МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.01.2011 р. N 4-р

Про створення ради вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації та затвердження Положення про неї

Відповідно до статей 2, 13, 17, 19, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 12 Закону України "Про інвестиційну діяльність", з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 1 вересня 2010 року N 892/2010 "Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів", постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 N 1217 "Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади", реалізації повноважень облдержадміністрації в галузі соціально-економічного розвитку:

1. Створити раду вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про раду вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації (далі - Положення), що додається.

3. Заступнику голови облдержадміністрації Катвалюку І. А. з метою розвитку інвестиційної діяльності в області, впровадження інвестиційних проектів та поліпшення бізнес-клімату забезпечити в установленому порядку координацію роботи структурних підрозділів облдержадміністрації та державної бюджетної установи "Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку".

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2010 N 215-р "Про створення регіональної ради інвесторів при облдержадміністрації та затвердження Положення про неї".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Катвалюка І. А.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
13.01.2011 N 4-р

Склад
ради вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації

Голова ради:

Круглов Микола Петрович

голова облдержадміністрації

Заступники голови ради:

Ніколенко Геннадій Борисович

перший заступник голови облдержадміністрації

Катвалюк Ігор Анатолійович

заступник голови облдержадміністрації

Секретар ради:

Чорната Катерина Йосипівна

заступник начальника управління - начальник відділу економічного аналізу та прогнозування розвитку реального сектора економіки головного управління економіки облдержадміністрації

Члени ради:

Бабинін Віталій Іванович

голова правління ВАТ "Радсад" (за узгодженням)

Богородицький Олег Олегович

директор ТОВ "ПОСС" (за узгодженням)

Вадатурський Олексій Опанасович

генеральний директор ТОВ СП "НІБУЛОН" (за узгодженням)

Денькович Роман Сидорович

голова товариства ТОВ "Миколаївський спеціалізований порт "НІКА"-"ТЕРА" (за узгодженням)

Євсєєв Володимир Борисович

голова обласної громадської організації "Знання, безпека, добробут" (за узгодженням)

Жуков Юрій Данилович

директор ТОВ "Акер Ярдз Дизайн Юкрейн" (за узгодженням)

Іванов Юрій Олександрович

виконуючий обов'язки директора державної бюджетної установи "Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку" (за узгодженням)

Іванюк Василь Володимирович

начальник ДП "Миколаївський морський торговельний порт" (за узгодженням)

Козлівська Віра Михайлівна

голова правління ВАТ "Коблево" (за узгодженням)

Лівік Олександр Петрович

віце-президент ВАТ "Зелений Гай " (за узгодженням)

Овчинніков Юрій Георгійович

генеральний директор ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (за узгодженням)

Пугач Юрій Володимирович

директор ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод" (за узгодженням)

Стіг Ага

голова правління ТОВ "ПОСС" (за узгодженням)

Сипко Сергій Олександрович

президент фермерського господарства "Органік Сістемс" холдингу "Агроф'южн" (за узгодженням)

Фуркало Ігор Савич

директор з адміністративних питань ПрАТ "Лакталіс-Миколаїв" (за узгодженням)

Хоменко Андрій Іванович

генеральний директор ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" (за узгодженням)

Шпиль Олександр Олександрович

голова Миколаївської обласної організації роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини" (за узгодженням)

Шуміло Леонід Михайлович

президент ПАТ "Вадан Ярдс Океан" (за узгодженням)

Юдін Михайло Айзикович

голова правління, генеральний директор ТДВ "Первомайськдизельмаш" (за узгодженням)/

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
13.01.2011 N 4-р

ПОЛОЖЕННЯ
про раду вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації

1. Рада вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації (далі - рада) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації, який утворюється з метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку відповідних галузей економіки, області.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами центральних органів центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

3.1. Створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку відповідних галузей економіки, області;

3.2. Сприяння інвестиційній діяльності у відповідних галузях економіки, області та виходу вітчизняних суб'єктів господарювання на міжнародний ринок товарів, капіталів і послуг;

3.3. Поглиблення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності;

3.4. Участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу держави, відповідних галузей економіки, області.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану реалізації державної інвестиційної політики та провадження інвестиційної діяльності у відповідних галузях економіки, області, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо шляхів їх розв'язання;

здійснює моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади на території області покладених на них завдань у сфері інвестиційної діяльності;

бере участь у розробленні та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат;

готує пропозиції щодо підготовки і реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток відповідних галузей економіки, області;

надає аналітичну, інформаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також приватним та іноземним інвесторам з питань інвестиційної діяльності.

5. Відповідно до покладених завдань рада має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5.2. Подавати до Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України схвалені в установленому порядку пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

5.3. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

5.4. Утворювати у разі необхідності для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

5.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

7. Рада утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів ради.

До складу ради входять представники місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій, депутати (за згодою).

До складу ради можуть входити керівники або уповноважені ними представники вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій, об'єднань інвесторів і підприємців (далі - інвестори), що відповідають таким критеріям:

збільшення обсягу капіталовкладень в об'єкти інвестування в області інвесторами, яких представляє кандидат у члени ради, наявність у таких інвесторів стратегічних планів щодо розширення підприємницької та інвестиційної діяльності у відповідних галузях економіки, області;

сприяння розвиткові та модернізації відповідних галузей економіки, області, поліпшенню їх інвестиційного іміджу;

відсутність у інвесторів, яких представляє кандидат у члени ради, заборгованості зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій, що є об'єктами інвестування в області;

походження капіталу з держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, співпрацюють з Групою з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР), а також з територій, що не є офшорними зонами.

Під час формування частини персонального складу ради з числа іноземців ураховуються пропозиції відповідних органів та організацій іноземних держав, дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах, представництв при міжнародних організаціях.

Головою ради є голова облдержадміністрації.

Персональний склад ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації. Зміни до складу ради вносяться згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації.

8. За рішенням голови ради проводиться періодична ротація її складу, яка передбачає виведення зі складу ради членів, строк перебування яких перевищив п'ять років або результати роботи яких не відповідають ознакам, визначеним цим пунктом.

Ознаками ефективності роботи члена ради є:

активна участь у формуванні позитивного інвестиційного іміджу України, відповідних галузей економіки області;

особиста активна участь у роботі ради;

відповідність інвесторів, яких представляє член ради, критеріям, визначеним пунктом 7 цього Положення.

Члена ради за рішенням голови ради може бути виведено з її складу в разі вчинення дій, які завдають шкоди інвестиційному іміджу України, або дій, вчинених з порушенням вимог законодавства України.

Пропозиції щодо виведення члена ради з її складу готуються робочою групою на чолі з секретарем ради, утвореною за рішенням голови ради.

9. Організаційною формою роботи ради є засідання, що проводяться за рішенням голови в міру потреби, але не менш ніж раз на три місяці.

Засідання ради веде голова, а разі його відсутності - один із заступників голови.

Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Про дату проведення засідання та порядок денний членам ради повідомляється не пізніш ніж за два дні до засідання.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях ради забезпечує секретар.

10. На своїх засіданнях рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем ради і надсилається членам ради.

11. Рішення ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер.

12. У разі коли член ради з поважних причин не може бути присутній на засіданні, він за попереднім погодженням з головою направляє на засідання свого представника з правом дорадчого голосу.

13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснює головне управління економіки облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали