ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.11.2011 р.

Справа N 6/129

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Плюшка І. А. - головуючого, Кочерової Н. О., Самусенко С. С., розглянувши матеріали касаційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство Агро-прогрес Україна" на рішення господарського суду Донецької області від 16 серпня 2011 року та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 19 вересня 2011 року у справі N 6/129 господарського суду Донецької області за позовом Спільної компанії "ДАХ" до товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство Агро-прогрес Україна" про стягнення заборгованості 37115 грн. 31 коп., встановив:

Спільна компанія "ДАХ" звернулася до господарського суду Донецької області із позовом до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Агро-прогрес Україна" про стягнення з урахуванням зменшення розміру позовних вимог 37115 грн. 31 коп., яка складається із 25208 грн. 34 коп. основного боргу, 9654 грн. 79 коп. інфляційних втрат та 3 % річних в розмірі 2252 грн. 18 коп.

Господарський суд Донецької області рішенням від 16.08.2011 у справі N 6/129 (суддя Подколізна Л. Д.) позов Спільної компанії "ДАХ" задовольнив частково та стягнув 25208 грн. 34 коп. основного боргу, 9201 грн. 04 коп. інфляційних втрат та 3 % річних в розмірі 2252 грн. 18 коп.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 19.09.2001 у справі N 6/129 (колегія суддів: головуючий - Марченко О. А., судді - Бойченко К. І., Чернота Л. Ф.) рішення господарського суду Донецької області від 16.08.2011 змінено в частині стягнення 3 % річних; абзац другий резолютивної частини рішення викладено в редакції, відповідно до якої стягнуто з ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Агро-прогрес Україна" на користь Спільної компанії "ДАХ" 25208 грн. 34 коп. основного боргу, 3 % річних у сумі 2248 грн. 03 коп., 9201 грн. 04 коп. інфляційних втрат.

У касаційній скарзі ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Агро-прогрес Україна" просить скасувати рішення господарського суду Донецької області від 16.08.2011 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 19.09.2001 у справі N 6/129 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі. ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Агро-прогрес Україна" вважає, що господарські суди попередніх інстанцій неповно оцінили всі обставини справи, оскільки позивач не надав доказів у підтвердження факту передачі відповідачу свідоцтва про реєстрацію техніки, зняття її з обліку.

Вищим господарським судом України ухвалою від 04.11.2011 у справі N 6/129 порушено касаційне провадження.

З дотриманням меж перегляду справи в касаційній інстанції, заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши правильність застосування норм матеріального та процесуального права господарськими судами попередніх інстанцій, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Як встановлено господарськими судами попередніх інстанцій, 12.08.2008 між Спільною компанією "ДАХ" та ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Агро-прогрес Україна" укладено договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки N 1208-Дт/5, згідно п. 1.1 якого продавець (позивач) взяв на себе зобов'язання передати у власність покупця (відповідача), а покупець зобов'язався прийняти та оплатити належну на праві власності продавцю сільськогосподарську техніку.

Згідно пункту 3.7 договору приймання-передача сільськогосподарської техніки оформлюється актом прийому-передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється печатками сторін.

Загальна сума даного договору складає 25208 грн. 34 коп.

Пунктом 4.4 договору сторони встановили, що покупець сплачує прийняту ним у власність сільськогосподарську техніку на протязі трьох банківських днів з моменту оформлення сторонами акту прийому-передачі.

З матеріалів справи, досліджених господарськими судами попередніх інстанцій, вбачається, що на виконання умов договору за актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 15.08.2008 до договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки N 1208-Дт/5 від 12.08.2008 позивач 15.08.2008 передав у власність відповідача трактор, реєстраційний номер НОМЕР_1, марка ХТЗ-17021, рік випуску - 2000, номер двигуна - НОМЕР_2, кузов - НОМЕР_3 та тех. паспорт серія НОМЕР_4, який виданий 27.12.2006.

Відповідно до ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені попередніми судовими інстанціями чи відхилені ними, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Враховуючи те, що позивач свої зобов'язання за договором виконав належним чином, і в матеріалах справи є докази отримання товару, обумовленого в договорі, а відповідачем не надано документів, підтверджуючих оплату отриманого товару у повному обсязі, господарські суди визнали доведеним факт наявності заборгованості відповідача перед позивачем у сумі 25208 грн. 34 коп. за договором купівлі-продажу сільськогосподарської техніки N 1208-Дт/5 від 12.08.2008.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних із простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку про правомірність стягнення з відповідача 9201 грн. 04 коп. інфляційних втрат.

Встановивши кінцевий строк оплати отриманого відповідачем товару за вищевказаним актом приймання-передачі, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що розмір 3 % річних становить 2248 грн. 03 коп. (за період з 21.08.2008 по 10.08.2011).

Доводи касаційної скарги судовою колегією Вищого господарського суду України до уваги не приймаються з огляду на наступне.

Пунктом 3.3 договору передбачено, що кожна одиниця сільськогосподарської техніки передається позивачем відповідачу з транзитними номерами, свідоцтвами про реєстрацію машин з відміткою уповноваженого органу про зняття сільськогосподарської техніки, що продається, з обліку, талонами про проходження технічного огляду.

У разі виявлення недоліків сільськогосподарської техніки відповідач зазначає про це у акті приймання-передачі. При цьому відповідач вправі відмовитись від приймання сільськогосподарської техніки, яка не відповідає умовам даного договору, також зазначивши про це у акті приймання-передачі, або на свій вибір встановити позивачу строк на усунення виявлених недоліків, про що також зазначає у акті (п. 3.8 договору).

Крім того, відповідно до ст. 666 ЦК України, якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства, покупець має право встановити розумний строк для їх передання. Якщо приналежності товару або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути товар продавцеві.

Проте, як встановлено господарськими судами попередніх інстанцій, відповідачем не надано доказів відмови від техніки, а акт приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 15.08.2008 до договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки N 1208-Дт/5 від 12.08.2008 підписаний відповідачем без будь-яких зауважень або заперечень.

Суди встановили, що відповідач отримав товар у належній комплектації, а доказів протилежного сторонами не представлено та інших обставин господарськими судами не встановлено.

Посилання відповідача на ч. 3 ст. 538 ЦК України колегія суддів вважає безпідставним, оскільки виконання зобов'язання з оплати сільськогосподарської техніки договір пов'язує із моментом підписання акту приймання-передачі, а не з необхідністю виконання п. 3.3 вищевказаного договору.

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що суди дійшли правильних висновків, які ґрунтуються на належних та допустимих доказах, з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство Агро-прогрес Україна" залишити без задоволення.

Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 19.09.2001 у справі N 6/129 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

І. Плюшко

Судді:

Н. Кочерова

 

С. Самусенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали