МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 червня 2011 року N 26

Про структуру центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 5 серпня 2011 року N 31 (Наказ N 31)

Наказую:

1. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності і департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби в установленому порядку підготувати штатний розпис Міністерства.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
30.06.2011 N 26

СТРУКТУРА
центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Керівництво

Перший заступник Міністра

Заступник Міністра

Заступник Міністра - керівник апарату


Позицію виключено (Наказ N 31)


Позицію виключено (Наказ N 31)


Позицію виключено (Наказ N 31)

Департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

Управління економічних реформ

Відділ організації впровадження економічних реформ

Відділ оцінки результативності економічних реформ

Управління макроекономічного прогнозування

Відділ національних рахунків

Відділ міжгалузевого балансу

Відділ прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу

Відділ економічної безпеки та детінізації економіки

Сектор взаємодії з органами державної статистики

Управління стратегічного планування розвитку економіки

Відділ довгострокового планування та методології стратегічного планування

Відділ середньо- та короткострокового планування розвитку національної економіки

Відділ аналізу економічної політики

Управління державних цільових програм

Відділ державних цільових програм

Відділ наукових та науково-технічних програм

Управління економіки соціальної та гуманітарної сфери

Відділ демографічної та міграційної політики

Відділ економіки гуманітарної сфери

Відділ соціальних стандартів та реформ

Відділ політики зайнятості та доходів населення

Департамент регіональної політики

Управління планування регіонального розвитку

Відділ середньо- та довгострокового планування розвитку регіонів

Відділ моніторингу регіонального розвитку та координації регіональних економічних служб

Управління інструментів регіонального розвитку

Відділ стимулювання розвитку регіонів

Відділ державних програм та проектів розвитку територій

Відділ державної підтримки регіонального та місцевого розвитку

Відділ з економічних питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

Відділ транскордонного співробітництва

Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства

Управління інноваційно-інвестиційної політики

Відділ інвестиційної та інноваційної політики

Відділ інструментів інвестиційно-інноваційної діяльності

Відділ планування державних інвестицій

Відділ кредитів та державних гарантій

Управління інноваційних та інвестиційних проектів

Відділ методології та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів

Відділ експертизи інфраструктурних проектів та проектів будівництва

Відділ розвитку державно-приватного партнерства

Департамент фінансової політики

Управління фінансового планування та податкової політики

Відділ фінансового планування суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Відділ фінансів підприємств та податкової політики

Управління бюджетної політики та ефективності використання коштів державної підтримки

Відділ бюджетної та боргової політики

Відділ ефективності державної підтримки

Управління розвитку фінансових ринків

Відділ розвитку фондового ринку

Відділ політики розвитку фінансових ринків

Департамент розвитку реального сектору економіки

Управління розвитку ринків

Відділ зведеного аналізу та планування розвитку реального сектору економіки

Відділ біржової торгівлі та організованих ринків товарних ресурсів

Відділ аграрної політики, землекористування та продовольчої безпеки

Відділ енергетичної політики та енергетичної безпеки

Відділ розвитку транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку

Управління цінової політики

Відділ методології ціноутворення та контрольно-наглядової діяльності

Відділ цінової та тарифної політики на ринках природних монополій

Відділ цінової та тарифної політики на споживчому ринку, ринках послуг та економіки житлово-комунального господарства

Управління з питань екології та природокористування

Відділ екологічної політики

Відділ розвитку мінерально-сировинної бази, природокористування та рентної політики

Відділ енерго- та ресурсозбереження

Департамент промислової політики

Управління розвитку промисловості

Відділ планування та прогнозування розвитку промисловості

Відділ фінансового планування розвитку промисловості

Відділ науково-технічної політики в промисловості

Управління розвитку галузей промисловості

Відділ розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості

Відділ розвитку машинобудування та радіоелектроніки

Відділ розвитку сільськогосподарського та тракторного машинобудування

Відділ розвитку легкої та інших галузей промисловості

Управління оборонно-промислового комплексу

Відділ розвитку оборонно-промислового комплексу

Відділ спеціальних програм та військово-технічного співробітництва

Відділ політики у сфері державного експортного контролю

Сектор ліцензування

Департамент економіки оборони та безпеки

Управління економіки оборони та безпеки

Відділ економіки оборони та безпеки

Відділ державного оборонного замовлення

Відділ спеціальної інформації

Відділ економічного співробітництва у сфері оборони та безпеки

Управління мобілізаційної роботи та резервів

Відділ мобілізаційної роботи

Відділ державного матеріального резерву

Відділ техногенної безпеки та резервного фонду бюджету

Департамент реформування публічної адміністрації

Управління реформування публічної адміністрації

Відділ реформування публічної адміністрації та публічної служби

Відділ організації управління в системі центральних і місцевих органів виконавчої влади

Відділ функціонального аналізу та оптимізації

Управління реформування системи адміністративних послуг

Відділ аналізу адміністративних послуг

Відділ спрощення адміністративних процедур

Управління організації планування та наукового забезпечення

Відділ модернізації інструментів стратегічного управління

Відділ наукового забезпечення

Департамент відносин власності

Управління реформування відносин власності

Відділ з питань приватизації

Відділ з питань передачі майна

Відділ земельних відносин

Відділ методології реформування відносин власності

Управління реформування державного сектору економіки

Відділ реформування державного сектору

Відділ моніторингу та аналізу ефективності управління державною власністю

Відділ корпоративних відносин

Департамент зовнішньоекономічної діяльності

Управління зовнішньоекономічної політики

Відділ політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі

Відділ митно-тарифної та нетарифної політики

Відділ розвитку експорту товарів та послуг

Відділ прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі

Управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Відділ нетарифного регулювання

Відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій

Департамент торговельно-економічного співробітництва

Відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи

Відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи

Відділ торговельно-економічного співробітництва з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки

Відділ торговельно-економічного співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону

Відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки

Відділ роботи з іноземними представництвами

Департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

Відділ торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією

Відділ торговельно-економічного співробітництва з Білорусією, Молдовою, країнами Закавказзя та Центральної Азії

Відділ співробітництва в рамках СНД

Відділ співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС

Департамент співробітництва з Європейським Союзом

Відділ стратегічного планування співробітництва з ЄС

Відділ координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС

Відділ розвитку договірних відносин з ЄС в економічній сфері

Відділ розвитку торговельного співробітництва з ЄС

Департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту

Управління співробітництва з СОТ

Відділ торговельної політики у рамках СОТ

Відділ моніторингу виконання угод СОТ

Відділ співробітництва та переговорів з міжнародними організаціями і угрупованнями

Відділ доступу до ринків у рамках СОТ

Відділ обробки запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення

Управління з питань торговельного захисту

Відділ антидемпінгових, захисних та компенсаційних розслідувань

Відділ торговельних переговорів та доступу на ринки

Відділ дослідження стану ринку

Департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги

Управління співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

Відділ системних проектів та технічної допомоги міжнародних фінансових організацій

Відділ інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій

Управління міжнародної технічної допомоги

Відділ технічної допомоги іноземних країн

Відділ технічної допомоги країн ЄС

Відділ координації співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та міжнародної технічної допомоги

Департамент державних закупівель та державного замовлення

Відділ нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель

Відділ надання роз'яснень з питань державних закупівель

Відділ моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій

Відділ моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника"

Відділ аналізу державних закупівель та державного замовлення

Департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

Управління державної регуляторної політики

Відділ експертизи проектів регуляторних актів

Відділ перегляду регуляторних актів

Відділ аналізу ефективності провадження регуляторної політики

Відділ розгляду проектів регіональних регуляторних актів

Управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Відділ нормативно-правового забезпечення та методології дозвільної системи

Відділ координації діяльності дозвільних органів

Відділ координації діяльності дозвільних центрів та державних адміністраторів

Відділ контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

Відділ моніторингу документів дозвільного характеру

Управління ліцензування у сфері господарської діяльності

Відділ нормативно-правового забезпечення ліцензування

Відділ методології та нагляду за дотриманням ліцензійного законодавства

Сектор забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради

Управління розвитку та підтримки підприємництва

Відділ моніторингу та прогнозування діяльності малого та середнього підприємництва

Відділ програм розвитку підприємництва та фінансово-кредитної підтримки

Відділ взаємодії з галузевими радами та громадськими об'єднаннями підприємців

Відділ корпоративно-соціальної відповідальності

Департамент технічного регулювання

Управління з питань стандартизації та оцінки відповідності

Відділ з питань стандартизації

Відділ з питань оцінки відповідності

Відділ з питань запровадження системи управління якістю

Сектор реєстру державної системи сертифікації

Управління з питань метрології

Відділ наукового забезпечення метрологічної діяльності

Відділ законодавчого забезпечення метрології

Відділ державного метрологічного нагляду та метрологічних служб

Управління нормативно-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

Відділ з питань нормативно-правового регулювання

Відділ з питань технічних регламентів

Відділ з питань міжнародного співробітництва

Юридичний департамент

Управління правового забезпечення економічної політики

Відділ правового забезпечення бюджетної та податкової діяльності

Відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності

Відділ правового забезпечення структурних перетворень та розвитку реального сектору економіки

Управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання

Відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва

Відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів

Управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах

Відділ претензійно-договірної роботи

Відділ позовної роботи

Відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів

Відділ правового забезпечення державних закупівель

Відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Департамент розвитку торгівлі

Відділ політики, інфраструктури та регіонального розвитку внутрішньої торгівлі

Відділ аналізу та прогнозування розвитку внутрішньої торгівлі

Відділ з питань захисту прав споживачів

Відділ з питань державного ринкового нагляду

Відділ з питань інформаційного забезпечення у сфері державного ринкового нагляду

Департамент забезпечення роботи Міністра
(патронатна служба)

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

Відділ радників

Відділ протоколу

Відділ координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами

Відділ організації роботи колегії та проведення нарад

Відділ перспективних проектів

Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби

Відділ кадрового забезпечення центрального апарату

Відділ по роботі з керівними кадрами підвідомчих організацій

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення проходження державної служби

Відділ підвищення кваліфікації

Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Відділ планування та фінансування бюджетних програм

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства

Відділ розрахунків з оплати праці та соціальних питань

Відділ фінансового аналізу головного розпорядника

Відділ консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон

Департамент інформаційних технологій

Відділ супроводження інформаційних ресурсів

Відділ супроводження користувачів

Відділ розробки інформаційних систем

Відділ захисту інформації

Адміністративно-господарський департамент

Відділ матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель

Господарський відділ

Відділ координації фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ і організацій

Відділ з питань соціально-побутового забезпечення та охорони праці

Департамент документального забезпечення

Відділ організації документообігу

Відділ вхідної кореспонденції

Відділ внутрішньої та вихідної кореспонденції

Відділ організаційно-методичного забезпечення діловодства та архіву

Сектор опрацювання документів з грифом "Для службового користування"

Управління комунікацій з громадськістю

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Відділ комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності

Відділ контролю за виконанням доручень органів державної влади

Режимно-секретний відділ

Відділ з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки

Відділ контрольно-ревізійної роботи

Сектор запобігання та протидії корупції

Сектор забезпечення роботи першого заступника Міністра

Сектор забезпечення роботи заступника Міністра

Сектор забезпечення роботи заступника Міністра - керівника апарату

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

(структура із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.08.2011 р. N 31) (Наказ N 31)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали