ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2011 року N 111-06/5

Про створення спеціалізованих вчених рад

(Витяг)

Юридичні науки

Створено у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" спеціалізовану вчену раду Д 26.139.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

терміном на два роки.

Головою спецради призначено д. ю. н., професора, членкора НАПрН України В. І. Олефіра, проректора з наукової роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

Ученим секретарем спецради призначено к. ю. н. С. О. Короєда, заступника начальника науково-дослідної частини того самого навчального закладу.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали