ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.11.2011 р.

Справа N 07/2148

Колегія суддів Вищого господарського суду України у складі: головуючого судді - Кузьменка М. В., суддів - Васищака І. М., Палій В. М., розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Кераміка Монастирища" на рішення господарського суду Черкаської області від 24.06.2011 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2011 р. у справі N 07/2148 господарського суду Черкаської області за позовом відкритого акціонерного товариства "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" до товариства з обмеженою відповідальністю "Кераміка Монастирища" про стягнення 76757,96 грн. (за участю представників: ВАТ "Уманьспецмонтажпроект-1" - Вовк М. Г., Гуртовенко Ю. О.; ТОВ "Кераміка Монастирища" - Вітренко Р. А., Збираник Є. М.), встановила:

Відкрите акціонерне товариство "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" звернулось до господарського суду Черкаської області з позовом та просило суд, з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, стягнути з відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Кераміка Монастирища" 76757,96 грн. заборгованості.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що відповідач не оплатив виконані роботи з газопостачання топкової N 2, прохідної, АБК майнового комплексу ТОВ "Кераміка Монастирища" (т. 1 а. с. 3 - 5, т. 2 а. с. 6 - 9).

Відповідач у справі у відзиві на позов проти задоволення заявлених вимог заперечує, посилаючись на те, що:

- між сторонами відсутній письмовий договір, тому правові підстави для стягнення заборгованості відсутні;

- всупереч ч. 5 ст. 882 ЦК України позивачем не проведено попереднього випробування системи газопостачання;

- позивачем не здійснено остаточної здачі роботи, що в силу ч. 1 ст. 854 ЦК України позбавляє його права вимагати оплати робіт;

- довідки КБ-3 та акти КБ-2в оформлені неналежним чином (т. 1 а. с. 132 - 134, т. 3 а. с. 19 - 20).

Рішенням господарського суду Черкаської області від 24.06.2011 р. позов задоволено повністю (т. 3 а. с. 25 - 34).

Задовольняючи заявлені позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач не оплатив виконані та прийняті роботи, допустивши заборгованість у розмірі 76757,96 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2011 р. рішення господарського суду Черкаської області від 24.06.2011 р. залишено без змін (т. 3 а. с. 99 - 106).

Не погоджуючись з прийнятими у справі судовими актами, ТОВ "Кераміка Монастирища" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою та просить їх скасувати, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Вимоги касаційної скарги мотивовані порушенням судами норм матеріального та процесуального права (т. 3 а. с. 110 - 113).

Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи у касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування норм матеріального і процесуального права при винесенні оспорюваних судових актів, знаходить касаційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Під час вирішення спору по суті та перегляду прийнятого рішення в апеляційному порядку судами першої та апеляційної інстанцій встановлені наступні обставини.

Сторонами у справі - ВАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" (підрядником) і ТОВ "Кераміка Монастирища" (замовником) вчинені фактичні дії, які свідчать про укладення сторонами в усній формі договору підряду на розробку робочого проекту та договору підряду на виконання робіт з газопостачання топкової.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Згідно ч. 1 ст. 887 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

В силу ч. 1 ст. 206 ЦК України усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 208 ЦК України у письмовій формі належить вчиняти, зокрема, правочини між юридичними особами.

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 218 ЦК України недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом.

Таким чином, висновок судів попередніх інстанцій про виникнення між сторонами у справі цивільних прав і обов'язків є правомірним.

Предметом спору у даній справі є обов'язок відповідача оплатити виконані позивачем роботи з газопостачання топкової N 2, прохідної, АБК майнового комплексу відповідача.

Заявлені позивачем вимоги правомірно визнані обгрунтованими судами попередніх інстанцій, враховуючи наступні обставини.

Так, судами встановлено, що позивачем виставлено відповідачу рахунок N 11 від 18.02.2008 р. на суму 151581,96 грн., у т. ч. 18828,80 грн. заборгованості за виконані роботи, які не стосуються газопостачання топкової N 2, прохідної, АБК майнового комплексу відповідача; 23209,96 грн. - розробка робочого проекту "Газопостачання майнового комплексу ТОВ "Кераміка Монастирища". Газопостачання теплогенераторних NN 1, 2"; 6122,40 грн. - пусконалагоджувальні роботи по котлах топкових N 1 та N 2; 103420,80 грн. - виконані підрядні роботи з газопостачання топкової N 2, прохідної, АБК майнового комплексу відповідача. Вказані роботи виконані та прийняті відповідачем без зауважень, про що підписані відповідні акти КБ-2в та довідки КБ-3. Крім того, сторонами підписано акт здачі-приймання науково-технічної продукції за лютий 2008 року.

Між тим відповідач оплатив вказаний рахунок лише частково, перерахувавши 50000,00 грн., що підтверджується наявними у матеріалах справи банківськими виписками. Крім того, відповідач в рахунок оплати виконаних робіт передав товарно-матеріальні цінності на суму 24824,00 грн.

Отже, заборгованість відповідача становить 76757,96 грн.

В силу ч. 2 ст. 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

На виконання вимог вказаної статті позивач 13.10.2010 р. звернувся до відповідача з претензією N 374, в якій міститься вимога щодо оплати заборгованості.

Дана вимога отримана відповідачем 15.10.2010 р.

Оскільки судами встановлено, що відповідач не виконав взяті на себе зобов'язання з оплати виконаних робіт у визначений строк, допустивши заборгованість у розмірі 76757,96 грн., ними зроблено правильний висновок про обґрунтованість вимог позивача щодо стягнення з відповідача заборгованості у вказаному розмірі.

В силу ст. 1117 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. При цьому касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Між тим переважна більшість доводів касаційної скарги стосується переоцінки доказів та, в порушення вимог ч. 2 ст. 111 ГПК України, містить посилання на недоведеність обставин справи.

За таких обставин підстав для зміни чи скасування постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2011 р., якою залишено без змін рішення господарського суду Черкаської області від 24.06.2011 р., немає.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 ГПК України, колегія суддів постановила:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2011 р. у справі N 07/2148 господарського суду Черкаської області залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Кераміка Монастирища" - без задоволення.

 

Головуючий, суддя

М. В. Кузьменко

Судді:

І. М. Васищак

 

В. М. Палій

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали