ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.09.2010 р. 

N 47/124-10 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Муравйов О. В., суддів - Кривда Д. С., Полянський А. Г., розглянув касаційну скаргу ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" на постанову від 09.07.2010 р. Харківського апеляційного господарського суду у справі N 47/124-10 господарського суду Харківської області за позовом Прокурора м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" про стягнення збитків у розмірі 11382324,45 грн. (за участю представників сторін: позивача - Г. Л. О., дов. [...], відповідача - К. Т. В., дов. [...], прокуратури - С. О. В., посв. [...]).

Розпорядженням Заступника Голови Вищого господарського суду України від 13.09.2010 року, у зв'язку з виходом з відпустки суддів Муравйова О. В. та Кривди Д. С., для перегляду в касаційному порядку справи N 47/124-10 призначеної до розгляду на 14.09.2010 р., утворено колегію суддів в наступному складі: головуючий - Муравйов О. В., судді - Кривда Д. С., Полянський А. Г.

Відповідно до ст. 77 ГПК України у судовому засіданні 14.09.2010 р. оголошувалась перерва на 21.09.2010 р. встановив:

Рішенням господарського суду Харківської області 14.05.2010 р. (суддя - Светлічний Ю. В.) позов задоволено. Стягнуто з Закритого акціонерного товариства "Теплоелектроцентраль-3" на користь Харківської міської ради суму збитків (упущеної вигоди) у розмірі 11382324,45 грн. Стягнуто з Закритого акціонерного товариства "Теплоелектроцентраль-3" на користь держбюджету України 25500 грн. держмита. Стягнуто з Закритого акціонерного товариства "Теплоелектроцентраль-3 на користь держбюджету України 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 09.07.2010 р. (судді - Шепітько І. І. Івакіна В. О., Терещенко О. І.) рішення господарського суду Харківської області 14.05.2010 р. залишено без змін.

Не погоджуючись з рішенням місцевого господарського суду та постановою апеляційного господарського суду, ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить їх скасувати, мотивуючи касаційну скаргу доводами про порушення судами норм матеріального та процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу позивач просить залишити спірні рішення без змін.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України прийшла до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Відповідно до п. 1 ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити постанову апеляційного господарського суду без змін, а скаргу без задоволення.

Касаційна скарга залишається без задоволення, коли суд визнає, що постанова апеляційного господарського суду прийнята з дотриманням вимог матеріального та процесуального права.

З матеріалів справи вбачається, що розпорядженням Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради N 1297 від 19.11.2003 року було дано згоду на переукладення з ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" Договору оренди цілісного майнового комплексу.

19.11.2003 року між Управлінням комунального майна та приватизації Харківської міської ради та ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" укладено Додаткову угоду до Договору оренди цілісного майнового комплексу N 6 від 26.04.2001 року, якою Договір оренди цілісного майнового комплексу N 6 від 26.04.2001 року викладено в редакції Договору N 1192 оренди цілісного майнового комплексу від 25 вересня 2003 року.

Відповідно до п. 1.1 Договору N 1192, орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування цілісний майновий комплекс, право на оренду якого отримано орендарем на якого отримано орендарем на підставі розпорядження Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради N 1297 від 19.11.2003 року.

Відповідно до п. 4.13 Договору N 1192 орендар зобов'язується сплачувати орендну плату за користування земельною ділянкою та за комунальні послуги відповідно і на основі додатково укладених договорів.

Рішенням Харківської міської ради від 30.04.2003 року N 106/03 ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" надано згоду на розробку проекту відведення земельної ділянки по вул. Енергетична, 3 загальною площею 19,6022 га для експлуатації та обслуговування виробничих, адміністративних, складських та допоміжних будівель і споруд промділянки.

Пунктами 2.1, 2.2 рішення, юридичних та фізичних осіб попереджено про необхідність виконання проекту відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування вищезазначених об'єктів та подання їх на затвердження в установленому порядку та зазначено, що земельні ділянки для експлуатації та обслуговування зазначених у п. 1 об'єктів буде надано їм в користування окремими рішеннями після надання проектів відведення земельних ділянок, погоджених в установленому порядку.

Згідно ч. 1 ст. 124 ЗК України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації (ст. 125 ЗК України). Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону (ч. 2 ст. 126 ЗК України).

З матеріалів справи вбачається, що відповідач вказував на те, що ним здійснені всі передбачені чинним законодавством дії для оформлення права користування земельною ділянкою. Проте позивачем рішення про передачу в оренду ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" земельної ділянки площею 19,600 га по вул. Енергетичній, 3 не виносилося.

З Листа Начальника Управління земельних відносин N 5332 від 26.09.2006 року вбачається, що на запит N 23-1218 від 23.08.2006 року відповідача було повідомлено про те, що на розгляді в управлінні земельних відносин знаходяться матеріали щодо оформлення ЗАТ "Теплоенергоцентраль-3" права користування земельними ділянками по вул. Енергетичній, 3 для експлуатації та обслуговування нежитлових приміщень, проекти рішень з питання оформлення права користування земельною ділянкою буде винесено на розгляд сесії Харківської міської ради після надання повного пакету документів, погодження проектів рішень відповідними службами міськвиконкому та постійними комісіями Харківської міської ради.

Згідно листа Директора Департаменту діловодства Харківської міської ради N 373/0/26-10 від 05.07.2010 року, станом на 02.07.2010 року від ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" до Департаменту діловодства не надходило документів, а саме: проекту відводу земельної ділянки площею 19,6022 га по вул. Енергетичній, 3 у м. Харкові, листа про погодження проекту відводу земельної ділянки площею 19,6022 га по вул. Енергетичній, 3 у м. Харкові з органом по земельних ресурсах N 178 від 26.01.2005 р., листа про погодження проекту відводу земельної ділянки площею 19,6022 га по вул. Енергетичній, з у м. Харкові природоохоронним, санітарно-епідеміологічним органом N 11-20-742 від 16.03.2005 р. та N 3.2/550 від 03.03.2005 р., листа про погодження проекту відводу земельної ділянки площею 19,6022 га по вул. Енергетичній, 3 у м. Харкові органом містобудування та архітектури N 1691 від 15.02.2007 р., листа про погодження проекту відводу земельної ділянки площею 19,6022 га по вул. Енергетичній, 3 у м. Харкові органом охорони культурної спадщини N 08-20/429 від 24.02.2005 р. (т. 2 а. с. 159).

Отже, відповідачем не було не надано доказів подання до Харківської міської ради належним чином оформлених документів, необхідних для розгляду питання оренди земельної ділянки на сесії Харківської міської ради.

За таких обставин, суди обґрунтовано відзначили, що відповідач рішення Харківської міської ради від 30.04.2003 року N 106/0 та умови Додаткової угоди до Договору оренди цілісного майнового комплексу N 6 від 26.04.2001 року, якою Договір оренди цілісного майнового комплексу N 6 від 26.04.2001 року викладено в редакції Договору N 1192 оренди цілісного майнового комплексу від 25 вересня 2003 не виконав та у встановлений термін договір оренди земельної ділянки з Харківською міською радою не уклав.

Статтею 189 ЗК України передбачено здійснення, зокрема, міськими радами самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 10.09.2008 року N 241/08, Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Харкові, затвердженого рішенням 22 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 23.06.2004 р. N 87/04, наказу Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради від 23.10.2008 р. N 377к, обстежено земельну ділянку за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3 загальною площею 19,6022 га та посадовими особами управління земельних відносин Харківської міської ради 16.12.2009 р. складено акт N 3783/09, яким визначено межі, площу та конфігурацію земельної ділянки, що використовується ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3".

В ході перевірки також встановлено, що земельна ділянка по вул. Енергетична, 3 у м. Харкові загальною площею 19,6022 га огороджена та використовується ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" для експлуатації та обслуговування виробничих, адміністративних, складських та допоміжних будівель і споруд з порушенням вимог земельного законодавства. Документи, що посвідчують право власності чи право користування вказаною земельною ділянкою у ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" відсутні.

Згідно ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Використання земельної ділянки відповідачем, без правових підстав, позбавило міську раду, як власника землі, права отримувати від цієї земельної ділянки доход в розмірі орендної плати, що і стало підставою для подання даного позову.

Статтю 1166 ЦК України передбачено, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Судами встановлено, що позивач листом N 5332 від 26.09.2006 року повідомляв відповідача про те, що проект рішення з питання оформлення права користування земельною ділянкою буде винесено на розгляд сесії Харківської міської ради після надання повного пакету документів, погодження проектів рішень відповідними службами міськвиконкому та постійними комісіями Харківської міської ради, проте відповідачем не було подано до міської ради необхідних документів.

Отже, не укладення договору оренди виникло з вини відповідача.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про плату за землю" використання землі в Україні є платним.

Постановою КМУ від 19.04.93 року N 284 "Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" встановлено, що власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

Згідно із п. 3 постанови відшкодуванню підлягають збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи якщо вони обґрунтовані.

Пунктом 2 постанови встановлено, що розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад. Результати роботи комісій оформляються відповідними актами, що затверджуються органами, які створили ці комісії.

Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.11.2008 р. N 717 "Про затвердження складу комісії для визначення збитків власникам землі та землекористувачам"(із змінами та доповненнями) затверджено склад комісії по визначенню збитків. Рішенням Харківської міської ради від 24.06.2009 N 130/09 затверджено "Порядок визначення та відшкодування Харківській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату на землю".

Судами встановлено, що вказане рішення було оскаржено у адміністративній справі N 2-А-5392/09, за результатами розгляду якої постановою Дзержинського районного суду міста Харкова від 14.12.2009 року відмовлено у задоволенні позовних вимог про скасування зазначеного рішення Харківської міської ради N 130/09 від 24.06.2009 року.

Згідно п. 5.1 Порядку нарахування збитків проводиться у випадку не оформлення документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою у строк, встановлений рішенням Харківської міської ради про надання або поновлення права оренди земельної ділянки, збитки визначаються після закінчення строку, встановленого в рішенні Харківської міської ради для оформлення документу, що підтверджує право користування земельною ділянкою.

Відповідно до п. 5.2 Порядку у випадку не оформлення документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою у строк, встановлений рішенням Харківської міської ради про надання земельної ділянки збитки визначаються після закінчення строку, встановленого в рішенні Харківської міської ради для оформлення документу, що підтверджує право користування земельною ділянкою.

Відповідно до п. 5.4 Порядку відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства в розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства.

Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків із застосування коефіцієнтів, які дорівнюють подвійній обліковій ставці Національного Банку України на початок кожного звітного року відповідно до рішення Харківської міської ради від 27.02.2008 р. N 41/08 "Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові" (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 10.09.2008 року N 242/08, 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 25.02.2009 року N 32/09).

Актом N 67 від 22.12.2009 року про визначення збитків власнику землі, встановлено, що за час фактичного використання ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" земельної ділянки загальною площею 19,6022 га по вул. Енергетичній, 3, в м. Харкові, без сплати ним орендних платежів, неодержаний Міською радою дохід складає 11382324,45 грн. Зазначений акт затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області N 17 від 21.01.2010 року та відповідачем вказане рішення не оскаржувалось.

Відповідно до п. 7.1 Порядку після затвердження акту про визначення збитків рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради Управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради у п'ятиденний термін направляє суб'єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків (додаток 1).

Відповідно до того ж п. 7.1 Порядку управлінням земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради 25.01.2010 року на адресу ЗАТ "Теплоенергоцентраль-3" рекомендованим листом N 519/0/84-10 було направлено повідомлення щодо добровільного відшкодування вказаним суб'єктом господарювання неодержаного Харківською міською радою доходу у досудовому порядку шляхом укладення відповідного договору. Однак, в досудовому порядку спір не був врегульований.

Відповідно до ст. 152 ЗК України, держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю. Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом, визнання прав; відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав; визнання угоди недійсною; визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування; відшкодування заподіяних збитків; застосування інших, передбачених законом, способів.

Власникам землі та землекористувачам відшкодовується збитки, заподіяні внаслідок, зокрема неодержаних доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки (ст. 156 ЗК України).

При задоволенні позову, попередніми судовими інстанціями враховано, що відповідач не заперечував факт користування спірною земельною ділянкою, що підтверджується розташуванням нерухомого майна, яке знаходиться в оренді у відповідача.

Посилання відповідача на повну і своєчасну оплату земельного податку колегія суддів обґрунтовано не прийняла до уваги, оскільки згідно ст. 206 ЗК України, використання землі в Україні є платним.

Судами правомірно відзначено, що фактичне використання земельної ділянки відповідачем без правових підстав позбавило Харківську міську раду, як власника землі, права отримувати від цієї земельної ділянки доход в розмірі орендної плати, що і стало підставою для задоволення даного позову.

За таких обставин, перевіривши у відповідності до ч. 2 ст. 1115 ГПК України юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у рішенні місцевого господарського суду та постанові апеляційного господарського суду, колегія суддів дійшла висновків про те, що суди в порядку ст. ст. 43, 47, 43, 99, 101 ГПК України всебічно, повно і об'єктивно розглянули в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності, дослідили подані сторонами в обґрунтування своїх вимог і заперечень докази; належним чином проаналізували відносини сторін та дійшли правомірного висновку про задоволення позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України, повторно розглядаючи справу, апеляційний суд повно з'ясував обставини, які мали значення для правильного розгляду поданої апеляційної скарги. Висновки апеляційного суду ґрунтуються на доказах, наведених в постанові суду, та відповідають положенням чинного законодавства.

Твердження оскаржувача про порушення і неправильне застосування апеляційним господарським судом норм матеріального та процесуального права при прийнятті постанови не знайшли свого підтвердження, в зв'язку з цим підстав для зміни чи скасування законного та обґрунтованого судового акту колегія суддів не вбачає.

Відповідно до ст. ст. 85, 1115 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні за згодою присутніх представників сторін та прокуратури оголошена вступна та резолютивна частини постанови.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, п. 1 ст. 1119, 11111 ГПК України, суд постановив:

Касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Теплоелектроцентраль-3" залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Харківської області від 14.05.2010 року та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 09.07.2010 року у справі N 47/124-10 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя 

О. В. Муравйов 

Судді: 

Д. С. Кривда 

А. Г. Полянський 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали