ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Сьома сесія

РІШЕННЯ

від 15.06.2011 р. N 9

Про створення дозвільного центру Хмельницької міської ради шляхом виділу та затвердження Положення про нього

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Створити дозвільний центр Хмельницької міської ради шляхом виділу дозвільного центру департаменту економіки Хмельницької міської ради зі складу департаменту економіки.

2. Затвердити Положення про дозвільний центр Хмельницької міської ради.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І. Ковальчук.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та підприємництва.

 

Міський голова

С. Мельник

 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
15.06.2011 N 9

ПОЛОЖЕННЯ
про дозвільний центр Хмельницької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Дозвільний центр Хмельницької міської ради (далі дозвільний центр) є робочим органом Хмельницької міської ради, в якому державний адміністратор та представники місцевих дозвільних органів діють за принципом організаційної єдності щодо видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів.

У роботі дозвільного центру можуть брати участь представники підприємств, установ та організацій, що здійснюють проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру.

1.2. Дозвільний центр створений шляхом виділу із складу департаменту економіки Хмельницької міської ради.

1.3. До складу дозвільного центру входить інформаційно-консультативний центр. Інформаційно-консультативний центр не має статусу юридичної особи.

1.4. В своїй діяльності дозвільний центр керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.5. Дозвільний центр у своїй роботі підконтрольний та підзвітний Хмельницькій міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.6. Дозвільний центр є юридичною особою, має печатку, штампи, відповідні бланки.

1.7. Покладання на дозвільний центр обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, не допускається.

2. Завдання дозвільного центру

2.1. Дозвільний центр виконує завдання:

2.1.1. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті.

2.1.2. Усунення на території міста правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку бізнесу.

2.1.3. Спрощення та впорядкування дозвільних та погоджувальних процедур, скорочення часових та грошових витрат суб'єктів господарювання щодо отримання документів дозвільного характеру, які дають право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або певних видів господарської діяльності.

2.1.4. Сприяння прозорості виконання дозвільних та погоджувальних процедур.

2.1.5. Здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду, надання інформації щодо видачі, відмови у видачі, анулювання та переоформлення документів дозвільного характеру.

2.2. Відповідно до покладених завдань дозвільний центр:

2.2.1. Надає суб'єктам господарювання вичерпну інформацію стосовно вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.

2.2.2. Приймає від суб'єктів господарювання заповнені заяви, перевіряє наявність повного пакету документів та зазначених у них відомостей, реєструє їх в журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, формує дозвільні справи.

2.2.3. Приймає від суб'єктів господарювання декларації відповідності матеріально-технічної бази (об'єкта) вимогам законодавства.

2.2.4. Передає пакети документів (їх копії) відповідним місцевим дозвільним органам.

2.2.5. Забезпечує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр.

2.2.6. Забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів та документообіг.

2.2.7. Здійснює погоджувальні процедури між місцевими дозвільними органами.

2.2.8. Формує та веде Реєстр документів дозвільного характеру та забезпечує видачу довідок з нього.

2.2.9. Готує пропозиції щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру з метою реалізації основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2.2.10. Проводить моніторинг та аналіз діяльності місцевих дозвільних органів та відповідних служб щодо дотримання ними порядку здійснення дозвільних та погоджувальних процедур.

2.2.11. Інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

3. Права дозвільного центру

3.1. Дозвільний центр має право:

3.1.1. Одержувати в установленому порядку від дозвільних органів інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством.

3.1.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дозвільного центру.

3.1.3. Державні адміністратори мають право відмовити у прийнятті заяви на одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб'єктом господарювання документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - письмово повідомити заявника).

4. Чисельність, штат та управління дозвільним центром

4.1. Дозвільний центр утримується за рахунок коштів міського бюджету.

4.2. Загальна чисельність, структура та штатний розпис дозвільного центру затверджується згідно чинного законодавства України.

4.3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення дозвільного центру здійснюються з міського бюджету згідно з кошторисом.

4.4. Дозвільний центр очолює начальник дозвільного центру, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

4.5. Начальник дозвільного центру:

4.5.1. Виконує повноваження відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

4.5.2. Здійснює керівництво дозвільним центром, несе персональну відповідальність за здійснення покладених на дозвільний центр завдань, виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

4.5.3. Здійснює організаційне, інформаційне забезпечення дозвільного центру.

4.5.4. Видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання. Накази начальника дозвільного центру, прийняті у межах чинного законодавства, є обов'язковими для виконання державними адміністраторами.

4.5.5. Розробляє посадові інструкції державних адміністраторів, подає їх на затвердження в установленому порядку.

4.5.6. Забезпечує дотримання державними адміністраторами дозвільного центру чинного законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

4.6. Державні адміністратори дозвільного центру призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за погодженням з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

5. Припинення дозвільного центру

5.1. Припинення дозвільного центру здійснюється міською радою в установленому законом порядку.

 

Секретар міської ради

В. Лесков

Начальник дозвільного центру

С. Король

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали