МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 липня 2011 року N 324

Про створення постійно діючої комісії з питань списання багаторічних насаджень підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 серпня 2011 року N 400 (Наказ N 400)

Відповідно до Закону України "Про виноград та виноградне вино", Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314, та з метою посилення контролю за списанням майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, наказую:

1. Створити постійно діючу комісію з питань списання багаторічних насаджень підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань списання багаторічних насаджень підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 25.12.2006 N 793 "Щодо затвердження складу постійно діючої комісії зі списання багаторічних насаджень".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

Додаток
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
07.07.2011 N 324

Склад
постійно діючої комісії з питань списання багаторічних насаджень підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

Демидов О. А.

- директор Департаменту землеробства, голова комісії

Агафонов М. Ф.

- начальник Відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства, заступник голови комісії

Костенко В. М.

- заступник начальника Відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства, секретар комісії

Члени комісії:

 

Ахіджанов Б. Р.

- директор Департаменту фінансово-кредитної політики

Зварійчук В. В.

- головний спеціаліст Відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства

Кухарчук О. Ф. (Наказ N 400)

- головний спеціаліст Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку

Гудзій Ю. Б.

- начальник Української державної помологічно-ампелографічної інспекції

Ромащенко М. І.

- академік-секретар Відділення землеробства, меліорації і механізації Національної академії аграрних наук України (за згодою)

Лєсніков А. В.

- голова ради асоціації "Українське насіннєве товариство" (за згодою)


Вашешніков М. О. (Наказ N 400)


- директор Департаменту правової та законопроектної роботи (Наказ N 400)


Кваша С. М. (Наказ N 400)


- директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку. (Наказ N 400)

 

(склад із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.08.2011 р. N 400) (Наказ N 400)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
07.07.2011 N 324

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питань списання багаторічних насаджень підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

1. Постійно діюча комісія з питань списання багаторічних насаджень підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України (далі - Комісія), створена відповідно до пункту 8 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314, з метою дотримання чинного законодавства України при списанні багаторічних насаджень, у тому числі виноградників, закладених за рахунок державних коштів, суб'єктів господарювання усіх форм власності та садів і ягідників суб'єктів господарювання державної форми власності (далі - багаторічні насадження), а також посилення контролю при здійсненні зазначених дій підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінагрополітики України (далі - підприємства).

2. Комісія у своїй роботі керується Господарським кодексом України, Законом України "Про управління об'єктами державної власності", Законом України "Про виноград та виноградне вино", постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Завданням Комісії є розгляд документів, підготовка пропозицій щодо списання багаторічних насаджень підприємств та підвищення контролю за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку списання такого майна.

4. Комісія у разі необхідності має право:

- робити запити до керівників підприємств про надання додаткових документів;

- при розгляді матеріалів про списання багаторічних насаджень, знос яких відповідно до даних бухгалтерського обліку становить менше 100 відсотків, запрошувати на засідання представників підприємств, які несуть відповідальність за передчасне виведення основних засобів з експлуатації.

5. Комісія розпочинає свою діяльність з моменту підписання наказу про її утворення. Керує роботою Комісії і проводить її засідання голова Комісії, а у випадку його відсутності - заступник.

6. Робочим органом з організаційного забезпечення діяльності Комісії є Департамент землеробства Мінагрополітики України. Організаційне забезпечення передбачає:

- спільно з структурними підрозділами Міністерства в установленому порядку розгляд пакета документів та підготовку пропозицій, які надаються на розгляд Комісії, про можливість і доцільність списання насаджень;

- підготовку проекту рішення про надання згоди на списання багаторічних насаджень або про відмову в наданні такої згоди.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

У роботі Комісії беруть участь представники урядових органів у системі Міністерства та структурних підрозділів центрального апарату у разі розгляду питань щодо списання насаджень підприємств, координацію діяльності яких вони здійснюють.

7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- скликає та проводить засідання Комісії;

- залучає у разі потреби до роботи в Комісії представників урядових органів у системі Міністерства та структурних підрозділів центрального апарату (за згодою їх керівників), представників підприємств.

8. Секретар Комісії:

- готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії пропозиції на підставі поданих документів;

- проводить роботу з підготовки проведення засідань Комісії, формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків засідань;

- не пізніше ніж за три дні до початку засідання інформує членів Комісії про місце і час проведення засідання та повідомляє порядок денний;

- не пізніше ніж за два дні до початку засідання отримує від членів Комісії пропозиції щодо внесення до порядку денного питань для розгляду і проекти рішень із порушених питань;

- веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і протокольні доручення до відома членів Комісії для виконання.

9. За розпорядженням голови Комісії або його заступника Комісія може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом погодження проекту рішення членами Комісії. Рішення Комісії вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його погодили не менше двох третин її членів.

10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується усіма членами Комісії, присутніми на її засіданні.

11. Для розгляду питання про списання багаторічних насаджень суб'єкти господарювання до постійно діючої комісії по списанню багаторічних насаджень Мінагрополітики України подають:

- звернення суб'єкта господарювання стосовно списання багаторічних насаджень;

- клопотання місцевих органів виконавчої влади;

- техніко-економічне обґрунтування доцільності списання багаторічних насаджень та напрямів використання коштів;

- відомість про вартість основних засобів (багаторічних насаджень), які пропонуються до списання, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки;

- акт інвентаризації основних засобів (багаторічних насаджень), які пропонуються до списання;

- акт на списання багаторічних насаджень за встановленою формою, складений комісією підприємства зі списання багаторічних насаджень.

Для дострокового списання багаторічних насаджень внаслідок форс-мажорних обставин додатково подаються висновки наукових закладів та проектних організацій, довідки центрів з гідрометеорології, інші підтверджуючі документи.

12. Рішення про надання згоди на списання багаторічних насаджень оформлюється у вигляді розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа Мінагрополітики України після підписання протоколу Комісії.

13. Копія наказу або листа Мінагрополітики України надсилається суб'єкту господарювання.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали