ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.01.2011 р.

N 17/203/10

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Дерепи В. І. - головуючого (доповідача), Грека Б. М., Капацин Н. В., розглянувши касаційну скаргу ТзОВ "Диаман" за участю представників сторін: позивача - Штокало О. В., відповідача - Грищенко О. М., на рішення господарського суду Миколаївської області від 5 жовтня 2010 року та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 16 листопада 2010 року у справі за позовом ВАТ "Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго" в особі філії м. Миколаєва до ТзОВ "Диаман" про стягнення 8368,63 грн., встановив:

Позивач звернувся до господарського суду Миколаївської області з позовом до відповідача про стягнення 8368,63 грн. заборгованості за недовраховану електроенергію згідно акту про порушення Правил користування електричною енергією.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 5 жовтня 2010 року (суддя Коваль С. М.) позов задоволений. Стягнуто з відповідача на користь позивача 8368,63 грн. боргу за недовраховану електроенергію по акту про порушення Правил користування електричною енергією, судові витрати.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 16 листопада 2010 року рішення суду залишене без змін.

У касаційній скарзі ТзОВ "Диаман" просить скасувати вказані судові рішення, посилаючись на те, що вони прийняті з порушенням норм матеріального права.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 23 грудня 2009 року між сторонами у справі було укладено договір N 44/5005 про постачання електроенергії разом з додатками, які є його невід'ємною частиною.

Згідно умов укладеного договору позивач зобов'язався продавати відповідачу електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок cпоживача з дозволеною потужністю 45 кВт, а відповідач повинен був сплачувати за фактично використану (куплену) електричну енергію відповідно до умов та у строки, передбачені цим договором.

Як правильно встановлено судами, 5 лютого 2010 року уповноваженими представниками позивача було проведено перевірку дотримання відповідачем Правил користування електричною енергією на об'єкті споживача за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького, 2/2, в результаті проведення якої виявлено факт порушення споживачем Правил користування електричною енергією, а саме "в приладі обліку ЕМТ 132.026 N 270041 виявлено порушення у вигляді знеструмлення вторинних ланцюгів живлення трансформатору струму по фазі "А" (обрив проводу напруги внаслідок короткого замикання)".

Згідно із пунктом 6.41 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ України N 28 від 31.07.96 року, у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень. В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, які необхідно вжити для усунення допущених порушень. Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. Акт підписується представником постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та представником споживача. У разі відмови споживача підписати акт в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менше ніж трьома уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації). Споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, які зазначаються в акті, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Акт підписують тільки особи, які брали участь в контрольному огляді або технічній перевірці.

По даному факту порушення Правил користування електричною енергією був складений Акт N 38697 від 05.02.2010 року, в якому і зафіксовано вказане порушення відповідачем Правил користування електричною енергією.

Крім того, на зазначеному об'єкті споживача проведено технічне обстеження, знято контрольні показання, замінено електролічильник, про що складені та підписані сторонами відповідні Акти (а. с. 22 - 26).

У відповідності із пунктом 6.40 Правил користування електричною енергією, у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, встановлених у місцях, вказаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 року N 562.

Пунктом 6.42 вказаних Правил користування електричною енергією передбачено, що на підставі акта порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недоврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків. Комісія з розгляду актів порушень створюється постачальником електричної енергії (електропередавальною організацією) і має складатися не менше ніж з трьох уповноважених представників постачальника електричної енергії. Споживач має бути повідомлений про час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до призначеного дня засідання і має право бути присутнім на засіданні комісії. Рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електричної енергії та/або збитків. Споживач має право оскаржити рішення комісії в суді. У разі звернення до суду впродовж 10 робочих днів з дня вручення протоколу споживачу останній має право не оплачувати виставлені рахунки до вирішення спірних питань у судовому порядку. Постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) під час вручення протоколу споживачу зобов'язаний ознайомити споживача з його правом щодо можливості оскарження рішення комісії. На період розгляду судом спірних питань щодо порушення споживачем цих Правил обмеження та відключення електропостачання такого споживача, пов'язане з оскаржуваним фактом порушення, не здійснюється. У разі задоволення судом скарги споживача постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) скасовує відповідний акт про порушення. Оплачені споживачем за рішенням комісії кошти постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості цього споживача з найдавнішим терміном її виникнення (який не перевищує трьох років), у разі відсутності заборгованості - зараховує ці кошти в рахунок майбутніх розрахункових періодів або, за заявою споживача, повертає оплачені ним кошти.

Виходячи з викладеного, 30 березня 2010 року на засіданні комісії філії ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" був розглянутий Акт N 38697 від 05.02.2010 року, за результатами чого складений відповідний протокол N 157 від 30.03.2010 року.

Відповідно до пункту 6.20 Правил користування електричною енергією, у разі тимчасового порушення розрахункового обліку електричної енергії не з вини споживача обсяг електричної енергії, використаної споживачем від дня порушення розрахункового обліку до дня відновлення розрахункового обліку, за згодою сторін, може бути визначений на підставі показів технічних (контрольних) засобів обліку або розрахований постачальником електричної енергії за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії попереднього розрахункового періоду до порушення розрахункового обліку або наступного після відновлення розрахункового обліку періоду. Датою початку періоду порушення розрахункового обліку вважається перший день поточного розрахункового періоду, у якому було виявлено порушення обліку, або час та день, зафіксовані засобом обліку (автоматизованою системою обліку). За день відновлення обліку приймається день складення спільного акта про покази засобів обліку після завершення ремонтних та налагоджувальних робіт схеми обліку. Розрахунковий період, який використовується для визначення середньодобового обсягу постачання електричної енергії, визначається за згодою сторін. У разі заміни та/або повірки приладів обліку електричної енергії, трансформаторів струму чи напруги, за умови споживання електричної енергії впродовж строку виконання зазначених робіт, обсяг спожитої електричної енергії визначається за фактичним середньодобовим споживанням попереднього розрахункового періоду.

Суди першої та апеляційної інстанцій повно, всебічно дослідили надані сторонами докази, належно їх оцінили і дійшли обґрунтованого висновку про те, що згідно з проведеними розрахунками по Акту N 38697 від 05.02.2010 року та протоколу N 157 від 30.03.2010 року, загальний об'єм недоврахованої електричної енергії за період з 14.12.2009 року (дати технічної перевірки) по 05.02.2010 року (дати усунення порушення) склав 11175 кВт/год, а сума, яка підлягає оплаті споживачем становить 8368,63 грн.

Приймаючи оскаржувані судові рішення, суди виходили з того, що згідно ст. 26 Закону України "Про електроенергетику" від 16.10.97 року N 575/97-ВР (із змінами та доповненнями), споживання електроенергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії зобов'язаний додержуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії. Безпечну експлуатацію енергетичних установок споживача та їх належний технічний стан забезпечує сам споживач. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником Правил користування електричною та тепловою енергією, виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України.

Відповідно до пунктів 3.2 - 3.3 Правил користування електричною енергією, відповідальність за технічний стан засобів обліку несе та організація, на балансі якої вони перебувають, або організація, яка здійснює їх експлуатацію на підставі відповідного договору. Відповідальність за збереження та цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб покладається на їх власника або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені і яка володіє цією територією (приміщенням) на підставі права власності або користування, згідно з відповідним договором.

Тому, суд вважає, що місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про обґрунтованість заявлених позивачем вимог про стягнення з відповідача заборгованості за недовраховану електроенергію згідно акту про порушення Правил користування електричною енергією в розмірі 8368,63 грн.

Наведені в рішенні та постанові висновки судів першої та апеляційної інстанцій відповідають обставинам справи та вимогам закону, тому підстав для їх зміни не має.

Інші доводи касаційної скарги до уваги судом не приймаються.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд постановив:

Рішення господарського суду Миколаївської області від 5 жовтня 2010 року та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 16 листопада 2010 року залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

  

Головуючий, суддя

В. Дерепа

Судді:

Б. Грек

 

Н. Капацин

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали