ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.07.2011 р. N 1294

Київ

Про створення робочої групи із розгляду питань щодо впровадження в місті Києві системи "Електронний уряд"

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" та з метою вивчення питань щодо впровадження в місті Києві системи "Електронний уряд", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити робочу групу із розгляду питань щодо впровадження в місті Києві системи "Електронний уряд" та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу із розгляду питань щодо впровадження в місті Києві системи "Електронний уряд", що додається.

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

  

Виконуючий обов'язки голови

О. Мазурчак

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.07.2011 N 1294

СКЛАД
робочої групи із розгляду питань щодо впровадження в місті Києві системи "Електронний уряд"

Почтарьов Андрій Олександрович

заступник керівника апарату, голова робочої групи

Коновал Вадим Олександрович

заступник начальника відділу організаційного забезпечення діяльності заступника керівника апарату, заступник голови робочої групи

Самойленко Тамара Анатоліївна

начальник відділу автоматизованих систем діловодства управління документального забезпечення апарату, секретар робочої групи

Корнієнко Костянтин Анатолійович

заступник начальника Головного управління - начальник управління зв'язку та інформатизації Головного управління транспорту та зв'язку

Сухонос Олег Вікторович

заступник начальника Головного управління - начальник управління з питань регіональної та зовнішньоекономічної політики міста Головного управління економіки та інвестицій

Радиш Владислав Юрійович

директор по роботі з державними установами і закладами освіти та науки ТОВ "Майкрософт Україна" (за згодою)

Гончаренко Ігор Владиславович

менеджер проектів фонду "Ефективне управління" (за згодою)

Казбан Валерія Василівна

менеджер по роботі з державними установами ТОВ "Майкрософт Україна" (за згодою)

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.07.2011 N 1294

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу із розгляду питань щодо впровадження в місті Києві системи "Електронний уряд"

1. Робоча група із розгляду питань щодо впровадження в місті Києві системи "Електронний уряд" (далі - робоча група) є колегіальним дорадчим органом при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), яка створюється для розгляду питань щодо впровадження в місті Києві системи "Електронний уряд".

2. Основними завданнями робочої групи є:

2.1. Аналіз сучасного стану інфраструктури електронного урядування в місті Києві та розроблення пропозицій і рекомендацій щодо формування та реалізації міської політики розвитку електронного урядування, стратегії розвитку електронного урядування усіх сфер суспільного життя, проектів організаційно-розпорядчих актів з питань електронного урядування.

2.2. Розроблення пропозицій щодо стратегічних цілей, основних принципів та пріоритетних напрямів розвитку електронного урядування в місті Києві, очікуваних наслідків їх реалізації.

2.3. Розгляд пропозицій і надання рекомендацій щодо формування правових, організаційних, методологічних, методичних, науково-технічних, інструментально-технологічних, економічних та гуманітарних засад підтримки розвитку електронного урядування в місті Києві.

2.4. Розгляд пропозицій та надання рекомендацій щодо формування міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві.

2.5. Розгляд проектів галузевих програм інформатизації та програм інформатизації органів місцевого самоврядування, а також частин інших програм, що стосуються питань впровадження елементів електронного урядування.

2.6. Розгляд проекту щорічної доповіді про стан розвитку електронного урядування в місті Києві.

2.7. Розгляд річних результатів виконання завдань (проектів) міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві.

2.8. Розроблення пропозицій щодо удосконалення механізмів формування та виконання міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві.

2.9. Організація взаємодії з керівниками та науково-технічними радами галузевих програм інформатизації державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в столиці, програм електронного урядування органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Доступ до інформації з обмеженим доступом здійснюється в установленому порядку відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці та захисту інформації.

4. Робоча група з метою виконання покладених на неї завдань має право одержувати в установленому порядку від Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, інформацію, необхідну для виконання покладених на робочу групу завдань.

5. Склад робочої групи затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Робочу групу очолює голова, який визначається при затвердженні складу робочої групи.

Голова робочої групи має заступника, який у разі відсутності голови виконує його обов'язки.

7. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану роботи, але не рідше одного разу на квартал.

8. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні більшість від складу її членів.

9. Рішення робочої групи приймаються відкритим голосуванням не менш ніж двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні робочої групи та секретарем робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер.

10. Роботу з оформлення протоколів засідань робочої групи та їх підписання забезпечує секретар робочої групи.

11. Порядок денний, місце проведення і час початку засідань робочої групи визначається головою.

  

Заступник голови -
керівник апарату

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали