ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Четверта сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26.05.2011 р. N 229

Про створення регіонального ландшафтного парку місцевого значення "Синяк"

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", рішення Мукачівської районної ради від 12 травня 2011 року N 115 "Про створення регіонального ландшафтного парку "Синяк", з метою створення природоохоронного рекреаційного об'єкта регіонального значення, забезпечення умов для організованого відпочинку населення, збереження природних комплексів та об'єктів у природному стані, обласна рада вирішила:

1. Створити регіональний ландшафтний парк місцевого значення "Синяк" загальною площею 4631,2958 га за рахунок земель державного підприємства "Мукачівське державне лісове господарство" (303,6614 га - з вилученням, 4253,6686 га - без вилучення), Мукачівської районної державної адміністрації (46,3386 га лісів із земель запасу Чинадіївської селищної ради - з вилученням, 27,6232 га - без вилучення) з розвитком у його складі всесезонного туристичного комплексу "Синяк" площею 350,00 га.

2. Управління регіональним ландшафтним парком місцевого значення "Синяк" покласти на комунальне підприємство "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк", якому Кабінетом Міністрів України надано погодження на розміщення об'єкта - туристичного комплексу, що є складовою частиною регіонального ландшафтного парку місцевого значення "Синяк".

3. Затвердити Положення про регіональний ландшафтний парк місцевого значення "Синяк" (далі - Положення), що додається.

4. Пропонувати комунальному підприємству "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" забезпечити розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку місцевого значення "Синяк", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів відповідно до статей 24, 52 Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоблика В. В. і постійну комісію обласної ради з питань розвитку туризму та рекреації (Андріюк Д. Д.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
26.05.2011 N 229

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний ландшафтний парк місцевого значення "Синяк"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. "Регіональний ландшафтний парк місцевого значення "Синяк" (далі - РЛП) є природоохоронним рекреаційним об'єктом місцевого значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.2. Організаційно-правова діяльність РЛП регламентується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, проектом організації території регіонального ландшафтного парку та цим Положенням.

1.3. Місцезнаходження РЛП:

Мукачівський район, с. Синяк.

1.4. Межі РЛП визначаються відповідно до Проекту організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів, узгоджених відповідно до законодавства.

1.5. Межі РЛП виносяться в натуру на підставі проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж парку, розробленого та затвердженого у встановленому порядку, з встановленням необхідних державних інформаційно-охоронних знаків затвердженого зразка, наносяться на планово-картографічні матеріали органів земельних ресурсів та землекористувачів.

1.6. РЛП створений з вилученням ділянок суші та водного фонду з усіма природними ресурсами та об'єктами у порядку, встановленому законодавством України з господарського користування, у власників і користувачів земельних ділянок. Частка земель може не вилучатися з господарського користування у власників і користувачів земельних ділянок.

Право користування земельними ділянками оформляється відповідно до чинного законодавства.

2. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ЛАНДШАФТНИМ ПАРКОМ

2.1. Управління РЛП здійснюється дирекцією комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк". До складу дирекції комунального підприємства входять відповідні підрозділи, служба охорони, господарського та іншого обслуговування.

2.2. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" розробляє структуру, штатний розпис, кошторис витрат, виробничо-фінансові плани, погоджує їх з державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області і подає на затвердження власнику.

2.3. Для забезпечення виконання основних завдань дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" має право:

- створювати основні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні дільниці тощо) і допоміжні підрозділи (транспорту, зв'язку, інженерних мереж, ремонтно-будівельних робіт, заготівлі та переробки деревини й інших природних ресурсів, комунальних служб, виробництва екологічно чистої сільгосппродукції тощо);

- здійснювати у встановленому порядку будівництво рекреаційних та туристичних об'єктів, лабораторних, житлових та господарських споруд, доріг, ліній електропередач, телефонного та радіозв'язку, інших інженерних мереж;

- надавати в установленому порядку платні послуги згідно з чинним законодавством;

- публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом у порядку, встановленому чинним законодавством;

- отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;

- здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

2.4. Директор комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" розробляє структуру, штатний розпис, кошторис витрат, виробничо-фінансові показники РЛП:

- вирішує питання діяльності парку відповідно до покладених завдань;

- представляє РЛП в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, судах, а також підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

- відповідає за результати діяльності парку;

- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження;

- визначає функціональні обов'язки працівників парку;

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства;

- призначає на роботу та звільняє з роботи працівників РЛП;

- застосовує щодо працівників РЛП заходи заохочення і дисциплінарного впливу.

2.5. Директор комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" має заступника.

2.6. Трудовий колектив РЛП становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору.

З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та погодження інтересів працівників і спеціальної адміністрації РЛП між ними відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

2.7. Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у РЛП створюється науково-технічна рада (далі - НТР).

3. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

3.1. РЛП створений з метою збереження, відтворення та раціонального використання ландшафтів гірської території Мукачівського району Закарпатської області з типовими та унікальними природними й історично-культурними комплексами, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення, створення та розвитку в межах відповідних зон РЛП рекреаційна діяльність за такими основними видами:

Відпочинок:

- загальнооздоровчий відпочинок;

- культурно-пізнавальний відпочинок;

- короткостроковий відпочинок (від 5 - 10 годин до 1 - 2 днів; розбиття наметів і розкладання вогнищ у спеціально обладнаних та відведених для цього місцях).

- Екскурсійна діяльність:

- екскурсії (прогулянки) маркованими екологічними стежками, а також на виставки, в музеї, засновниками яких є установи РЛП, інші суб'єкти рекреаційної діяльності.

- Туристична діяльність:

- науково-пізнавальний пішохідний туризм;

- орнітологічний туризм (спостереження за птахами);

- етнографічний туризм (кантрі-туризм) - ознайомлення з народними традиціями, фольклором, побутом, архітектурою та іншими ментальними цінностями місцевого населення;

- лижний, зокрема гірськолижний, туризм (лижні подорожі та прогулянки);

- велосипедний туризм (прогулянки, подорожі на велосипедах);

- кінний туризм (прогулянки, подорожі на конях);

- водний туризм (спуск гірською річкою на надувних плотах, човнах, катамаранах (рафтинг);

- спелеотуризм (відвідування печер);

- парапланеризм (прогулянки, подорожі на парапланах), дельтапланеризм (прогулянки, подорожі на дельтапланах), балунінг (прогулянки, подорожі на повітряних кулях).

Оздоровлення:

використання рекреантами природних лікувальних ресурсів РЛП з метою відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини.

Любительське і спортивне рибальство.

Рекреаційна діяльність у межах РЛП може здійснюватися за умови забезпечення охорони та збереження природних комплексів відповідно до охоронних зобов'язань.

Організаційними формами здійснення у межах РЛП рекреаційної діяльності, пов'язаної з туризмом, є внутрішній і міжнародний туризм.

3.2. На РЛП покладається виконання таких основних завдань:

- охорона, відтворення і раціональне використання ландшафтів, водних об'єктів, рослинного і тваринного світу, пам'яток живої і неживої природи, історії та культури в рекреаційних, оздоровчих, еколого-освітніх, пізнавальних та наукових цілях всіма земле- та лісокористувачами на території регіонального ландшафтного парку;

- виявлення на території парку і взяття на облік особливо цінних унікальних об'єктів живої і неживої природи, природних фіто- і зооценозів, непорушених діяльністю людини, характерних для даного регіону, а також пам'яток історії, архітектури для їх збереження, наукового дослідження та раціонального використання;

- розроблення і впровадження наукових методів збереження природних комплексів в умовах їх рекреаційного використання;

- проведення біотехнічних заходів для збагачення тваринного світу;

- реконструкція і створення декоративних насаджень та інші заходи, що збагачують рекреаційні ресурси парку;

- створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об'єктів;

- регулювання рекреаційних і господарських навантажень на природні комплекси та історико-культурні об'єкти парку;

- здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, визначених положенням про РЛП, проектом організації його території;

- проведення еколого-освітньої роботи, пропаганда природних та історико-культурних цінностей парку тощо.

4. ЗОНУВАННЯ ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

4.1. Функціональне зонування території РЛП здійснюється на підставі проекту організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об'єктів, що затверджується в установленому порядку відповідно до законодавства. Проектні рішення, господарські та інші заходи на землях, що увійшли до складу РЛП без вилучення земельних ділянок, обов'язково узгоджуються з відповідними землевласниками (землекористувачами).

4.2. З метою збереження, відтворення, охорони та використання природних комплексів і об'єктів територія РЛП поділяється на такі функціональні зони:

- господарська зона;

- зона регульованої рекреації;

- зона стаціонарної рекреації;

- заповідна зона.

4.3. Для кожної зони на території РЛП, з урахуванням її особливостей, відповідно до вимог Закону України "Про природно-заповідний фонд України" встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання його природних ресурсів:

4.3.1. Господарська зона РЛП визначається проектом організації його території, призначена для здійснення традиційної господарської діяльності з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

До її складу входять земельні ділянки, які надані громадянам у користування та приватну власність для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування господарських споруд та житлових будинків, розпайовані угіддя, родовища корисних копалин тощо. Фізичні особи, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, мають право їх приватизувати у порядку, встановленому законодавством України, а юридичні - мати у постійному користуванні.

У господарській зоні дозволяється:

- виробництво сільськогосподарської продукції для задоволення власних життєво необхідних потреб громадян і для товарних цілей;

- виробництво екологічно чистої продукції для забезпечення відпочиваючого населення у межах регіонального ландшафтного парку;

- сінокосіння, прогін та випасання худоби, проїзд транспорту, внесення дозволених Укрдержхімкомісією засобів захисту рослин та мінеральних добрив, розмноження і посадка у розсаднику декоративних дерев, кущів;

- забір води юридичними та фізичними особами для господарських потреб на умовах спеціального використання природних ресурсів відповідно до встановленого порядку та нормативів, загальне водокористування;

- господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань;

- відкриття родовищ місцевих корисних копалин за межами прибережних захисних смуг водних об'єктів для потреб у будівельній сировині РЛП та жителів населених пунктів, що розташовані в зоні парку, з урахуванням вимог Кодексу України про надра;

- проведення рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок, згідно з матеріалами лісовпорядкування;

- заготівля (збирання) дикорослих рослин, плодів, горіхів, грибів, квітів, насіння, другорядних лісових матеріалів (лубу, кори, деревної зелені), а також лісової підстилки у встановленому порядку;

- добування ресурсів тваринного світу;

- полювання на хутрових і парнокопитних звірів при перевищенні оптимальної їх щільності, визначеної мисливським впорядкуванням;

- проведення необхідних заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійних явищ і охороною земель;

- інші види діяльності, що не суперечать цільовому призначенню земельних ділянок, вказані у правовстановлюючих документах на право користування тощо;

Будівельні матеріали, добуті без порушень вимог природоохоронного законодавства, використовуються парком та населенням для розбудови інфраструктури населених пунктів та РЛП, будівництва лабораторних, житлових та господарських споруд, доріг,

інших інженерних мереж, закладів, готелів, мотелів, кемпінгів та інших об'єктів обслуговування його відвідувачів.

У господарській зоні забороняється:

- будівництво екологічно небезпечних промислових об'єктів, за винятком невеликих підприємств для потреб господарства.

- самовільна зміна цільового призначення земельних ділянок без погодження державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області;

- здійснення господарської діяльності та інших антропогенних впливів, що погіршують естетичний стан та екологічну роль антропогенних ландшафтів (сільськогосподарських, лісогосподарських, водогосподарських, промислових, ландшафтів поселень, рекреаційних, природоохоронних, тощо) і можуть призвести до їх руйнування;

- влаштування сміттєзвалищ поза межами спеціально відведених для цього місць;

проведення робіт, пов'язаних з утриманням меліоративних систем, без позитивного висновку державної екологічної експертизи;

- здійснення видів діяльності, визначених законодавством, що становлять підвищену екологічну небезпеку, без попереднього проведення в установленому порядку екологічної експертизи або з порушенням її висновків;

- види діяльності, що можуть призвести до збіднення родючого шару ґрунту та Інтенсивної водної ерозії ґрунту тощо;

- порушення встановленого режиму господарської діяльності в межах водоохоронних зон;

- проведення робіт, пов'язаних з утриманням меліоративних систем, без позитивного висновку державної екологічної експертизи.

4.3.2. Зона регульованої рекреації РЛП визначається проектом організації його території, призначена для короткострокового відпочинку та оздоровлення населення.

У зоні регульованої рекреації створюються туристські, екскурсійні, прогулянкові, лижні та інші маршрути (лінійні, кільцеві, радіальні), влаштовуються витяги для гірськолижників, облаштовуються місця для ночівлі (хижі, бівуачні зупинки), відпочинку та огляду місцевості. Вздовж трас маршрутів створюються природозахисні лінійні коридори шириною до 25 м, які повинні обмежувати вільне пересування відвідувачів поза туристською трасою; в цій зоні на спеціально виділених ділянках дозволяється любительське і спортивне рибальство, утилітарна рекреація (збирання грибів, ягід, фото-мисливство тощо) під наглядом відповідних служб парку.

У зоні регульованої рекреації дозволяється:

- проведення санітарних рубок і заходів, пов'язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об'єктів згідно з проектом організації території РЛП;

- регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із дотриманням природоохоронного та лісового законодавства;

- обладнання туристських та екологічних стежок, організація природоохоронної пропаганди, короткотривалі туристські екскурсії й відпочинок населення;

- організація масових спортивних та туристських заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій спільно з адміністрацією РЛП;

- регулювання чисельності диких тварин до оптимальної та селекційний відстріл у встановленому порядку;

- спортивне полювання у межах визначених та закріплених мисливських угідь у встановленому порядку;

- використання природних ресурсів для задоволення потреб працівників РЛП та громадян, які постійно проживають на його території, у сінокосах, випасах, городах і паливі, забір води із рік для господарських потреб на умовах спеціального використання природних ресурсів відповідно до встановленого порядку та нормативів, загальне водокористування.

У зоні регульованої рекреації забороняється:

- рубки головного користування, будівництво промислових, господарських і житлових об'єктів, не пов'язаних з його діяльністю, розробка корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покриву, промислове рибальство й мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

- організація масових спортивних та туристських заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій без погодження з адміністрацією РЛП;

- розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу;

- інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони.

4.3.3. Зона стаціонарної рекреації РЛП визначається проектом організації його території і призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших об'єктів обслуговування його відвідувачів. В зоні стаціонарної рекреації, з урахуванням зарубіжного досвіду, можуть створюватися рекреаційні, туристські та інші комплекси. В цій зоні дозволяється забір води юридичними та фізичними особами для господарських потреб на умовах спеціального використання природних ресурсів відповідно до встановленого порядку та нормативів, загальне водокористування.

На її території забороняється будівництво нових споруд та реконструкція існуючих без відповідних проектів, погоджених державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області.

4.3.4. Заповідна зона РЛП призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів. До неї входять наявні території та об'єкти природно-заповідного фонду (пам'ятки природи, заказники тощо), місця зростання (оселення) червонокнижних та регіонально-рідкісних видів рослин і тварин, поширення унікальних лісових, степових, скельно-осипних та водно-болотних фітоценозів тощо.

До заповідної зони парку не відносяться земельні ділянки, які надані громадянам у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування господарських споруд та житлових будинків, розпайовані угіддя, дороги загального користування тощо.

В заповідній зоні дозволяється:

- збір колекційних та інших матеріалів, пов'язаних із веденням наукових досліджень, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи з дотриманням вимог природоохоронного законодавства у встановленому порядку;

- виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу;

- здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують природоохоронного режиму, спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед РЛП завдань;

- стоянка і проїзд транспорту РЛП;

- на виділених ділянках для задоволення потреб служби охорони, що проживає в заповідній зоні, сінокосіння та випасання худоби відповідно до проекту організації його території;

- у разі термінової необхідності за клопотанням науково-технічної ради парку у заповідній зоні з дозволу державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області можуть проводитись санітарні рубки та роботи, пов'язані з ліквідацією осередків шкідників і хвороб або недопущенням їх появи, а також розробка вітровалів, буреломів і сніголамів.

На її території забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить її цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси й об'єкти, а саме:

- будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю РЛП;

- розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку, стоянка транспорту;

- проїзд і прохід сторонніх осіб (крім службового транспорту РЛП (у випадках, коли здійснюються дозволені лісогосподарські заходи, науково-дослідні роботи, еколого-освітні заходи), природоохоронних органів при виконанні службових обов'язків, пожежних та інших спецавтомашин при ліквідації пожеж) за погодженням з адміністрацією парку в межах затверджених лімітів;

- геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками і хворобами рослин і лісу, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, плодів, насіння, збирання грибів, випасання худоби, вилов диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

- мисливство, рибальство, інтродукція нових видів рослин та тварин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь.

4.4. На територіях регульованої, стаціонарної рекреації та господарської зон забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території парку.

4.5. На території РЛП дозволяється безоплатне загальне використання природних ресурсів (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо), передбачене статтею 38 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", на земельних ділянках, визначених проектом організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об'єктів, у тому числі:

- загальне водокористування для задоволення потреб громадян (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць), передбачене статтею 47 Водного кодексу України;

- загальне використання рослинного світу в рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх та виховних цілях; для випасання худоби, забезпечення інших потреб тваринництва; збір лікарської і технічної сировини, квітів, ягід, плодів, грибів, горіхів та інших харчових продуктів для задоволення власних потреб (за винятком видів, внесених до Червоної книги України, та регіонально рідкісних видів рослин), передбачене статтею 9 Закону України "Про рослинний світ", статтею 66 Лісового кодексу України;

- загальне використання тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо), передбачене статтею 11 Закону України "Про тваринний світ".

5. ОХОРОНА РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ РЕЖИМУ ЙОГО ТЕРИТОРІЇ

5.1. Охорона РЛП включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання його рослинного та тваринного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

5.2. Охорона території РЛП покладається на дирекцію комунального підприємства. Охорона земель, що увійшли до складу парку без вилучення їх у власників та користувачів земельних ділянок, покладається на таких власників та землекористувачів.

Землі, що увійшли до складу парку без вилучення з господарського використання, передаються під охорону підприємствам, установам, організаціям і громадянам державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області з оформленням охоронного зобов'язання.

Повноваження дирекції комунального підприємства у сфері діяльності РЛП визначаються Закарпатською обласною радою відповідно до чинного законодавства.

5.3. Власники та користувачі земельних ділянок, сільські, селищні, міські ради беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму території РЛП та для цього повинні здійснювати заходи, спрямовані на виконання покладених на парк завдань.

5.4. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади у Мукачівському районі Закарпатської області сприяють охороні й збереженню території РЛП, виконанню покладених на нього завдань.

5.5. Державний контроль за додержанням режиму території РЛП здійснюється відповідними структурними підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами.

Громадський контроль за додержанням режиму регіонального ландшафтного парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які проводять свою діяльність відповідно до чинного Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля; громадськими лісовими інспекторами, громадськими інспекторами органів рибоохорони у межах повноважень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

5.6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування Мукачівського району Закарпатської області у межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснюють контроль за:

- формуванням належного архітектурного вигляду населених пунктів, що розташовані в зоні парку;

- утриманням в належному технічному, естетичному і санітарному стані шляхів, сполучень, будівель, вулиць, утриманням, реставрацією і експлуатацією пам'яток історії і культури;

- дотримання вимог природоохоронного законодавства всіма земле- та лісокористувачами на території РЛП.

5.7. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території РЛП тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

5.8. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території РЛП несуть особи, винні у:

- порушенні вимог природоохоронного законодавства, нецільовому використанні території, визначених положенням про РЛП, проектом організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об'єктів;

- організації на території парку господарської діяльності без попереднього проведення в установленому порядку екологічної експертизи або з порушенням її висновків;

- зміні цільового призначення земельних ділянок без погодження державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області, самовільній зміні меж території РЛП для інших потреб;

- здійсненні в межах території парку забороненої господарської діяльності;

невжитті заходів щодо попередження чи ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на природні екосистеми; псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів та історико-культурних об'єктів на території парку;

- перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів і антропогенних навантажень тощо; незаконному використанні природних ресурсів; порушенні встановленого порядку заготівлі і вивезення деревини; незаконній порубці, пошкодженні та знищенні лісових культур, молодняку, підросту;

здійсненні лісокористувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими у лісовому квитку;

- порушенні правил відновлення і поліпшення стану і породного складу лісів.

5.9. Юридичні та фізичні особи зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території РЛП, згідно з чинним законодавством.

6. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

6.1. Науково-дослідні роботи на території РЛП здійснюються науково-дослідними установами на замовлення дирекції комунального підприємства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.2. Основні теми науково-дослідних робіт визначаються директором РЛП у наукових програмах і окремих планах науково-дослідних робіт, які погоджуються з державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області у встановленому порядку.

6.3. Наукові дослідження здійснюються за такими напрямами:

- інвентаризація флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на його території;

- виявлення природних комплексів, що найбільш характерні для РЛП "Синяк", визначення еталонних геосистем і вишукання їх аналогів на прилеглих територіях з метою організації сполучених досліджень;

- вивчення міжсистемних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів, діяльність окремих видів і груп організмів, впливу на них факторів навколишнього природного середовища;

- комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори і фауни на території парку;

- науково-просвітницька діяльність в галузі біології, екології, охорони навколишнього природного середовища;

- іншими, визначеними відповідними планами науково-дослідних робіт.

6.4. Науково-дослідна робота на території РЛП проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розроблення наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів на його території відповідно до чинного законодавства.

6.5 Відповідні підрозділи комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" ведуть первинний облік кадастрових відомостей на його території.

6.6. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" РЛП має право:

- брати участь у екологічних, регіональних, галузевих державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

- брати участь у розвитку реінтродукції, насінництві, сортовипробовуванні тощо;

- формувати наукові колекції рослинного та тваринного світу та обмін експонатами тощо.

7. ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

7.1. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" РЛП проводить екологічну освітньо-виховну роботу відповідно до чинного законодавства та є центром організації екологічної освіти і виховання населення в районі.

7.2. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" РЛП має право: здійснювати інформаційну діяльність, у тому числі: готувати та випускати публікації, наукові праці, посібники тощо; випускати рекламну продукцію; формувати - фото-, слайдо-, кіно-, відеотеки тощо; створювати природознавчий музей; створювати екологічні школи, гуртки, клуби, товариства, табори тощо; проводити учнівські семінари, конкурси, конференції тощо; здійснювати іншу діяльність, що не заборонена чинним законодавством.

7.3. Основні напрями цієї діяльності: формування на базі РЛП центрів підготовки кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної роботи; ведення пропагандистської діяльності; співробітництво з різними установами, організаціями природоохоронного спрямування; організація масових еколого-освітніх заходів тощо.

7.4. Еколого-освітня робота здійснюється шляхом популяризації екологічних знань, впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання, організації тематичних, інформаційно-виставочних, фото-, кіно-, відео- та інших програм, конкурсів, семінарів тощо.

8. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

8.1. Рекреаційна діяльність проводиться в зонах регульованої і стаціонарної рекреації РЛП та організовується його спеціальними підрозділами, а також іншими підприємствами, організаціями на підставі угод з комунальним підприємством відповідно до чинного законодавства.

8.2. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" у відповідних зонах РЛП згідно з проектом організації його території забезпечує організацію рекреаційної Інфраструктури, поширює мережу еколого- і науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для створення сприятливих умов для відпочинку, оздоровлення населення та його відвідувачів.

8.3. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" РЛП організовує маркетингові дослідження щодо надання платних рекреаційних послуг відповідно до чинного законодавства.

9. ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

9.1. Фінансування РЛП здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Для цієї мети можуть також залучатися кошти благодійних фондів, підприємств, установ, організацій, громадян (у тому числі - валютні) та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

9.2. Кошти (в тому числі у валюті), отримані від природоохоронної, наукової, туристично-екскурсійної, рекламно-видавничої, господарської, та іншої діяльності, що не суперечить його цільовому призначенню, є власними коштами комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для організації та забезпечення охорони і відтворення природних комплексів РЛП.

9.3. Матеріально-технічне забезпечення РЛП здійснюється дирекцією комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.

10. МАЙНО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

10.1. Майно РЛП становлять основні фонди та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

10.2. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" РЛП володіє, користується та розпоряджається закріпленим майном у межах, визначених законодавством України.

10.3. Джерелами формування майна РЛП є бюджетні асигнування, спеціальні кошти, фінансова допомога та благодійні внески, пожертвування організацій, установ, громадян та інші надходження, не заборонені законодавством України.

11. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

11.1. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" РЛП звітує про свою діяльність перед обласною радою, а в галузевому відношенні - перед державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області.

11.2. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" РЛП веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну та статистичну звітність і подає її в установлені терміни згідно з чинним законодавством.

11.3. Директор комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

11.4. Контроль за діяльністю РЛП здійснюють державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області, державна екологічна інспекція в Закарпатській області, інші спеціально уповноважені державні органи влади відповідно до чинного законодавства України.

12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

12.1. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" РЛП бере участь у міжнародному співробітництві відповідно до чинного законодавства шляхом:

- участі в реалізації міжнародних програм, прийнятих на себе Україною при укладенні міжнародних договорів і зобов'язань;

- участі в організації та проведенні міжнародних наукових та науково-технічних семінарів, конференцій, симпозіумів тощо;

- забезпеченні обміну науковою інформацією;

- спільній підготовці відповідних науковців і фахівців;

- проведенні еколого-виховної та видавничої діяльності тощо.

12.2. Дирекція комунального підприємства "Центр сприяння розвитку туризму "Синяк" РЛП має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до чинного законодавства.

13. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

Зміна меж, категорії та скасування статусу території РЛП здійснюється згідно з чинним законодавством України.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Норми та вимоги, які не знайшли свого відображення в цьому Положенні, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали