ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 05.03.2012 р. N 85

Про створення комісії з організації проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. N 565 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право", виконавчий комітет Одеської міської ради вирішив:

1. Створити комісію з організації проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право, та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію з організації проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право (додаток 2).

3. Залучати додатково, за необхідністю, спеціалістів виконавчих органів та інших в кожному окремому випадку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М. С.

 

Міський голова

О. Костусєв

Керуюча справами

Т. Герасименко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
05.03.2012 N 85

Склад
комісії з організації проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право

Орловський
Анатолій Йосипович

- співголова комісії, заступник міського голови;

Китайська
Олена Петрівна

- співголова комісії, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Луппова
Наталія Анатоліївна

- секретар комісії, начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення в Київському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Члени комісії:

Александрочкін
Олександр Юрійович

- депутат Одеської міської ради VI скликання від Партії регіонів (за згодою);

Борисенко
Ольга Анатоліївна

- начальник відділу фінансово-економічної роботи управління фінансово-господарського забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Варецька
Олена Юріївна

- завідувачка відділу комунальної гігієни СЕС Приморського району міста Одеси (за згодою);

Гераскіна
Лариса Михайлівна

- завідувачка відділення комунальної гігієни СЕС Малиновського району міста Одеси (за згодою);

Зенченко
Лариса Володимирівна

- головний спеціаліст відділу фінансування місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства та соціального захисту населення департаменту фінансів Одеської міської ради;

Калінін
Юрій Васильович

- заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Косенко
Віктор Євгенович

- завідувач відділу комунальної гігієни СЕС Київського району міста Одеси (за згодою);

Кучинська
Інна Сергіївна

- заступник директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Лобан
Олег Леонідович

- член виконавчого комітету Одеської міської ради;

Ляшенко
Олександр Володимирович

- заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Міхова
Катерина Іванівна

- заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Мороз
Лариса Володимирівна

- заступник головного інженера комунального підприємства "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості";

Науменко
Володимир Федорович

- начальник відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Недялков
Олександр Дмитрович

- директор ТОВ "Амвон-буд" (за згодою);

Панов
Борис Миколайович

- перший заступник начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради;

Парадовський
Олександр Вікторович

- депутат Одеської міської ради VI скликання від Комуністичної партії України (за згодою);

Селянин
Георгій Всеволодович

- депутат Одеської міської ради VI скликання від партії "РОДИНА" (за згодою);

Стоянова
Ірина Анатоліївна

- завідувачка відділу комунальної гігієни СЕС Суворовського району міста Одеси (за згодою);

Фабрикант
Світлана Самуілівна

- депутат Одеської міської ради VI скликання від Політичної партії "Сильна Україна" (за згодою);

Ярцев
Володимир Олександрович

- перший заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.

 

Керуюча справами

Т. Герасименко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
05.03.2012 N 85

Положення про комісію з організації проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право

1. Загальні положення

1.1. Комісія з організації проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право (далі - Комісія), є дорадчим органом і створюється за рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради для забезпечення належних умов проживання інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

2. Завдання Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є вирішення питання щодо безоплатного капітального ремонту будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу.

2.2. Комісія відповідно до покладених завдань:

- на підставі заяви громадянина, який має право на безоплатний ремонт, вивчає документи для вирішення питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) осіб, які мають право на таку пільгу;

- проводить обстеження будинку, квартири осіб, що мають право на таку пільгу;

- після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає види і обсяги робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення останнього капітального ремонту та виходячи з переліку основних робіт згідно з додатками 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. N 565 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир, які мають на це право", орієнтовної тривалості ефективної експлуатації елементів будинку, квартири, визначеної правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій;

- за заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного капітального ремонту, приймає рішення про виконання в межах вартості безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних робіт, визначених за результатами обстеження;

- визначає періодичність проведення безоплатного капітального ремонту за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на пільгу;

- розглядає кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту та подає його на затвердження виконавчого комітету Одеської міської ради;

- здійснює контроль за проведенням безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків (квартир);

- здійснює прийом будівельних робіт після проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків (квартир);

- здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Організація діяльності Комісії

3.1. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

3.2. Комісію очолюють співголови: заступник міського голови та директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3.3. Співголови Комісії:

- організовують, координують та здійснюють керівництво роботою Комісії;

- забезпечують виконання завдань, покладених на Комісію;

- представляють комісію у взаємовідносинах із підприємствами, установами, організаціями;

- скликають чергові засідання Комісії.

3.4. Секретар комісії:

3.4.1. Зберігає заяви громадян на проведення капітальних ремонтів жилих будинків (квартир) осіб, що мають право на таку пільгу.

3.4.2. Веде та зберігає:

- книгу обліку житлових будинків, квартир осіб, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" і "Про жертви нацистських переслідувань", в яких проведено такий ремонт;

- журнал реєстрації заяв щодо виконання безоплатних капітальних ремонтів жилих будинків (квартир)осіб, що мають право на таку пільгу, згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" і "Про жертви нацистських переслідувань";

- протоколи засідань Комісії.

3.5. Керує засіданням Комісії один зі співголів.

3.6. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потребою за рішенням одного зі співголів.

3.7. Засідання комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини складу комісії.

До участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися представники інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій з метою належного вирішення завдань та функцій, які покладені на Комісію.

3.8. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

3.9. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують співголови та секретар Комісії.

3.10. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер.

4. Прикінцеві положення

4.1. Внесення змін та доповнень до цього положення, припинення діяльності комісії здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.

 

Керуюча справами

Т. Герасименко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали