СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.06.2011 р. N 822-р

Про створення робочої групи з вирішення проблемних питань по об'єктах, незавершених будівництвом, в м. Севастополі

На виконання доручень Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова від 6 червня 2011 року N 11837/57/1-11, від 21 червня 2011 року N 31332/0/1-11 і листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 червня 2011 року N 16-15/5180/0/6-11, з метою проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва і вирішення супутніх проблемних питань по об'єктах, незавершених будівництвом, та безгосподарних об'єктах в м. Севастополі:

1. Створити робочу групу з проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва і вирішення проблемних питань по об'єктах, незавершених будівництвом, та безгосподарних об'єктах в м. Севастополі (далі - Робоча група), затвердивши склад згідно з додатком 1.

Призначити головою Робочої групи заступника голови міської державної адміністрації Живодуєва С. О. Надати право голові Робочої групи вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Робочу групу згідно з додатком 2.

3. Робочій групі до 20 липня 2011 року провести інвентаризацію об'єктів незавершеного житлового будівництва та надати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інформацію за підготовленими Міністерством формами.

4. Управлінню економіки (Ахтемов Е. К.) до 4 липня 2011 року внести на розгляд Робочої групи реєстр об'єктів незавершеного будівництва на території м. Севастополь за матеріалами Управління статистики в м. Севастополь.

5. Заступнику керівника апарату міської державної адміністрації Івлеву С. С. забезпечити висвітлення в засобах масової інформації зміст цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови міської державної адміністрації Живодуєва С. О.

 

Голова міської
державної адміністрації

В. Г. Яцуба

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
30.06.2011 N 822-р

СКЛАД
робочої групи з проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва і вирішення проблемних питань по об'єктах, незавершених будівництвом, та безгосподарських об'єктах в м. Севастополі

ГОЛОВА РОБОЧОЇ ГРУПИ

ЖИВОДУЄВ
Сергій Олександрович

- заступник голови міської державної адміністрації

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

АРАБАДЖИ
Володимир Ілліч

- заступник голови міської державної адміністрації

АНТОНЕНКОВ
Олександр Сергійович

- заступник голови Севастопольської міської ради (за згодою)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР РОБОЧОЇ ГРУПИ

АХТЕМОВ
Елімдар Казимович

- начальник управління економіки міської державної адміністрації

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

КУДРЯШОВ
Петро Якович

- голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного, інвестиційного розвитку та регуляторної політики (за згодою)

СТАРИЙ
Олександр Петрович

- голова постійної комісії міської ради з питань міського господарства, транспорту і управління комунальної власності (за згодою)

КОЗЛОВ
Дмитро Олександрович

- начальник інспекції ДАБК в м. Севастополі (за згодою)

МІЩЕНКО
Юрій Вікторович

- начальник управління капітального будівництва міської державної адміністрації

МОТОВА
Марина Георгіївна

- начальник управління статистики в м. Севастополі (за згодою)

ПАНАСЮК
Олександр Сергійович

- начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської державної адміністрації

МУХІН
Валерий Миколайович

- заступник начальника управління містобудування і архітектури міської державної адміністрації

САГАЙДАК
Мирослав Дмитрович

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи міської державної адміністрації

ПОЛОГОВ
Віктор Ігорович

- начальник управління охорони здоров'я міської державної адміністрації

ЗЕНІНА
Тетяна Вікторівна

- начальник управління культури і туризму міської державної адміністрації

КРУГЛОВ
Сергій Андрійович

- начальник управління освіти і науки міської державної адміністрації

ТИМЧЕНКО
Андрій Георгійович

- начальник відділу з питань сім'ї, молоді та спорту міської державної адміністрації

РУДЕНКО
Володимир Олександрович

- перший заступник голови Балаклавської районної державної адміністрації

КОРОЛЬКОВ
Олег Львович

- перший заступник голови Гагарінської районної державної адміністрації

БАРАННІКОВ
Ігор Аркадійович

- перший заступник голови Ленінської районної державної адміністрації

СИСУЄВ
Павло Миколайович

- перший заступник голови Нахімовської районної державної адміністрації

ВІНОГРАДОВ
Владислав Болеславович

- начальник ГУ Держкомітету по земельних ресурсах в м. Севастополі (за згодою)

ФЕДОРЕНКО
Сергій Володимирович

- Начальник регіонального відділення Фонду державного майна в АРК та м. Севастополі

ФРОЛОВ
Станіслав Анатолійович

- голова Фонду Комунального майна міської ради (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Ігор Олегович

- директор КП "БТІ і ДРОНІ".

 

Заступник керівника апарату
міської державної адміністрації

С. С. Івлєв

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
30.06.2011 N 822-р

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва і вирішення проблемних питань по об'єктах, незавершених будівництвом, та безгосподарних об'єктах в м. Севастополі

1. Робочу групу утворено на виконання доручення Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова від 6 червня 2011 року N 11837/57/1-11, з метою проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва і вирішення супутніх проблемних питань по об'єктах, незавершених будівництвом, та безгосподарних об'єктах в м. Севастополі та відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про запобігання впливу фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

2. Основними завданнями робочої групи з проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва і вирішення проблемних питань по об'єктах, незавершених будівництвом, та об'єктах, власники яких невідомі, в м.Севастополі (далі - Робоча група) є:

2.1. проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва;

2.2. формування вичерпного, узгодженого з статистичною інформацією переліку об'єктів незавершеного будівництва всіх форм власності за встановленими Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України формами;

2.3. подання матеріалів фотофіксації по кожному об'єкту;

2.4. здійснення в установленому порядку заходів щодо встановлення ступеня будівельної готовності об'єктів незавершеного будівництва;

2.5. встановлення власників об'єктів незавершеного будівництва (замовників будівництва, інвесторів);

2.6. співпраця з власниками об'єктів незавершеного будівництва (замовниками будівництва, інвесторами);

2.7. вирішення проблемних питань щодо підключення об'єктів до мереж газо-, водо-, тепло-, електропостачання та водовідведення;

2.8. підготовка пропозицій щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва (добудови, демонтажу, реконструкції перепрофілювання, приватизації, списання, вилучення або викупу та подальшого використання земельних ділянок тощо);

2.9. підготовка переліків об'єктів та нерухомого майна, власники яких невідомі, з пропозиціями для Севастопольської міської ради щодо забезпечення передачі відповідних об'єктів та нерухомого майна до комунальної власності територіальної громади міста Севастополя в установленому діючим законодавством порядку;

2.10. підготовка пропозицій щодо подальшого цільового використання об'єктів та нерухомого майна, власники яких невідомі.

3. Робоча група з метою виконання покладених на неї завдань має право одержувати в установленому порядку від Севастопольської міської ради, сільських і селищних рад, розташованих у Севастопольському регіоні, районних в м. Севастополі державних адміністрацій, структурних підрозділів Севастопольської міської державної адміністрації, територіальних підрозділів державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, інформацію, необхідну для виконання покладених на робочу групу завдань.

4. Робочу групу очолює голова, який призначається розпорядженням голови міської державної адміністрації.

5. Голова Робочої групи має заступника, який у разі відсутності голови виконує його обов'язки.

6. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць.

7. Засідання Робочої групи є правомірними, якщо на ньому присутні більшість від затвердженого складу її членів.

8. Рішення Робочої групи приймаються відкритим голосуванням більшістю не меншою за дві третини голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні Робочої групи та відповідальним секретарем Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер.

9. Роботу з оформлення протоколів засідань Робочої групи та їх підписання забезпечує відповідальний секретар Робочої групи.

 

Заступник керівника апарату
міської державної адміністрації

С. С. Івлєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали