ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.07.2011 р. N 1219

Київ

Про створення Міської комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які розташовані у місті Києві

З метою виконання пунктів 12, 13 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121, щодо упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які цього не підтверджують і які розташовані у місті Києві, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Створити Міську комісію з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які розташовані у місті Києві (далі - Міська комісія), у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міську комісію з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які розташовані у місті Києві (далі - Положення), що додається.

3. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій забезпечити своєчасне проведення обстежень юридичних осіб та підготовку за його результатами документів, передбачених Положенням, у визначені Міською комісією строки.

4. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій для виконання обов'язків, передбачених пунктом 3 цього розпорядження, створити відповідні робочі групи із залученням представників органів приватизації, державної статистики, державної податкової служби та у разі потреби представника державної контрольно-ревізійної служби, Державного казначейства, райдержадміністрацій, передбачених абзацом другим пункту 13 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.03.2007 N 230 "Про створення комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які цього не підтверджують і які розташовані у місті Києві".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

  

Виконуючий обов'язки голови

О. Мазурчак

  

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
15.07.2011 N 1219

СКЛАД
Міської комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які розташовані у місті Києві

Пузанов О. Г.

- заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії;

Парфененко Д. М.

- начальник Головного управління комунальної власності м. Києва, заступник голови комісії;

Трубаров В. М.

- начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву, заступник голови комісії (за згодою);

Сущенко О. В.

- головний спеціаліст Головного управління комунальної власності м. Києва, секретар комісії;

Швайко С. М.

- начальник відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (за згодою);

Титаренко Р. В.

- головний спеціаліст Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (за згодою);

Міщенко Л. А.

- заступник начальника Головного управління комунальної власності м. Києва;

Кравчук О. О.

- заступник начальника відділу Головного управління комунальної власності м. Києва;

Поворозник М. Ю.

- начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва;

Коровіна В. І.

- заступник начальника Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю;

Тараєнко Т. О.

- начальник відділу Головного управління економіки та інвестицій;

Віленчук Р. Г.

- начальник Головного управління статистики м. Києва (за згодою);

Новоженіна Н. Є.

- начальник управління реєстрації та обліку платників податків Державної податкової адміністрації у м. Києві (за згодою).

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
15.07.2011 N 1219

ПОЛОЖЕННЯ
про Міську комісію з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які розташовані у місті Києві

1. Міська комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які розташовані у місті Києві (далі - Міська комісія), - є дорадчим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що створена у зв'язку з надходженням повідомлення, передбаченого пунктом 12 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121 (далі - Методика), для упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які цього не підтверджують і які розташовані у місті Києві.

2. Міська комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Методикою проведення інвентаризації об'єктів державної власності затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121, указами Президента України, іншими актами законодавства України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Міська комісія координує роботу головних управлінь, управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які розташовані в місті Києві.

4. Міська комісія має право отримувати інформацію щодо опрацювання переліку юридичних осіб, які надходять з Фонду державного майна України від головних управлінь, управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, інших підприємств, установ, організацій.

5. Підготовку до проведення засідань Міської комісії здійснює секретар комісії. Під час засідання Міської комісії ведеться протокол, який підписується секретарем комісії та затверджується її головою у триденний термін.

6. Засідання Міської комісії є правомочними у разі присутності на ньому більше половини її складу. Головуючим на засіданні є голова комісії, а в разі його відсутності - один із заступників голови комісії. Рішення Міської комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7. До складу Міської комісії головою комісії можуть бути залучені із правом дорадчого голосу представники головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.

8. При підготовці до засідання Міської комісії голова комісії або його заступник направляє повідомлення, що надійшли з Фонду державного майна України, головам районних в місті Києві державних адміністрацій для проведення обстеження юридичних осіб та підготовки документів, відповідно до пункту 9 цього Положення.

9. Районні в місті Києві державні адміністрації за результатами проведеного ними обстеження юридичних осіб інформують Міську комісію та забезпечують підготовку на розгляд Міської комісії проектів наступних документів:

9.1. У разі коли за зазначеною у переліку адресою розміщена відповідна юридична особа - готують проект висновку Міської комісії щодо інформування про це відповідного органу державної влади, до сфери управління якого належить юридична особа відповідно до її установчих документів;

9.2. У разі коли за зазначеною у переліку адресою замість відповідної юридичної особи розміщена господарська організація, утворена в результаті реорганізації цієї особи, у тому числі у процесі приватизації чи корпоратизації - готують проект повідомлення Міської комісії з інформування про це відповідного органу державної влади щодо необхідності завершення державної реєстрації припинення такої юридичної особи;

9.3. У разі коли за зазначеною у переліку адресою розміщена юридична особа, що відповідно до її установчих документів належить до сфери управління органу державної влади, який реорганізовано або ліквідовано, - на підставі установчих документів, форм фінансової і статистичної звітності (за основним видом економічної діяльності) юридичної особи - готують проект висновку Міської комісії щодо доцільності віднесення юридичної особи до сфери управління відповідного органу державної влади.

9.4. У разі коли за зазначеною у переліку адресою не розміщена відповідна юридична особа - складають проект відповідного акта Міської комісії.

10. Документи, передбачені пунктом 9 цього Положення, після схвалення їх на засіданні Міської комісії підписуються її головою та направляються відповідним органам.

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали