ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.03.2011 р.

N 25/187-10(40/225)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючий - суддя Муравйов О. В., судді: Полянський А. Г., Яценко О. В. (доповідач у справі), розглянувши матеріали касаційної скарги Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", м. Київ, в особі Дніпропетровської філії ВАТ "Укртелеком", м. Дніпропетровськ, на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.11.2010 р. по справі N 25/187-10 господарського суду Дніпропетровської області за позовом регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, до Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", м. Київ, в особі Дніпропетровської філії Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", м. Дніпропетровськ, про стягнення 27108,39 грн. (в судовому засіданні взяли участь представники сторін: від позивача - Васильківська В. Є., дов. N 23 від 06.01.2011 р., від відповідача - Сухих Д. А., дов. б/н від 23.12.2010 р.), встановив:

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, звернулося до господарського суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Дніпропетровської філії Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" м. Дніпропетровськ про стягнення суми збитків у розмірі 3031,10 грн. завданих державі внаслідок користування майном після припинення дії договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 01.05.2006 р. N 12/02-2415-ОД, та неустойки за час незаконного використання державного майна у вигляді подвійної орендної плати у розмірі 24077,29 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2010 р. у справі N 25/187-10, позов задоволено частково. Стягнуто з Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Дніпропетровської філії Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", м. Дніпропетровськ, на користь регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, неустойки у сумі 11103,03 грн. В решті позову відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" в особі Дніпропетровської філії Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2010 р. у справі N 25/187-10.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.11.2010 р. апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Дніпропетровської філії Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", м. Дніпропетровськ, залишено без задоволення а рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2010 р. у справі N 25/187-10 залишено без змін.

Не погоджуючись з прийнятою постановою, Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" в особі Дніпропетровської філії Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.11.2010 р., та рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2010 р., прийняти нове рішення яким позовні вимоги регіонального відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській області залишити без задоволення, аргументуючи порушенням норм процесуального та матеріального права, зокрема ст. ст. 9, 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку рішення суду першої інстанції та постанову апеляційної інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судом першої інстанції та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

01.05.2006 регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (орендодавець) та відкритим акціонерним товариством "Укртелеком", в особі виконуючого обов'язки начальника Центру електрозв'язку N 1 Дніпропетровської філії ВАТ "Укртелеком" (орендар) укладено договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності за N 12/02-2415-ОД, відповідно до умов якого орендодавець передав, а орендар прийняв у строкове платне користування нежитлове приміщення адміністративної будівлі площею 126,0 кв. м, розміщене за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Туполева, 1 на першому поверсі трьох поверхового будинку, яке знаходиться на балансі Криворізького коледжу Національного авіаційного інституту "КРАУСС". Майно передано в оренду з метою розміщення автоматичної телефонної станції.

На підставі п. 10.1 договору оренди від 01.05.2006 сторони продовжили строк дії договору до 01.03.2008 р. та до 01.02.2009.

Пунктом 5.6 договору встановлено, що у разі припинення договору оренди орендар повинен повернути балансоутримувачу орендоване майно за актом приймання-передачі.

За п. 2.5 договору майно вважається повернутим балансоутримувачу з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач орендоване приміщення по акту приймання - передачі не повернув та продовжував його використовувати за призначенням.

Позивач скористався своїм правом власника і, на виконання вимог ст. 764 Цивільного кодексу України, повідомив відповідача про припинення орендних відносин у зв'язку із закінченням строку дії договору.

Відповідно до ст. 785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Згідно з ч. 1 ст. 13 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених договором оренди.

Пунктом 10.1 договору оренди та з урахуванням додаткових угод, цей договір діє до 01.02.2009 р.

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" в особі Дніпропетровської філії Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в касаційній скарзі стверджує, що позивачем було порушено п. 7.3 договору, яким передбачено його обов'язок письмово повідомити орендаря, не пізніше, ніж за 30 діб про своє рішення щодо завершення, припинення або розірвання даного договору.

Проте, таке твердження суперечить вимогам закону та матеріалам справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що у лютому 2009 р. регіональне відділення листом від 11.02.2009 р. N 18-03-01201 повідомило відповідача про те, що договір оренди від 01.05.2006 р. N 12/02-2415-ОД припинив свою дію з 01.02.2009 р. у зв'язку із закінченням терміну дії та про необхідність повернути балансоутримувачу орендоване майно по акту приймання-передачі. Направлення зазначеного листа відповідачу підтверджується відповідним реєстром поштових відправлень від 11.02.2009 р., а його одержання відповідачем не заперечується.

Однак відповідач орендоване приміщення по акту приймання-передачі не повернув та продовжував його використовувати за призначенням.

Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України та п. 7 ст. 193 ГК України).

Відповідно до п. 1 ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки, відшкодування збитків.

Згідно зі ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).

Таким чином, підставою цивільно-правової відповідальності за заподіяння збитків є правопорушення, яке включає у якості складових елементів: збитки, протиправність поведінки особи, яка заподіяла збитки, причинний зв'язок між ними, а також вину особи, що заподіяла збитки.

Терміном "збитки" позначаються наслідки правопорушення, які виражаються у зменшенні майнової сфери потерпілого у результаті порушення належного йому права або блага. Протиправною поведінкою (дією або бездіяльністю) є будь-яка поведінка, яка суперечить правовим нормам. Причинний зв'язок - це відповідний об'єктивно існуючий зв'язок між явищами, при якому одне явище, яке передує, при відповідних умовах породжує, викликає інше явище - наступне. Відповідальність за заподіяні протиправною поведінкою збитки виникає при наявності вини особи, що заподіяла збитки.

Суд першої та апеляційної інстанції дійшов до обґрунтованого висновку, що немає підстав вважати, що позивач намагався передати в оренду спірне приміщення іншому орендодавцю для одержання орендної плати від іншої особи за спірне приміщення, а навпаки, сторонами вчинялися дії спрямовані на переукладення договору оренди, а тому відсутні правові підстави для стягнення з відповідача збитків у розмірі 3031,10 грн.

Також, чинним законодавством України, а саме ст. 785 ЦК України, передбачені певні правові наслідки не виконання орендарем свого зобов'язання щодо своєчасного повернення орендованого майна у вигляді сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Висновок судів попередніх інстанцій, що оскільки відповідач не виконав свого зобов'язання по поверненню орендованого об'єкту після припинення дії договору, позивачем пред'явлені позовні вимоги про стягнення з відповідача неустойки за користування річчю за час прострочення, тобто за період 01.02.2009 р. по 01.03.2010 р., але позивачем нараховано неустойку за період більш ніж один рік, що суперечить вимогам п. 6 ст. 232 ГК України, є вірним і відповідає матеріалам справи та нормам чинного законодавства.

Згідно з п. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Суд апеляційної інстанції дійшов до вірного висновку, що місцевий господарський суд правомірно стягнув з відповідача неустойку за період з 01.02.2009 р. по 01.08.2009 р., у розмірі 11103,99 грн., оскільки договором оренди та ст. 785 ЦК України не встановлено інших строків нарахування штрафних санкцій.

За таких обставин, судова колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що судом апеляційної інстанції вірно застосовані норми матеріального права, доводи скаржника не спростовують законності прийнятого у справі рішення. У зв'язку з наведеним колегія суддів Вищого господарського суду України не вбачає підстав для скасування постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.11.2010 р.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд постановив:

1. Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" м. Київ в особі Дніпропетровської філії ВАТ "Укртелеком", м. Дніпропетровськ, на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.11.2010 р. по справі N 25/187-10 залишити без задоволення.

2. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.11.2010 р. по справі N 25/187-10 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

О. В. Муравйов

Судді:

А. Г. Полянський

 

О. В. Яценко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали