ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.11.2011 р. N 1578

Про створення комісії щодо координації діяльності органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за дотриманням на малих вугледобувних підприємствах області приватної форми власності законодавства у галузі охорони праці

Відповідно до п. 9 частини першої ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст. 34 Закону України "Про охорону праці", з урахуванням Угоди про співробітництво між Луганською облдержадміністрацією та Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України від 29.03.2011, з метою покращання стану промислової безпеки та охорони праці на малих вугледобувних підприємствах області приватної форми власності:

створити комісію щодо координації діяльності органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за дотриманням на малих вугледобувних підприємствах області приватної форми власності законодавства у галузі охорони праці, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
29.11.2011 N 1578

Склад
комісії щодо координації діяльності органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за дотриманням на малих вугледобувних підприємствах області приватної форми власності законодавства у галузі охорони праці

Репицький
Анатолій Васильович

-

заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Дрожжин
Дмитро Юрійович

-

начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, заступник голови комісії

Труфанов
Олександр Петрович

-

начальник територіального управління Держгірпромнагляду у Луганській області, заступник голови комісії (за згодою)

Хозіна
Марина Павлівна

-

головний спеціаліст відділу вугільної промисловості паливно-енергетичного управління Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії

Мельник
Олексій Миколайович

-

заступник начальника юридичного відділу облдержадміністрації

Михайлов
Леонід Сергійович

-

начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Луганській області (за згодою)

Мікаелян
Володимир Нарсесович

-

начальник управління цивільного захисту Головного управління МНС України в Луганській області (за згодою)

Поліщук
Олена Андріївна

-

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Сагайдачний
Володимир Борисович

-

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Сидоренко
Володимир Миколайович

-

командир 5-го воєнізованого гірничорятувального загону Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості (за згодою)

Титаренко
Олександр Володимирович

-

заступник начальника паливно-енергетичного управління Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Чаріков
Юрій Костянтинович

-

технічний інспектор праці Федерації профспілок Луганської області (за згодою)

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
29.11.2011 N 1578

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію щодо координації діяльності органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за дотриманням на малих вугледобувних підприємствах області приватної форми власності законодавства у галузі охорони праці

1. Комісія щодо координації діяльності органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за дотриманням на малих вугледобувних підприємствах області приватної форми власності законодавства у галузі охорони праці (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, який створюється з метою координації діяльності органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства у галузі охорони праці, поліпшення стану промислової безпеки на малих вугледобувних підприємствах області приватної форми власності (далі - підприємства).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення контролю за дотриманням на підприємствах законодавства у галузі охорони праці;

сприяння впровадженню правових та організаційно-технічних механізмів забезпечення охорони та безпеки праці на підприємствах.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує взаємодію територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів облдержадміністрації щодо здійснення заходів, направлених на усунення причин і умов порушення вимог чинного законодавства у сфері охорони праці на підприємствах;

вивчає, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи на вугледобувних підприємствах області щодо забезпечення безпечних умов праці;

надає консультативну та методичну допомогу підприємствам щодо розроблення заходів, направлених на покращення стану роботи у галузі охорони праці.

5. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на Комісію завдань;

залучати для роботи в Комісії працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

вносити в установленому порядку на розгляд голові облдержадміністрації пропозиції з питань охорони праці на підприємствах.

6. Комісія діє у складі голови Комісії, двох його заступників, секретаря та членів Комісії. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

7. Голова Комісії:

організує роботу Комісії;

скликає та веде засідання Комісії.

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Про дату проведення чергового засідання члени Комісії інформуються не пізніше ніж за один день до його початку. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

9. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. Прийняті рішення оформлюються протоколом, який підписується головою Комісії.

10. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали