МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.07.2011 р. N 216-р

Про створення координаційної ради з питань захисту прав дітей при облдержадміністрації та затвердження положення про неї

Відповідно до статей 2, 22, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою координації зусиль щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на території Миколаївської області:

1. Створити координаційну раду з питань захисту прав дітей при облдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань захисту прав дітей при облдержадміністрації (додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
18.07.2011 N 216-р

Склад
координаційної ради з питань захисту прав дітей при облдержадміністрації

Голова координаційної ради:

Іванцова
Наталя Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

Секретар координаційної ради:

Меншова
Наталя Леонідівна

завідувач сектора опіки та піклування служби у справах дітей облдержадміністрації

Члени координаційної ради:

Парамонов
Євген Юрійович

начальник служби у справах дітей облдержадміністрації

Бугаєнко
Таміла Іванівна

депутат Миколаївської обласної ради шостого скликання (за узгодженням)

Гускін
Олег Анатолійович

заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації

Донченко
Ольга Володимирівна

заступник начальника Головного управління юстиції у Миколаївській області (за узгодженням)

Жук
Микола Васильович

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Клюйко
Світлана Миколаївна

завідувач притулку для дітей служби у справах дітей Миколаївської міської ради (за узгодженням)

Коваленко
Володимир Олександрович

директор Миколаївської загальноосвітньої школи соціальної реабілітації (за узгодженням)

Колбаса
Руслан Сергійович

директор Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Марчук
Анатолій Іванович

заступник начальника УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Мельніченко
Валерій Володимирович

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Сивопляс
Ольга Василівна

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Хотіна
Світлана Григорівна

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
18.07.2011 N 216-р

Положення
про координаційну раду з питань захисту прав дітей при облдержадміністрації

1. Основні положення

1.1. Координаційна рада з питань захисту прав дітей при облдержадміністрації (далі - координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Миколаївській облдержадміністрації, який координує діяльність управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, установ та організацій незалежно від форм власності з питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на території Миколаївської області.

1.2. Координаційна рада формується на громадських засадах з представників місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій.

1.3. Координаційна рада діє на засадах: пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи та суспільства, колегіальності ухвалення рішень, добровільності і рівноправності членства, законності та гласності.

1.4. У своїй діяльності координаційна рада керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно - правовими актами України.

2. Мета діяльності та завдання координаційної ради

2.1. Метою діяльності координаційної ради є координація діяльності державних та недержавних установ і організацій в інтересах дітей, підвищення рівня захищеності дітей в Миколаївській області.

2.2. Завданнями координаційної ради є:

2.2.1. Пошук шляхів удосконалення системи взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій незалежно від форм власності в інтересах дітей;

2.2.2. Розроблення спільних форм роботи під час розв'язання конкретних проблем дітей;

2.2.3. Розроблення рекомендацій керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо удосконалення їх діяльності, спрямованої на захист прав і інтересів дітей.

3. Функції координаційної ради

В межах своїх повноважень координаційна рада:

3.1. Вивчає стан взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій незалежно від форм власності з питань забезпечення прав та інтересів дітей.

3.2. Обговорює на своїх засіданнях нагальні питання у сфері захисту прав дітей.

3.3. Розробляє та затверджує рекомендації керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації роботи щодо захисту прав дітей.

3.4. Надає методичну та практичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в організації роботи щодо захисту прав дітей.

3.5. Створює та організовує роботу тимчасових робочих груп з оцінки становища та вирішення актуальних проблем у сфері захисту прав дітей, залучає до участі в їх роботі фахівців управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та інших органів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

3.6. Заслуховує звіти посадових осіб райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад про стан спільної роботи відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в інтересах дітей.

4. Організація роботи координаційної ради

4.1. Очолює координаційну раду заступник голови облдержадміністрації з соціальних та гуманітарних питань.

4.2. Склад координаційної ради визначається і утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації.

4.3. Зміни до складу координаційної ради вносяться головою облдержадміністрації в установленому порядку.

4.4. Координаційна рада працює за планом на календарний рік, затвердженим головою координаційної ради.

4.5. Формами роботи координаційної ради є:

пленарне засідання;

виїзне засідання;

робоча зустріч;

засідання тимчасової робочої групи.

4.6. Попередню підготовку питань на розгляд координаційної ради здійснюють як окремі члени координаційної ради, так і тимчасові робочі групи з вивчення проблем захисту прав дітей та розроблення рекомендацій з вирішення цих проблем.

4.7. Координаційна рада самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи.

4.8. Засідання координаційної ради проводяться в міру необхідності, але не менш ніж раз на квартал.

4.9. Засідання вважається правоможним у разі присутності на ньому не менше половини членів координаційної ради.

4.10. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів координаційної ради.

4.11. Рішення координаційної ради приймається в формі рекомендацій з питань захисту прав дітей, які надсилаються голові облдержадміністрації, першому заступнику голови облдержадміністрації і заступникам голови облдержадміністрації, керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам.

4.12. У разі необхідності з метою реалізації рекомендацій координаційної ради може бути прийнято розпорядження голови облдержадміністрації.

5. Прикінцеві положення

5.1. Робота координаційної ради проводиться гласно. На її засідання можуть запрошуватися представники засобів масової інформації та громадськості.

5.2. Рекомендації координаційної ради оприлюднюються через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт облдержадміністрації.

5.3. Організаційно-методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної ради здійснює служба у справах дітей облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали