ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.01.2012 р. N 49

Київ

Про створення комісії з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" від 21.10.2011 N 244 (Порядок N 244), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за N 1330/20068, з метою координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві:

1. Утворити комісію з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити положення про комісію з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві, що додається.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям протягом десяти днів з моменту набрання чинності цим розпорядженням надати пропозиції щодо введення до штатних розписів районних в місті Києві державних адміністрацій двох окремих додаткових посад з повноваженнями у сфері координації заходів по впорядкуванню розміщення (в тому числі демонтажу) тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у відповідному районі міста Києва.

4. Привести нормативно-правові акти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до цього розпорядження.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
12.01.2012 N 49

СКЛАД
комісії з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві

Денисюк
Людмила Всеволодівна

начальник Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики, голова комісії

Голубов
Станіслав Михайлович

виконуючий обов'язки начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, заступник голови комісії

Івченко
Максим Вікторович

начальник відділу оформлення дозвільної документації Головного управління з питань реклами, секретар комісії

Броневицький
Сергій Петрович

начальник комунальної організації "Інститут Генерального плану м. Києва"

Бутусов
Юрій Євгенович

віце-президент громадської організації "РДС" (за згодою)

Дмитрук
Юрій Павлович

депутат Київської міської ради (за згодою)

Єрмак
Андрій Борисович

голова правління громадської організації "Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм" (за згодою)

Корнієвський
Сергій Васильович

голова спілки інвесторів транспортної інфраструктури м. Києва (за згодою)

Пабат
Олександр Вікторович

депутат Київської міської ради (за згодою)

Поворозник
Микола Юрійович

начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва

Садовой
Сергій Миколайович

начальник Головного управління контролю за благоустроєм

Солодкий
Роман Володимирович

президент громадської організації "Громадянський корпус" (за згодою)

Целовальник
Сергій Анатолійович

начальник Головного управління містобудування та архітектури

Чижевський
Віктор Юрійович

помічник голови Київської міської державної адміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
12.01.2012 N 49

Положення
про комісію з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві

1. Комісія з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві (далі - комісія) створюється з метою здійснення координації заходів щодо:

- впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) в місті Києві;

- формування пропозицій щодо розробки нових та приведення чинних розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та рішень Київської міської ради у відповідність до вимог нормативно-правових актів у сфері розміщення ТС;

- проведення інвентаризації ТС в місті Києві;

- розробки комплексної схеми розміщення ТС в місті Києві та здійснення її остаточного погодження до подання виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) на затвердження у встановленому порядку;

- моніторингу ефективності реалізації програм, пов'язаних з покращенням розвитку соціально-економічної інфраструктури міста Києва.

Під час реалізації зазначених повноважень комісія може надавати пропозиції щодо демонтажу ТС, розміщених з порушенням встановленого порядку, до комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва та президії комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва, створених відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 N 323 "Про заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва".

2. Комісія створюється розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із представників головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій, депутатів Київської міської ради, представників громадськості тощо у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

3. Робота комісії проводиться гласно. У засіданнях комісії за запрошенням можуть брати участь депутати Київської міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості міста Києва. Участь депутатів Київської міської ради у засіданнях комісії регламентується законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та регламентом Київської міської ради.

4. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не рідше двох разів на місяць. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

5. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протоколи комісії з питань, віднесених до компетенції комісії, є обов'язковими для виконання керівниками всіх головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій, головами районних в місті Києві державних адміністрацій.

6. На підставі рішень комісії може здійснюватись підготовка проектів рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про вирішення питань, віднесених до компетенції комісії.

7. Голова комісії:

- здійснює керівництво діяльністю та визначає порядок роботи комісії;

- забезпечує підготовку планів діяльності комісії та інших документів і матеріалів, необхідних для діяльності комісії;

- представляє комісію у взаємодії з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями;

- здійснює моніторинг реалізації рішень комісії;

- головує на засіданнях комісії;

- підписує протоколи засідань комісії.

У разі відсутності чи неможливості здійснення головою комісії своїх функцій з поважних причин або за його дорученням функції голови комісії виконує заступник голови комісії.

8. Заступник голови комісії:

- бере участь у підготовці планів діяльності комісії та інших документів і матеріалів, необхідних для діяльності комісії;

- бере участь у підготовці питань на розгляд засідань комісії;

- бере участь у здійсненні контролю за виконанням рішень комісії.

 9. Секретар комісії:

- організовує роботу зі скликання засідань комісії;

- здійснює організаційне забезпечення підготовки до засідань комісії, формує та подає на затвердження голові комісії порядок денний засідань;

- здійснює підготовку планів роботи комісії відповідно до доручень голови комісії;

- оформляє протоколи засідань комісії та подає їх на підпис головуючому на засіданні;

- виконує за дорученням голови комісії інші завдання.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали