ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.04.2011 р. N 408

Про створення робочої групи із забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 14.02.2011 N 7448/1/1-11 та з метою забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області:

створити робочу групу із забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

 

Заступник голови,
виконуючий обов'язки голови
обласної держадміністрації

Ю. І. Чернуха


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
08.04.2011 N 408


СКЛАД
робочої групи із забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області

Борзенко
Марія Олександрівна

- начальник управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, голова робочої групи

Сучкова
Світлана Вікторівна

- головний спеціаліст відділу взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи

Батюк
Олена Євгенівна

- начальник управління масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян Державної податкової адміністрації в Луганській області (за згодою)

Бєлоусов
Михайло Олександрович

- начальник відділу залізничного та авіатранспорту управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Вартанян
Ольга Анатоліївна

- начальник відділу організаційно-кадрової роботи та діловодства Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Васильєва
Тетяна Михайлівна

- заступник начальника Головного управління - начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області (за згодою)

Востряков
Олександр Михайлович

- перший заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Галкін
Валентин Миколайович

- головний спеціаліст відділу машинобудування та металообробки управління промисловості Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Долженко
Оксана Анатоліївна

- начальник відділу реформування житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Єременко
Сергій Миколайович

- заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Іванцов
Віктор Миколайович

- головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Кавун
Олена Петрівна

- головний спеціаліст відділу економіки природокористування, природоохоронних програм та зв'язків з громадськістю та ЗМІ Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області (за згодою)

Калашнікова
Ірина Вікторівна

- головний спеціаліст Комітету з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області (за згодою)

Кальченко
Віталій Іванович

- заступник начальника управління - начальник виробничо-економічного відділу управління капітального будівництва облдержадміністрації

Кокоткіна
Оксана Сергіївна

- начальник відділу мистецтв та культурно-освітньої роботи управління культури і туризму облдержадміністрації

 
Колєснік
Іван Васильович

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Кондрашев
Сергій Олександрович

- завідувач сектору контролю, реєстрації та опрацювання документів Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Мазур
Григорій Євсейович

- заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Махно
Михайло Володимирович

- заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Михальська
Марина Олексіївна

- головний спеціаліст служби у справах дітей облдержадміністрації

Назаревич
Сергій Станіславович

- заступник начальника відділу у справах національностей та релігій облдержадміністрації

Присєвко
Анастасія Володимирівна

- провідний спеціаліст роботи з угодами ОКП "Регіональне агентство сприяння інвестиціям" (за згодою)

Ревенко
Наталія Олександрівна

- головний спеціаліст управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Скотаренко
Ганна Вікторівна

- провідний спеціаліст взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю Головного управління Держкомзему у Луганській області (за згодою)

Труфакіна
Наталія Григорівна

- начальник відділу інформації та взаємодії із соціальними партнерами і громадськістю Луганського обласного центру зайнятості (за згодою

Червонний
Борис Сергійович

- заступник начальника Головного управління - начальник управління реального сектору економіки Головного управління економіки облдержадміністрації

Чуніхін
Геннадій Володимирович

- директор комунального закладу "Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій"


 

Заступник керівника апарату
обласної держадміністрації

С. Г. Тихоновський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
08.04.2011 N 408


ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу із забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області

1. Робоча група із забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області (далі - робоча група) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації, який утворюється головою облдержадміністрації з метою організації підготовки та забезпечення проведення заходів щодо інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ, що проводяться в області.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються її діяльності.

3. Основним завданням робочої групи є організація, підготовка та проведення заходів щодо інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ, що проводяться в області, шляхом:

розробки річних та щомісячних планів інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області;

здійснення контролю за виконанням заходів річних та щомісячних планів інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області;

забезпечення збору даних соціологічних досліджень щодо ефективності реалізації планів інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує розробку річних та щомісячних планів заходів щодо інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ в області і подає їх на затвердження голові облдержадміністрації;

аналізує та контролює стан виконання зазначених планів заходів;

здійснює інші організаційні заходи щодо виконання покладених на неї завдань;

забезпечує висвітлення результатів реалізації річних та щомісячних планів і даних соціологічних досліджень, їх ефективності щодо інформаційно-комунікаційного супроводження реалізації соціально-економічних реформ у ЗМІ області;

в робочому порядку готує відповідну статистичну та аналітичну інформацію для Адміністрації Президента України, голів облдержадміністрації та обласної ради.

5. Робоча група має право:

приймати рішення з питань, що належать до її компетенції;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення про хід організації, підготовки та проведення заходів;

запитувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, установ і організацій інформацію, необхідну для її роботи;

залучати до своєї роботи працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконкомів міських рад міст обласного значення, фахівців установ, інших організацій, експертів (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

6. Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Очолює робочу групу її голова, який має право давати доручення членам робочої групи з питань, що належать до її компетенції, та вимагати їх виконання.

7. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби відповідно до календарного плану заходів, затвердженого головою робочої групи.

Дата проведення засідання повідомляється членам робочої групи не пізніше ніж за день до його проведення.

Засідання робочої групи веде голова робочої групи.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її складу.

8. Рішення робочої групи оформлюються протоколом, носять рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації або надання головою облдержадміністрації протокольних доручень.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації.

 

Заступник керівника апарату
обласної держадміністрації

С. Г. Тихоновський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали