МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 листопада 2017 року N 948

Про створення Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України

Відповідно до Порядку надання узагальнюючих податкових консультацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 вересня 2017 року N 811 (Порядок N 811), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2017 року за N 1266/31134, та з метою забезпечення надання узагальнюючих податкових консультацій наказую:

1. Утворити Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України у складі згідно з додатком до цього наказу.

2. Затвердити Положення про Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України (далі - Експертна рада), що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2015 року N 1087 "Про створення Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України".

4. Призначити Завгородню Тетяну Володимирівну - спеціаліста відділу впровадження реформ в податковій сфері управління адміністрування податкових платежів Департаменту податкової політики - секретарем Експертної ради.

5. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи (Прес-служба) забезпечити оприлюднення наказу на веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

 

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
20.11.2017 N 948

СКЛАД
Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України

ДАНИЛЮК
Олександр Олександрович

- Міністр фінансів України, голова Експертної ради

КАПІНУС
Євгеній Валерійович

- державний секретар Міністерства фінансів України, заступник голови Експертної ради

АНТОНЕНКО
Ірина Леонідівна

- в. о. директора Департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження Державної фіскальної служби України

БЕСКИДЕВИЧ
Станіслав Анатолійович

- начальник управління методологічного супроводження адміністрування податків Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України

БУГРІМОВА
Яна Ісааківна

- радник Міністра фінансів України

ВДОВИЧЕНКО
Валерія Олександрівна

- провідний консультант Податково-юридичного департаменту ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (за згодою)

ВОРОБЕЙ
Світлана Іванівна

- заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (за згодою)

ГОПЦІЙ
Роман Олександрович

- податковий менеджер Аудиторської компанії "PricewaterhouseCoopers" (за згодою)

ДАНЬКОВ
Ігор Петрович

- співголова Комітету з питань митної політики Американської торговельної палати в Україні (за згодою)

ЗАДОРОЖНИЙ
Олексій Миколайович

- начальник управління методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України

ЗЕЛДІ Роберт

- менеджер, практика оподаткування та юридичних послуг Аудиторської компанії "Ernst & Young" в Україні (за згодою)

КІРШ
Олександр Вікторович

- народний депутат України, голова підкомітету з питань удосконалення Податкового кодексу України в частині загального податкового адміністрування, податкового боргу та спеціальних податкових режимів Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (за згодою)

КОЗЛОВ
Євген Миколайович

- радник Міністра фінансів України, старший проектний менеджер Офісу підтримки реформ при Міністерстві фінансів України

КОЛІБАБА Анастасія

- старший консультант, відділ податкового та юридичного консультування Аудиторської компанії "KPMG" (за згодою)

КОТЕНКО
Володимир Анатолійович

- голова Податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації, партнер, керівник практики оподаткування та юридичних послуг Аудиторської компанії "Ernst & Young" в Україні (за згодою)

КУЦЕНКО Володимир

- інспектор Ради бізнес-омбудсмена (за згодою)

ЛАЗАРЄВ Олександр

- співголова Митного комітету Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

МАРІНЕЦЬ
Оксана Степанівна

- начальник відділу розгляду звернень платників податків Управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків Департаменту податків і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України

НАКОНЕЧНИЙ
Віталій Леонідович

- помічник-консультант першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народного депутата України Журжія А. В. (за згодою)

НЕВМЕРЖИЦЬКА
Анна Іванівна

- старший менеджер Аудиторської компанії "PricewaterhouseCoopers" (за згодою)

ОВЧАРЕНКО
Віктор Петрович

- в. о. директора Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України

ОДЖИКОВСЬКИЙ Віталій

- радник Адвокатського об'єднання "САЄНКО ХАРЕНКО"

ОЛЕХОВА Оксана

- директор, відділ податкового та юридичного консультування Аудиторської компанії "KPMG" (за згодою)

ОСТРІКОВА
Тетяна Георгіївна

- народний депутат України, голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України ( N 4495-VI) Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (за згодою)

ПІНЧУК Андрій

- консультант, відділ податкового та юридичного консультування Аудиторської компанії "KPMG" (за згодою)

ПОПОВ Сергій

- партнер, відділ податкового та юридичного консультування Аудиторської компанії "KPMG" (за згодою)

РЕВЮК Юліана

- інспектор Ради бізнес-омбудсмена (за згодою)

САМОЛЯК Михайло

- координатор Податкового та Митного комітетів Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

СЕНДЗЮК Ольга

- менеджер, практика оподаткування та юридичних послуг Аудиторської компанії "Ernst & Young" в Україні (за згодою)

ТИМОШЕНКО
Сергій Петрович

- заступник директора Департаменту методологічної та нормотворчої роботи - начальник управління методології непрямих податків Державної фіскальної служби України

ЧИЖИКОВ Володимир

- старший менеджер, відділ податкового та юридичного консультування Аудиторської компанії "KPMG" (за згодою)

ЧУФАРОВ Ігор

- партнер, практика оподаткування та юридичних послуг Аудиторської компанії "Ernst & Young" в Україні (за згодою)

ШВЕЦЬ
Оксана Олегівна

- молодший фахівець з питань митної політики та оподаткування Американської торговельної палати в Україні (за згодою)

ШЕНДРИК Денис

- співголова Митного комітету Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

ЯСІНСЬКИЙ
Володимир Миколайович

- заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (за згодою)

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 листопада 2017 року N 948

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України

1. Експертна рада з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України (далі - Експертна рада) утворена з метою надання пропозицій та рекомендацій щодо підготовки проектів узагальнюючих податкових консультацій.

2. Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві фінансів України (далі - Мінфін).

Експертна рада діє на громадських засадах.

3. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Експертної ради є:

надання рекомендацій та пропозицій щодо необхідності надання узагальнюючих податкових консультацій;

надання рекомендацій та пропозицій щодо підготовки проектів відповідних узагальнюючих податкових консультацій Мінфіну;

5. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

опрацьовує узагальнену інформацію про результати практичного застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску та пропозиції щодо необхідності видання узагальнюючих податкових консультацій, що надходять від Державної фіскальної служби України (далі - ДФС);

вивчає обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, інформація про які надходить від ДФС, структурних підрозділів Мінфіну, платників податків, народних депутатів України, громадських організацій та асоціацій тощо, з метою визначення питань, які потребують висвітлення в узагальнюючих податкових консультаціях;

розглядає аналітичні матеріали щодо діяльності окремих платників податків, наданих ними самостійно або контролюючими органами в межах їх компетенції, а також здійснює аналіз положень законодавства, що регулюють сферу діяльності таких платників податків;

розглядає висновки суду, а також вивчає положення законодавства у разі скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації з метою надання рекомендацій та пропозицій щодо розроблення узагальнюючої податкової консультації з урахуванням висновків суду.

6. Експертна рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на засідання та залучати в установленому порядку для підготовки пропозицій та рекомендацій щодо підготовки проектів відповідних узагальнюючих консультацій народних депутатів України (за їх згодою), депутатів місцевих рад (за їх згодою), працівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій (за їх згодою та за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій та асоціацій, незалежних експертів (за їх згодою), інших осіб, які мають необхідні знання та компетенцію щодо питань, які розглядаються Експертною радою (далі - запрошені особи);

скликати в установленому порядку семінари, конференції, публічні обговорення, проводити інші комунікаційні заходи з питань, що належать до її компетенції;

утворювати профільні робочі групи (підгрупи) з питань, що належать до її компетенції.

7. Головою Експертної ради є Міністр фінансів України.

8. Голова Експертної ради веде засідання Експертної ради, підписує документи від її імені. У разі відсутності голови Експертної ради головує на засіданні його заступник.

9. Секретарем Експертної ради є працівник Департаменту податкової політики Мінфіну, який не є членом Експертної ради.

Секретар Експертної ради:

здійснює комплектування та подання документів Експертній раді для розгляду;

проводить роботу з підготовки засідань Експертної ради, формування порядку денного та ведення протоколів засідань;

не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку засідання інформує членів Експертної ради та запрошених осіб про місце і час проведення засідання, надає їм порядок денний та інші відповідні робочі матеріали;

здійснює підготовку для розміщення в засобах масової інформації відомостей та матеріалів про проведення та про результати засідання Експертної ради;

проводить інші дії з питань організації роботи Експертної ради.

10. Склад Експертної ради затверджується наказом Міністерства фінансів України та не може становити більш як 35 осіб.

На засідання Експертної ради можуть залучатися з правом участі в обговоренні питань запрошені особи, які не є членами Експертної ради та які не беруть участі у голосуванні при прийнятті рішення.

11. Основною формою роботи Експертної ради є засідання. Засідання Експертної ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Інформація про дату проведення планового засідання та відповідні робочі матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд Експертної ради, надсилаються всім членам Експертної ради не пізніше ніж за 15 робочих днів до його проведення.

Члени Експертної ради опрацьовують надіслані матеріали та не пізніше ніж за 5 робочих днів до планового засідання надсилають секретарю Експертної ради електронною поштою інформацію щодо своєї позиції стосовно підготовки проекту відповідної узагальнюючої податкової консультації.

Позачергові засідання Експертної ради можуть проводитися за потреби, незалежно від планових засідань, у разі виникнення питань, які потребують негайного вирішення і не можуть бути розглянуті на черговому плановому засіданні.

У разі призначення позачергового засідання Експертної ради інформація про дату його проведення та терміни розгляду робочих матеріалів щодо питань, які виносяться на її розгляд, надсилаються членам Експертної ради та запрошеним особам не пізніше ніж за 2 робочих дні до його проведення.

Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

12. На своїх засіданнях Експертна рада:

аналізує та обговорює надані членами Експертної ради та запрошеними особами їх позиції, іншу інформацію, необхідну для прийняття рішення щодо питань, які винесені на її розгляд;

розробляє рекомендації та пропозиції щодо необхідності надання узагальнюючих податкових консультацій та підготовки проектів таких консультацій;

приймає інші рішення відповідно до своєї компетенції.

Рекомендації та пропозиції Експертної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Експертної ради.

Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Експертної ради.

У протокольному рішенні обов'язково зазначається позиція кожного члена Експертної ради та остаточна позиція Експертної ради, схвалена більшістю голосів.

13. Організаційно-інформаційне забезпечення діяльності Експертної ради здійснює Департамент податкової політики Мінфіну.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали