МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24.03.2011 р. N 75-р

Про створення координаційної ради при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 - 2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року

Відповідно до статей 2, 13, 22, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року N 1603 "Про утворення Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі" та розпорядження голови облдержадміністрації від 14 вересня 2006 року N 287-р "Про порядок розроблення та виконання обласних цільових програм", з метою координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій з питань реалізації програм екологічного спрямування:

1. Утворити координаційну раду при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 - 2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про координаційну раду при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 - 2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року (додається).

3. Ліквідувати обласну координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі та координаційну раду при обласній державній адміністрації з питань реалізації обласної Програми охорони довкілля та раціонального природокористування на 2000 - 2010 роки.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 28 лютого 2002 року N 100-р "Про утворення обласної координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі", від 02.11.2009 N 409-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 28 лютого 2002 року N 100-р "Про утворення обласної координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі".

5. Виключити пункт 1 з розпорядження голови облдержадміністрації від 11 березня 2004 року N 133-р "Про внесення змін до розпоряджень голови облдержадміністрації" та виключити пункт 3 із розпорядження голови облдержадміністрації від 14.06.2010 N 184-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Травянка В. І.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
24.03.2011 N 75-р

СКЛАД
координаційної ради при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 - 2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року

Голова координаційної ради:

Травянко
Віталій Іванович

заступник голови облдержадміністрації

Заступник голови ради:

Літвак
Сергій Михайлович

начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища у Миколаївській області (за узгодженням)

Секретарі координаційної ради:

Лопатко
Інга Миколаївна

начальник відділу з питань інноваційної політики та екологічних проблем головного управління економіки облдержадміністрації

Кравченко
Юліана Андріївна

головний спеціаліст відділу екологічних програм, моніторингу та зв'язків з громадськістю державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням)

Члени координаційної ради:

Рижков
Сергій Сергійович

голова постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів (за узгодженням)

Тульський
Михайло Іванович

виконувач обов'язків начальника головного управління економіки облдержадміністрації

Іщенко
Вадим Павлович

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Янчук
Володимир Петрович

начальник головного управління Держкомзему в Миколаївській області (за узгодженням)

Клочко
Володимир Іванович

головний державний санітарний лікар Миколаївської області (за узгодженням)

Гордієнко
Валентина Семенівна

начальник Миколаївського регіонального управління водних ресурсів (за узгодженням)

Григор'єва
Світлана Кирилівна

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Паламарюк
Петро Миколайович

начальник Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства (за узгодженням)

Письменний
Сергій Миколайович

начальник обласного виробничого управління меліорації і водного господарства (за узгодженням)

Колосюк
Анатолій Анатолійович

директор державного підприємства Миколаївського науково-дослідного проектного інституту землеустрою (за узгодженням)

Єфімов
Володимир Ігорович

перший заступник начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням)

Кубрак
Іван Вадимович

заступник начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням)

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
24.03.2011 N 75-р

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 - 2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року

1. Координаційна рада при облдержадміністрації з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 - 2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року (далі - координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою забезпечення реалізації регіональної політики у сфері екології.

2. Головним завданням координаційної ради є сприяння координації діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств та організацій з питань реалізації Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 - 2015 роки та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року (далі - Програм) і забезпечення якості виконання основних природоохоронних заходів, які реалізовуються в області.

3. У своїй діяльності координаційна рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, що відносяться до діяльності ради, а також розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє рекомендації щодо реалізації регіональної екологічної політики та розвитку екологічної мережі на території області;

координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств та організацій при виконанні заходів Програм;

розглядає щорічні проекти робочих планів виконання Програм, сприяє їх реалізації;

сприяє пропаганді заходів, що мають природоохоронне значення;

розглядає та надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань забезпечення охорони навколишнього природного середовища та розвитку природно-заповідного фонду.

5. Координаційна рада має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами діяльності та залучати до роботи в них у встановленому порядку вчених і спеціалістів з питань, що нею розглядаються;

заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств та організацій про роботу по реалізації Програм.

6. Персональний склад координаційної ради затверджується відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації.

7. Координаційна рада проводить свою діяльність згідно з річними планами, які формуються за пропозиціями членів координаційної ради і затверджуються головою координаційної ради.

8. Засідання координаційної ради проводяться в міру необхідності, але не менше одного разу на 3 місяці.

9. Засідання координаційної ради вважаються правоможними, якщо на них присутні більше половини її членів.

10. Рішення координаційної ради приймаються більшістю голосів і оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, голос голови координаційної ради є вирішальним.

11. Рішення координаційної ради з питань, що належать до її компетенції, мають рекомендаційний характер.

12. Члени координаційної ради беруть участь у її роботі, виконують доручення голови координаційної ради, сприяють здійсненню заходів, що випливають з рішень координаційної ради.

13. Секретар координаційної ради готує необхідні для проведення засідань матеріали, узагальнює пропозиції, здійснює підготовку проектів рішень, організовує контроль за їх виконанням.

14. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності координаційної ради здійснює державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали