ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 лютого 2012 року N 121

Про створення Комісії з розгляду справ про правопорушення у галузі цивільної авіації та порушення вимог законодавства на повітряному транспорті

Відповідно до ст. ст. 127 - 130 Повітряного кодексу України ( N 3393-VI), Положення про Державіаслужбу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 (Указ N 398/2011), Порядку накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26.12.2011 N 637 (Порядок N 637) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за N 73/20386, наказую:

1. Затвердити склад Комісії з розгляду справ про правопорушення у галузі цивільної авіації та порушення вимог законодавства на повітряному транспорті, що додається.

2. Затвердити Положення про Комісію з розгляду справ про правопорушення у галузі цивільної авіації та порушення вимог законодавства на повітряному транспорті, що додається.

3. Завідувачу сектору обліку та видачі документів суворої звітності (Пересунько О. М.) організувати роботу щодо видачі та контролю за використанням бланків протоколів та постанов за справами про правопорушення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

А. А. Колісник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби
16.02.2012 N 121

Склад
Комісії з розгляду справ про правопорушення у галузі цивільної авіації та порушення вимог законодавства на повітряному транспорті

Голова Комісії - Голова Державіаслужби

Заступник голови Комісії - перший заступник Голови Державіаслужби

Заступник голови Комісії - заступник Голови Державіаслужби

Члени Комісії:

заступник директора Департаменту правового та адміністративного забезпечення

заступник директора Департаменту льотної придатності

заступник директора Департаменту стандартів безпеки польотів

заступник директора Департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків

заступник директора Департаменту авіаційних перевезень та аеропортів

заступник директора Департаменту фінансів та економіки

заступник начальника Управління авіаційної безпеки

Секретар Комісії - головний спеціаліст юридичного відділу Департаменту правового та адміністративного забезпечення.

 

Директор Департаменту правового та
адміністративного забезпечення

В. В. Романчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби
16.02.2012 N 121

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з розгляду справ про правопорушення у галузі цивільної авіації та порушення вимог законодавства на повітряному транспорті

1. Комісія з розгляду справ про правопорушення у галузі цивільної авіації та порушення вимог законодавства на повітряному транспорті є постійно діючим дорадчим органом Державіаслужби України (далі - Комісія), який утворюється Державіаслужбою України для забезпечення здійснення своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Повітряним кодексом України ( N 3393-VI), Положенням про Державіаслужбу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 (Указ N 398/2011), Порядком накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури від 26.12.2011 N 637 (Порядок N 637) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за N 73/20386, та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

Розгляд протоколів про правопорушення у галузі цивільної авіації та протоколів про адміністративне правопорушення на повітряному транспорті.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає протоколи про правопорушення у галузі цивільної авіації;

розглядає протоколи про адміністративне правопорушення на повітряному транспорті.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від осіб, що відповідно до законодавства мають право складати протоколи, інформацію, необхідну для прийняття рішення щодо накладення стягнення;

2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів Державіаслужби та суб'єктів авіаційної діяльності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Посадовий склад Комісії затверджує Голова Державіаслужби України.

До складу Комісії входять голова, заступники голови, члени Комісії - керівники структурних підрозділів Державіаслужби України. У разі відсутності керівника структурного підрозділу, що входить до складу Комісії, участь у засіданні Комісії приймає його заступник.

7. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться щотижня.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує його секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

8. На своїх засіданнях Комісія розглядає протоколи про правопорушення у галузі цивільної авіації та протоколи про адміністративне правопорушення на повітряному транспорті та приймає рішення щодо суми накладення стягнення або закриття провадження у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Комісії, який не підтримує рішення Комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. За рішенням Комісії секретар оформлює постанову про накладення стягнення або закриття провадження у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації та подає на розгляд Голови Державіаслужби України.

10. Секретар Комісії веде справи про правопорушення та журнал реєстрації винесених постанов по справах про правопорушення, а також електронну базу даних щодо суб'єктів та осіб, стосовно яких було складено протокол та винесено постанову.

 

Директор Департаменту правового та
адміністративного забезпечення

В. В. Романчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали