ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 травня 2011 року N 44

Про створення Науково-експертної ради з оцінки реформ у сфері енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

На виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України Клюєва А. П. від 03.03.2011 р. N 6042/15/1-11 наказую:

1. Утворити Науково-експертну раду з оцінки реформ у сфері енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (далі - НЕР).

2. Затвердити Положення про НЕР (додається).

3. Затвердити склад НЕР (додається).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

М. Пашкевич

 

Додаток N 1
до наказу Держенергоефективності
27.05.2011 N 44

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-експертну раду з оцінки реформ у сфері енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

1. Науково-експертна рада з оцінки реформ у сфері енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (далі - НЕР) є колегіальним дорадчим органом при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України, яка утворюється з фахівців та експертів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива для забезпечення належного рівня підготовки та роз'яснення соціально-економічних реформ та оцінки їх результатів.

2. У своїй діяльності НЕР керується Конституцією України, чинним законодавством України, Положенням про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Указ N 462/2011), іншими нормативно-правовими документами та цим Положенням.

3. НЕР:

- розглядає та здійснює експертну оцінку пріоритетів діяльності Держенергоефективності, стратегічного плану його роботи та нормативно-правових актів, розробником яких є Держенергоефективності;

- надає пропозиції Держенергоефективності щодо формування пріоритетних напрямів економічної та науково-технічної політики у сфері енергозбереження;

- розглядає та здійснює експертну оцінку державних цільових програм, які розробляє або виконує Держенергоефективності;

- здійснює експертну оцінку проектів нормативно-правових актів, що розробляються Держенергоефективності.

4. При необхідності, у складі НЕР можуть створюватися секції та тимчасові робочі групи, склад яких затверджується на засіданнях НЕР.

5. Персональний склад НЕР затверджує голова Держенергоефективності. Зміни та доповнення до цього Положення та складу НЕР затверджуються наказом Держенергоефективності.

До складу НЕР входять науковці, фахівці та експерти у сфері енергозбереження, представники підприємств, організацій та установ, діяльність яких пов'язана зі сферою енергозбереження.

6. НЕР здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, затвердженого її Головою.

7. Основною формою роботи НЕР є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання НЕР вважається правомірним за наявності двох третин присутніх на засіданні від її затвердженого складу.

8. Голова Держенергоефективності має право надавати пропозиції щодо тематики та порядку денного засідань НЕР, а також вносити питання для обов'язкового розгляду на засіданнях НЕР.

9. Рішення НЕР оформлюються у вигляді протоколів або рекомендацій. Рішення та рекомендації НЕР приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів, але не менше 50 % спискового складу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови НЕР є вирішальним.

10. Організаційне забезпечення діяльності НЕР здійснює її секретар, який обирається на першому засіданні НЕР.

 

Директор Департаменту
технічної політики

О. Шерстюк

 

Додаток N 2
до наказу Держенергоефективності
27.05.2011 N 44

СКЛАД
Науково-експертної ради з оцінки реформ у сфері енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Немчин
Олександр Федорович

Директор Державного науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні, професор, двічі лауреат Державної премії України, Академік Української академії наук - Голова НЕР

Басок
Борис Іванович

НАН України, заступник директора Інституту технічної теплофізики, член-кореспондент НАН України

Кудря
Степан Олександрович

НАН України, заступник директора з наукових питань Інституту відновлюваної енергетики, доктор технічних наук, професор

Резцов
Віктор Федорович

НАН України, заступник директора з наукових питань Інституту відновлюваної енергетики, член-кореспондент НАН України

Гелетуха
Георгій Георгійович

НАН України,завідуючий відділом Інституту технічної теплофізики НАН України, директор НТЦ "Біомаса", кандидат технічних наук

Розен
Віктор Петрович

НТУУ "КПІ", завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічним комплексом, професор

Надєїн
Іван Олексійович

Голова Української асоціації виробників альтернативного твердого палива

Мамалига
Володимир Михайлович

Консультант з енергозбереження Верховної Ради України, Директор НВП "Електромеханіка", кандидат технічних наук

Кузнець
Олександр Якович

голова правління Асоціації інженерів енергоефективних технологій України, кандидат технічних наук, академік Академії будівництва України

Гаразд
Володимир Степанович

Президент Асоціації "Енергоефективні міста України", міський голова м. Долина

Ковальчук
Юрій Георгійович

Президент Академії Енергетики України

Чернишов
Віктор Григорович

Заступник директора з питань енергозбереження Державного науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали