МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 грудня 2009 року N 477-Адм

Про створення міжвідомчої робочої групи з питань надання соціальних послуг уразливим групам населення у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу

З метою ефективного впровадження заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року N 1026-VI, та заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках наказую:

1. Затвердити:

1.1. Склад міжвідомчої робочої групи з питань надання соціальних послуг уразливим групам населення в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу (надалі - Робоча група), що додається.

1.2. Положення про Робочу групу, що додається.

2. Голові Робочої групи:

2.1. Залучати до роботи, у разі необхідності та за погодженням, інших спеціалістів, представників інших міністерств і відомств, громадських і міжнародних організацій.

2.2. Засідання Робочої групи проводити у разі необхідності, за окремим повідомленням Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я Бідного В. Г.

 

Міністр

В. М. Князевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
21.12.2009 N 477-Адм

Склад
міжвідомчої робочої групи з питань надання соціальних послуг уразливим групам населення у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу

Черенько С. О.

- голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам, голова робочої групи;

Сакальська О. П.

- начальник управління соціально небезпечних хвороб Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам, заступник голови робочої групи;

Павленко О. М.

- заступник начальника управління соціально небезпечних хвороб Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам;

Криворук Л. Т.

- головний спеціаліст відділу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам, секретар міжвідомчої робочої групи;

Домбровський С. П.

- завідувач протиепідемічного відділення Центральної СЕС МВС України (за згодою);

Суботенко О. О.

- старший інспектор відділу організації діяльності виховних колоній та ресоціалізації засуджених жінок управління соціально-виховної та психологічної роботи Державного департаменту України з питань виконання покарань (за згодою);

Криворук А. І.

- старший інспектор відділу організації охорони здоров'я управління охорони здоров'я Державного департаменту України з питань виконання покарань (за згодою);

Маслій-Шишова О. В.

- в. о. завідуючої сектору організаційно-аналітичного забезпечення Держнаглядпраці Міністерства праці та соціальної політики України (за згодою);

Січкар О. О.

- заступник директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (за згодою);

Ващенко Л. С.

- начальник відділу природничо-математичної та технологічної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою);

Заїка Н. О.

- координатор з ТБ/ВІЛ проекту "Партнерство з контролю за туберкульозом в Україні" представництво РАТН в Україні (за згодою);

Шерембей Д.

- директор департаменту комунікації, політики та адвокації Всеукраїнської Мережі ЛЖВС (за згодою);

Довбах Г. В.

- керівник відділу політики та поширення досвіду МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" (за згодою);

Філіпович С. А.

- керівник відділу лікування, закупівель та управління поставками МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" (за згодою);

Шульга Л. О.

- менеджер з надання технічної допомоги МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" (за згодою);

Саранков Ю. А.

- старший програмний радник, МБФ "СНІД Фонд Схід-Захід" (за згодою);

Андрущак Л. І.

- радник з питань соціальної мобілізації та партнерства Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД в Україні (за згодою);

Гордєйко В. А.

- менеджер проекту "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу Програми розвитку ООН в Україні (за згодою);

Кісь З. Р.

- експерт проекту "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу Програми розвитку ООН в Україні (за згодою);

Спінул І. Д.

- член правління Всеукраїнської благодійної організації "Рух підтримки колишніх в'язнів "Подолання" (за згодою);

Камінник Ігор

- ВБФ Коаліція ВІЛ-сервісних організацій (за згодою);

Девіс Олена

- ВБФ Коаліція ВІЛ-сервісних організацій (за згодою);

Гуревич Світлана

- ВБФ Коаліція ВІЛ-сервісних організацій (за згодою);

 

Голова Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам

С. О. Черенько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.12.2009 N 477-Адм

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань надання соціальних послуг уразливим групам населення в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу

1. Загальні положення

1.1. Міжвідомча робоча група з питань надання соціальних послуг уразливим групам населення в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу (далі - Робоча група) створена для підготовки та надання пропозицій щодо удосконалення реалізації державної політики стосовно надання соціальних послуг уразливим групам населення в Україні в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, іншими нормативно-правовими актами України та цим положенням.

1.3. Рішення про утворення та припинення діяльності Робочої групи приймається Міністерством охорони здоров'я України.

2. Основні завдання Робочої групи

2.1. Аналіз стану нормативно-правової бази з провадження надання соціальних послуг уразливим групам населення в Україні в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;

2.2. Розробка та внесення на розгляд МОЗ України пропозицій щодо:

2.2.1. Пріоритетних напрямків провадження надання соціальних послуг уразливим групам населення в Україні в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;

2.2.2. Удосконалення нормативно-правової бази з провадження надання соціальних послуг уразливим групам населення в Україні в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;

3. Функції Робочої групи

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

3.2. Обговорює та приймає рішення щодо пропозицій про перспективи і найважливіші напрямки діяльності галузі охорони здоров'я з питань надання соціальних послуг уразливим групам населення в Україні в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;

3.3. Розробляє рекомендації щодо покращення доступу уразливих груп населення до надання соціальних послуг в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;

3.4. Подає за дорученням МОЗ України висновки на проекти законів, інших нормативно-правових документів, що регулюють впровадження надання соціальних послуг в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення;

3.5. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до чинних нормативно-правових документів, розробки проектів нормативно-правових актів з питань впровадження надання соціальних послуг в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення, удосконалення та приведення нормативно-правової бази провадження надання соціальних послуг в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в Україні у відповідність до міжнародних норм та кращих світових практик з урахуванням потреб уразливих груп населення;

3.6. Подає в установленому порядку Міністру охорони здоров'я України пропозиції щодо:

3.6.1. Заходів для покращення провадження надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в Україні;

3.6.2. Формування стандартів та принципів провадження надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в установах, закладах та організаціях різної форми власності;

3.6.3. Забезпечення фінансування з державного та місцевих бюджетів для здійснення заходів з надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в Україні;

3.6.4. Ефективного використання коштів Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, інших міжнародних донорських організацій для реалізації програмних заходів, спрямованих на провадження надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в Україні;

3.6.5. Удосконалення системи адвокації програми надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в Україні;

3.6.6. Розширення міжнародного співробітництва з питань надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в Україні, сприяння участі представників України в міжнародних організаціях, симпозіумах, конференціях з цього питання на основі міжурядових та міжвідомчих угод і домовленостей.

3.7. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Робочу групу.

4. Права Робочої групи

Робоча група має право:

4.1. Взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами та організаціями з питань провадження надання соціальних послуг в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення, отримувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, лікувальних установ та закладів необхідну інформацію в межах своєї компетенції;

4.2. Запрошувати у встановленому порядку на засідання Робочої групи та заслуховувати інформацію представників МОЗ України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, громадських та інших організацій, які стосуються питань, що розглядаються;

4.3. Утворювати, в разі потреби, експертні комісії, залучати фахівців для аналізу ситуації щодо провадження надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в регіонах України.

4.6. Співпрацювати з міжнародними та національними недержавними організаціями та об'єднаннями громадян з питань провадження надання соціальних послуг з ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в Україні.

5. Склад Робочої групи

5.1. Робоча група створюється у складі голови, одного заступника голови, секретаря та членів групи.

5.2. Робочу групу очолює голова, який призначається та звільняється від обов'язків голови Робочої групи наказом МОЗ України.

5.3. Голова Робочої групи організує діяльність Робочої групи, спрямовує роботу її членів, представляє Робочу групу у відносинах із органами охорони здоров'я, установами, організаціями.

5.4. Кількісний та персональний склад Робочої групи визначає МОЗ України за поданням голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (далі - Комітету) з урахуванням пропозицій недержавних національних та міжнародних організацій, об'єднань громадян, що працюють в Україні у напрямку профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, впровадження надання соціальних послуг в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу уразливим групам населення в Україні і затверджується наказом МОЗ України.

До складу Робочої групи входять фахівці Комітету, керівники та представники інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), представники національних недержавних та міжнародних організацій, об'єднань громадян, що працюють в Україні з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.

6. Організація діяльності Робочої групи

6.1. Організація діяльності Робочої групи визначається цим Положенням.

6.2. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Частота засідань визначатиметься членами Робочої групи та може бути змінена за їх рішенням.

6.3. У разі потреби за поданням голови Робочої групи можуть проводитись розширені та виїзні засідання Робочої групи, а також спільні засідання з дорадчими органами інших центральних органів виконавчої влади.

6.4. Діяльність Робочої групи здійснюється відповідно до затвердженого плану її роботи на рік, в якому зазначаються орієнтовна дата проведення засідань, питання, які необхідно розглянути, відповідальні особи за підготовку і подання матеріалів на засідання групи. План роботи Робочої групи затверджується її головою.

6.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи визначаються її головою (при його відсутності - заступником голови).

6.6. Додаткові питання для розгляду на засіданні Робочої групи за поданням членів групи можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше, ніж за 5 днів до чергового засідання.

6.7. Засідання скликає і проводить голова Робочої групи або його заступник.

6.8. Рішення Робочої групи оформляються протоколом і доводяться, як рекомендації, до МОЗ, інших органів виконавчої ради, закладів охорони здоров'я, громадських на інших організацій.

6.9. У разі потреби, рішення Робочої групи за поданням голови Робочої групи можуть бути проведені у життя шляхом видання наказів МОЗ України. Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснюється секретарем групи.

6.10. Технічний супровід засідань Робочої групи здійснює Програма розвитку ООН в Україні (за згодою).

7. Порядок проведення засідання Робочої групи

7.1. Засідання Робочої групи проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови Робочої групи.

7.2. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше, ніж половина від загальної кількості членів Робочої групи.

7.3. Порядок денний засідання та рішення Робочої групи затверджується членами Робочої групи шляхом голосування.

7.4. Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Робочої групи не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Робочої групи відповідні пропозиції з питань порядку денного та до проекту рішення засідання у письмовій формі і делегувати право голосу представнику своєї організації.

7.5. Члени Робочої групи та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Особи, запрошені на засідання Робочої групи для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Робочої групи або у разі відсутності голови з дозволу головуючого на засіданні.

7.6. Голова Робочої групи (при його відсутності - заступник голови) приймає рішення щодо присутності під час засідання групи представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

7.7. Рішення Робочої групи приймається з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням.

Думка відсутнього члена Робочої групи з питань порядку денного засідання та його пропозиції до проекту рішення, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Робочої групи і береться до уваги під час голосування.

7.8. Рішення Робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні. При рівності голосів "за" і "проти" вирішальний голос належить головуючому на засіданні Робочої групи.

7.9. Рішення Робочої групи оформляються протоколами, який підписує головуючий та секретар.

7.10. Рішення групи доводяться секретарем групи до відома членів групи та виконавців рішення.

8. Контроль за виконанням рішень Робочої групи

8.1. Контроль за виконанням рішень Робочої групи здійснює голова та заступник голови Робочої групи.

 

Голова Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам

С. О. Черенько

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали