ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.06.2009 р. N 584

Про створення обласної Координаційної групи щодо забезпечення сприяння діяльності відділів ведення Державного реєстру виборців

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 19 грудня 2011 року N 1680 (Розпорядження N 1680)

Відповідно до законів України "Про Державний реєстр виборців", п. 9 ч. 1 ст. 39 "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення сприяння діяльності відділів ведення Державного реєстру виборців у реалізації їх повноважень:

1. Створити обласну Координаційну групу щодо забезпечення сприяння діяльності відділів ведення Державного реєстру виборців (далі - Координаційна група), затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

2. Рекомендувати райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення створити відповідні місцеві координаційні групи.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Тихоновського С. Г.

 

Перший заступник голови,
виконуючий обов'язки голови
обласної держадміністрації

Ю. Є. Ареф'єв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
05.06.2009 N 584

СКЛАД
обласної Координаційної групи щодо забезпечення сприяння діяльності відділів ведення Державного реєстру виборців

Тихоновський
Сергій Гаврилович

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, керівник Координаційної групи

Меняйло
Сергій Павлович

- начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації, секретар Координаційної групи

Члени Координаційної групи:

Козубенко
Володимир Миколайович

- заступник начальника Головного управління МВС України в Луганській області (за згодою)

Медведчук
Сергій Миколайович

- перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Мельник
Олексій Миколайович

- заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Панченко
Олександр Павлович

- заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Парахін
Ігор Миколайович

- заступник директора Луганської філії ВАТ "Укртелеком" з технічних питань (за згодою)

Соломенцев
Анатолій Володимирович

- начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Стельмах
Еліна Борисівна

- заступник начальника Головного управління юстиції в Луганській області - начальник відділу реєстрації актів цивільного стану в Луганській області (за згодою)КушелеваАльбіна Валеріївна (Розпорядження N 1680)


- начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації (Розпорядження N 1680)

Хіль
Сергій Валентинович

- заступник начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Луганській області (за згодою)


ПіддубнийАндрій Миколайович (Розпорядження N 1680)


- заступник військового обласного комісара з виховної роботи Луганського обласного військового комісаріату (за згодою) (Розпорядження N 1680)

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 19.12.2011 р. N 1680) (Розпорядження N 1680)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
05.06.2009 N 584

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну Координаційну групу щодо забезпечення сприяння діяльності відділів ведення Державного реєстру виборців

1. Загальні положення

1.1. Обласна координаційна група щодо забезпечення сприяння діяльності відділів ведення Державного реєстру виборців (далі - Координаційна група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації.

1.2. У своїй діяльності Координаційна група керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

2. Основні завдання та функції Координаційної групи

2.1. Основними завданнями Координаційної групи є:

забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань ведення Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) та періодичного поновлення персональних даних виборців;

здійснення контролю виконання рішень Центральної виборчої комісії (далі - розпорядник Реєстру).

2.2. Координаційна група відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі ведення Реєстру та своєчасного надання достовірних відомостей про виборців для періодичного поновлення персональних даних Реєстру;

сприяє оперативному та якісному розгляду звернень осіб і політичних партій, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділів ведення Державного реєстру виборців, у порядку установленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";

розробляє та подає на розгляд голові облдержадміністрації пропозиції щодо забезпечення ефективної взаємодії відділів ведення Реєстру, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі ведення Реєстру;

інформує громадськість через засоби масової інформації або в інший прийнятний спосіб про свою діяльність та заходи щодо ведення Реєстру відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців".

3. Права Координаційної групи

3.1. Координаційна група з метою виконання покладених на неї завдань має право:

розглядати на своїх засіданнях в установленому законодавством порядку питання щодо роботи відділів ведення Реєстру, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій, які згідно зі статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" надають відомості про виборців для періодичного поновлення персональних даних Реєстру, та розробляти відповідні рекомендації щодо покращання цієї роботи;

залучати спеціалістів обласної та районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

3.2. Координаційна група не має права доступу до бази даних Державного реєстру виборців.

4. Склад Координаційної групи

4.1. До складу Координаційної групи включаються представники структурних підрозділів облдержадміністрації та представники обласних закладів, установ та організацій, які згідно зі статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", надають відомості про виборців та представників інших підприємств, установ, закладів.

4.2. Склад Координаційної групи затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

5. Організаційні засади діяльності Координаційної групи

5.1. Координаційну групу очолює керівник, який за посадою є заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

Керівник Координаційної групи має секретаря, який за посадою є начальником відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації.

5.2. Керівник Координаційної групи:

організовує роботу Координаційної групи;

скликає та організовує підготовку засідання Координаційної групи;

підписує документи від імені Координаційної групи;

представляє Координаційну групу у взаємовідносинах з органами державної виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

у разі відсутності керівника Координаційної групи, його обов'язки виконує секретар.

5.3. Секретар Координаційної групи забезпечує її організаційну діяльність.

5.4. Члени Координаційної групи беруть участь у її роботі на громадських засадах.

5.5. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної групи здійснює відділ господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.

5.6. Координаційна група здійснює свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.

Основною формою роботи Координаційної групи є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на півроку. Засідання Координаційної групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

5.7. Рішення Координаційної групи приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів голос керівника Координаційної групи є вирішальним.

Рішення оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

Рішення Координаційної групи, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер.

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали