ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.12.2011 р. N 1657

Про створення обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 N 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення" (Постанова N 1205), а також з метою своєчасного і якісного проведення Всеукраїнського перепису населення в Луганській області:

1. Створити обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, затвердивши її склад і Положення про неї, що додаються.

2. Рекомендувати Головному управлінню статистики у Луганській області (Пілієв С. Г.) щоквартально інформувати обласну державну адміністрацію про хід підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення в Луганській області.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Репицького А. В.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N 1657

СКЛАД
обласної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Перший заступник (заступник) голови обласної держадміністрації, голова Комісії

Заступник голови обласної ради, заступник голови Комісії (за згодою)

Начальник Головного управління статистики у Луганській області, заступник голови Комісії (за згодою)

Начальник (заступник) Головного управління економіки облдержадміністрації

Начальник (заступник) Головного фінансового управління облдержадміністрації

Начальник (заступник) Управління МВС України в Луганській області (за згодою)

Начальник (заступник) Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Начальник (заступник) управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Начальник (заступник) управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Начальник (заступник) Головного управління праці та соціального захисту населення

Начальник (заступник) Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник (заступник) управління освіти і науки облдержадміністрації

Начальник (заступник) управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Начальник (заступник) Головного управління юстиції у Луганській області (за згодою)

Військовий комісар (заступник) Луганського обласного військового комісаріату (за згодою)

Начальник штабу (заступник) Луганського прикордонного загону (за згодою)

Начальник (заступник) управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Луганській області (за згодою)

Начальник (заступник) управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Начальник управління статистики населення та соціальних послуг Головного управління статистики у Луганській області (за згодою).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N 1657

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Обласна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультаційно-дорадчим органом, утвореним обласною державною адміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами Державної служби статистики України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення області (далі - Перепис);

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

надає консультації з питань підготовки до Перепису та роз'яснення у засобах масової інформації;

заслуховує на своїх засіданнях інформацію представників структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

розглядає хід підготовки до Перепису, заслуховує звіти керівників районних, сільських, селищних та міських комісій з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення;

інформує обласну держадміністрацію про стан організації та підготовки до Перепису.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням фахівців;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Головою Комісії є перший заступник (заступник) голови обласної держадміністрації, заступником голови Комісії - начальник Головного управління статистики у Луганській області.

Посадовий склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної держадміністрації. Персональний склад Комісії затверджує її голова. У разі потреби голова Комісії вносить зміни до її складу. Члени Комісії працюють на громадських засадах.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує Головне управління статистики у Луганській області.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні і надсилається відповідальним за їх виконання, усім членам Комісії та обласній держадміністрації.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття розпорядження голови облдержадміністрації.

11. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Головне управління статистики у Луганській області.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали