СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.12.2011 р. N 1376-р

Про створення комісії з приймання, попереднього розгляду заяв і підготовки документів щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 08.11.2000 N 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру", від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності":

1. Покласти функції з організації роботи щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов на Головне управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації.

2. Утворити комісію з приймання, попереднього розгляду заяв і підготовки документів щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (далі - комісія) у складі згідно з додатком.

3. Затвердити положення про комісію (далі - Положення), що додається.

4. Покласти функції щодо організаційно-технічного забезпечення роботи комісії на Головне управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації.

5. Відділу у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації опублікувати розпорядження у засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Савенкова С. В.

 

Голова

В. Г. Яцуба

 

Додаток 1
до розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
30.12.2011 N 1376-р

Склад комісії
з приймання, попереднього розгляду заяв і підготовки документів щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії

Голова комісії

САВЕНКОВ
Сергій Володимирович

- перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації

Заступник голови комісії

ЖИВОДУЄВ
Сергій Олександрович

- заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації

Секретар комісії

ГОРЧЕВИЧ
Ірина Юріївна

- головний спеціаліст відділу Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації

Члени комісії:

АРАБАДЖИ
Володимир Ілліч

- заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації

ПАНАСЮК
Олександр Сергійович

- начальник Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації

СКІБІН
Сергій Миколайович

- заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації

КАМАРДІН
В'ячеслав Віталійович

- заступник начальника Юридичного відділу апарату Севастопольської міської державної адміністрації

КОСЕНКО
Наталя Анатоліївна

- начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

ФЕДОСЄЄВА
Надія Миколаївна

- начальник житлового відділу Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації

САФОНОВ
Сергій Петрович

- головний спеціаліст - юрисконсульт Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації

СТАРИЙ
Олександр Петрович

- голова постійної комісії міської ради з питань міського господарства, транспорту та управління комунальною власністю (за згодою).

 

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

О. С. Панасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
30.12.2011 N 1376-р

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з приймання, попереднього розгляду заяв і підготовки документів щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії

1. Комісія з приймання, попереднього розгляду заяв і підготовки документів щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (далі - комісія) є постійно діючим дорадчим органом Севастопольської міської державної адміністрації.

2. В своїй роботі комісія керується Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 08.11.2000 N 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру", від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", спільними наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 167/417 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 96/16112, від 30.12.2008 N 168/418 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 97/16113, від 14.02.2001 N 35/34 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.03 2001 за N 183/5374; від 05.05.2009 N 85/121 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.05.2009 за N 473/16489, від 20.04.2005 N 33/59 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.05.2005 за N 526/10806, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.11.2009 N 370 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2009 за N 96/16112.

3. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови Севастопольської міської державної адміністрації.

4. Функції щодо організаційно-технічного забезпечення роботи комісії здійснює Головне управління житлово-комунального господарства міської державної адміністрації.

5. Основним завданням комісії є попередній розгляд питань, пов'язаних з видачею ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- приймає та реєструє заяву встановленого зразка та документи суб'єктів господарювання щодо провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії згідно з додатками 1, 2, 3 до цього положення;

- здійснює попередній розгляд заяв та документів суб'єктів господарювання щодо провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

- готує пакети документів для видачі, відмови у видачі, анулювання, переоформлення та видачі дублікатів ліцензій;

- ініціює підготовку проектів розпоряджень голови Севастопольської міської державної адміністрації про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, відмову у видачі, анулювання, переоформлення та видачу дубліката ліцензії;

- надсилає (видає) заявнику повідомлення (із зазначенням підстав) щодо рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії суб'єкту господарювання, у письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

- формує і веде ліцензійний реєстр за відповідним видом господарської діяльності;

- здійснює попередній розгляд звернень, скарг, що пов'язані з ліцензуванням господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

7. Організаційною формою роботи комісії є робочі засідання, які веде голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови комісії.

8. Голова комісії:

- здійснює керівництво діяльністю комісії;

- підписує протоколи, контролює їх виконання;

- виконує інші завдання, передбачені цим Положенням.

У разі відсутності голови комісії його функції і повноваження виконує заступник голови комісії.

9. Секретар комісії:

- реєструє заяви про видачу ліцензії;

- готує матеріали до засідань комісії;

- контролює своєчасність надання та комплектність документації що подається на розгляд комісії;

- за дорученням голови комісії сповіщає її членів про час та місце засідання комісії;

- веде, оформлює та зберігає протоколи засідань комісії;

- забезпечує підготовку відповідного проекту розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації про видачу ліцензії або відмову у її видачі, анулювання ліцензії, визнання ліцензії недійсною з урахуванням наданих комісією рекомендацій;

- забезпечує надання заявникові у терміни, визначені законодавством, повідомлення про прийняття рішення щодо видачі ліцензії або про відмову у її видачі із зазначенням підстав такої відмови;

- забезпечує оформлення та видачу у терміни, встановлені законодавством, ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, переоформленої на новому бланку ліцензії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії (у випадках, встановлених законодавством);

- формує ліцензійні справи стосовно кожного суб'єкта, який подав заяву про видачу ліцензії та забезпечує їх зберігання;

- формує, веде та забезпечує передачу інформації до єдиного ліцензійного реєстру.

10. Член комісії:

- бере участь у роботі комісії та має право голосу;

- розглядає заяви та матеріали, що надходять до Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації, і вносить пропозиції щодо видачі (анулювання, переоформлення, відмови у видачі, доповнення тощо) ліцензій;

- виконує доручення голови комісії з підготовки та розгляду заяв і матеріалів до засідань та перевірок;

- залучається до перевірок суб'єктів господарювання щодо достовірності наданих документів та дотримання ліцензійних умов;

- узгоджує з головою комісії всі дії, що здійснюються за дорученням чи від імені комісії.

11. Засідання комісії проводяться в разі необхідності в міру надходження документів за відповідним рішенням голови комісії.

12. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини складу комісії.

13. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (при рівному розподілі голосів голос голови комісії є вирішальним).

14. Рішення комісії оформляється протоколом засідання, який підписується усіма членами комісії, що були присутніми на засіданні.

15. Для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції комісії, вона має право залучати до своєї роботи науковців, інших фахівців у сфері господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

 

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

О. С. Панасюк

 

Додаток 1
до Положення про комісію

Севастопольська міська державна адміністрація

Форма заяви
про видачу ліцензії

Заявник _______
                                      (для юридичної особи повне найменування; для фізичної особи прізвище, ім'я, по батькові)
__
                                       (для юридичної особи юридична адреса; для фізичної особи місце проживання)
__
                           (для юридичної особи посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної особи серія,
                                                                           номер паспорта, ким і коли виданий)
номер телефону _______, номер факсу _____
організаційно-правова форма
ідентифікаційний код юридичної особи ____
ідентифікаційний номер фізичної особи ____
поточний рахунок N _______ МФО _______
у банку _______
                                                                                   (найменування кредитної установи)
просить видати ліцензію на провадження такого виду господарської діяльності:
__
__
згідно з статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Місцезнаходження відокремлених підрозділів підприємства, які проводитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

Найменування філій, представництв, відокремлених підрозділів

Місцезнаходження

 

 

 

 

До заяви додаються документи згідно з описом на _____ аркушах.

Підпис заявника

__________
(підпис)

 
М. П.

___________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

Реєстрація заяви "___" 20__ р.

_________
                                     (посада)

__
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 2
до Положення про комісію

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на право провадження окремого виду господарської діяльності

1. З централізованого водопостачання та водовідведення:

- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

- наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- відповідність чисельності персоналу та його освітнього і кваліфікаційного рівня нормативним вимогам щодо провадження відповідного виду господарської діяльності;

- наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

- потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування;

- технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника - суб'єкта господарювання, затверджений наказом та засвідчений печаткою підприємства. Технологічний регламент повинен бути прошнурованим та містити пронумеровані аркуші у вигляді окремої книги, скріплені печаткою в кінці книги;

- перелік приладів обліку та місць їх встановлення;

- технічну характеристику мереж, споруд та інших об'єктів, їх схеми за підписом керівника суб'єкта господарювання;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- доручення на право представництва заявника (у разі потреби).

2. З виробництва теплової енергії:

- засвідчена в встановленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих об'єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;

- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою встановленою ліцензійними умовами) про:

- наявність власних або орендованих виробничих об'єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;

- наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування;

- освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- доручення на право представництва заявника (у разі потреби).

3. З транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою встановленою ліцензійними умовами) про:

- наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності (копії документів);

- технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об'єкти);

- наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника - суб'єкта господарювання, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії;

- перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;

- схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;

- копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою;

- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- доручення на право представництва заявника (у разі потреби).

4. З постачання теплової енергії:

- перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;

- відомості про обсяги постачання теплової енергії за підписом керівника суб'єкта господарювання;

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- доручення на право представництва заявника (у разі потреби).

 

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

О. С. Панасюк

 

Додаток 3
до Положення про комісію

ПОРЯДОК
приймання заяв на отримання (переоформлення, видачу дубліката та копій) ліцензії

Документи надаються в наступному порядку:

- усі матеріали на отримання ліцензії приймаються у трьох примірниках;

- кожний примірник прошивається у папки з описом документів, що додається до заяви на отримання ліцензії.

Опрацювання заяви та документів, доданих до неї, здійснюється відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 26.09.2008 N 268 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо процедури проходження заяви та документів на отримання (переоформлення, видачу дубліката та копій) ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії".

 

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

О. С. Панасюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали