиниця), дисковий агрегат АГ-2,4-20 (1 одиниця), загальною вартістю 934830,00 грн., а лізингоодержувач - здійснювати платежі, вказані в Додатку N 1 до договору.

Вказана техніка була передана лізингодавцем лізингоодержувачу по актам прийому-передачі від 23.05.2008 (а. с. 22 - 29).

Пунктом 11.1 договору сторони погодили строк дії договору з 16.05.2008 по 21.07.2011.

Згідно ст. ст. 11, 629 ЦК України договір є однією з підстав виникнення зобов'язань та є обов'язковим для виконання сторонами.

Судами встановлено, що 23.02.2009 між сторонами було підписано додаткову угоду N 1В до договору фінансового лізингу N 241 про розірвання вказаного договору та повернення сільськогосподарської техніки.

Згідно п. 2 вказаної угоди зобов'язання сторін за договором фінансового лізингу припиняються з моменту набрання чинності цієї додаткової угоди.

Пунктом 6 додаткової угоди встановлено, що остання набуває чинності з 23.02.2009.

На виконання вказаної додаткової угоди сторонами були складені та підписані акти прийому-передачі від 23.02.2009.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з того, що всі зобов'язання сторін за договором фінансового лізингу N 241, які виникли як до розірвання договору, так і після його розірвання, припинилися розірванням договору.

Проте вказаних висновків суди попередніх інстанцій дійшли без всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що є порушенням вимог ст. 43 ГПК України.

Статтею 202 ГК України встановлено, що господарське зобов'язання припиняється у разі його розірвання або визнання недійсним за рішенням суду.

У разі розірвання договору зобов'язання припиняється з моменту досягнення домовленості про розірвання договору, якщо інше не встановлено договором (ст. 653 ЦК України).

Відповідно до роз'яснення Вищого арбітражного суду N 02-5/111 від 12.03.99 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними" домовленість сторін про розірвання угоди не виключає проведення між сторонами розрахунків за зобов'язаннями, що виникли до розірвання угоди, у тому числі застосування заходів майнової відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань.

Розглядаючи даний спір, суди попередніх інстанцій виходили лише з припинення розірванням договору всіх договірних зобов'язань та не встановили наявність чи відсутність їх порушення до розірвання договору.

Оскільки передбачені процесуальним законодавством межі перегляду справи в касаційній інстанції не дають їй права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені попередніми судовими інстанціями чи відхилені ними, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази, рішення та постанова у справі підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи господарському суду першої інстанції необхідно врахувати викладене, встановити належність виконання сторонами договору фінансового лізингу N 241 до його розірвання, всебічно і повно з'ясувати і перевірити всі фактичні обставини справи, об'єктивно оцінити докази, що мають юридичне значення для її розгляду і вирішення спору по суті, і в залежності від встановленого, правильно визначити норми матеріального права, що підлягають застосуванню до спірних правовідносин, та прийняти обґрунтоване і законне судове рішення.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Лізинг" задовольнити частково.

2. Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 8 вересня 2009 року та рішення господарського суду Миколаївської області від 1 липня 2009 року у справі N 16/149/09 скасувати.

3. Справу N 16/149/09 передати на новий розгляд до господарського суду Миколаївської області в іншому складі суду.

 

Головуючий, суддя

Н. Г. Дунаєвська

Судді:

І. М. Волік

 

Н. І. Мележик

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали