ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.02.2012 р. N 26

Про створення територіальної міжвідомчої атестаційної комісії

На виконання вимог Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" та з метою проведення атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників:

1. Затвердити Положення про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (додається) та її склад згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 13 квітня 2004 року N 113 "Про створення обласної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників".

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Прокопенка С. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
09.02.2012 N 26

СКЛАД
обласної атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

Чеповський
Юрій Олегович

начальник управління Держтехногенбезпеки у області, голова комісії (за згодою);

Котляр
Руслан Павлович

заступник начальника Держтехногенбезпеки у області, заступник голови комісії (за згодою);

Бойко
Володимир Миколайович

головний інспектор відділу державного нагляду з питань техногенної безпеки та аварійно-рятувальних формувань управління Держтехногенбезпеки у області, секретар комісії (за згодою);

Бескостий
Дмитро Анатолійович

начальник відділу цивільного захисту управління МНС України в області (за згодою);

Дейнека
Володимир Андрійович

заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

Дорошенко
Сергій Володимирович

заступник начальника управління Держгірпромнагляду по Чернігівській області (за згодою);

Куц
Володимир Степанович

начальник відділу оперативного реагування управління МНС України в області (за згодою);

Мірошник
Дмитро Олександрович

начальник відділу державного нагляду з питань техногенної безпеки та аварійно-рятувальних формувань управління Держтехногенбезпеки у області (за згодою);

Пулін
Володимир Олексійович

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

Федоров
Юрій Миколайович

перший заступник начальника управління МНС України в області (за згодою).

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець

 

ПОГОДЖЕНО
Голова Державної інспекції техногенної безпеки України, голова Центральної міжвідомчої атестаційної комісії
Е. М. Улинець
28.12.2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
09.02.2012 N 26

ПОЛОЖЕННЯ
про Територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Чернігівської області

1. Загальні положення

1.1. Територіальна міжвідомча атестаційна комісія Чернігівської області (далі - ТМАК) створюється на підставі Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (із змінами та доповненнями) та Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - Порядок атестації), затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201 і зареєстрованого в Мін'юсті України від 24.07.2003 N 640/7961 (із змінами та доповненнями).

1.2. ТМАК утворюється при Управлінні Держтехногенбезпеки у Чернігівській області розпорядженням голови облдержадміністрації з метою атестації відповідних аварійно-рятувальних служб (далі - АРС) і рятувальників на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечення єдиної державної політики у сфері атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників.

1.3. ТМАК діє на основі Положення про неї, яке погоджується з Центральною міжвідомчою атестаційною комісією (далі - ЦМАК) і затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.4. ТМАК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", чинними нормативними актами, що регламентують діяльність АРС, Порядком атестації, рішеннями та методичними рекомендаціями ЦМАК і цим Положенням.

1.5. ТМАК проводить атестацію рятувальників комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських організацій та їх рятувальників, а також атестацію інших АРС, визначених ЦМАК.

1.6. Головою ТМАК та заступником голови ТМАК призначаються відповідно начальник Управління Держтехногенбезпеки у Чернігівській області та заступник начальника Управління Держтехногенбезпеки у Чернігівській області.

1.7. Персональний склад ТМАК затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

2. Завдання та функції ТМАК

2.1. Проведення чергової і позачергової атестації рятувальників комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських організацій та їх рятувальників, а також АРС, визначених ЦМАК.

2.2. Проведення атестації рятувальників на присвоєння кваліфікаційного звання "Рятувальник 3-го класу", "Рятувальник 2-го класу", "Рятувальник 1-го класу" на основі кваліфікаційних вимог.

2.3. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів з аварійно-рятувальної справи та подання їх до ЦМАК.

2.4. Ведення реєстру атестованих АРС та надання відомостей про них до ЦМАК, а також облік атестованих рятувальників.

2.5. Ведення протоколів засідання ТМАК та журналів обліку атестації рятувальників.

3. Права і обов'язки комісії

Комісія має право:

3.1. Приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації та здійснення атестації відповідних АРС та рятувальників.

3.2. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, які стоять перед ТМАК, від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій Чернігівської області, які за своїми функціями займаються аварійно-рятувальними роботами та організацією діяльності АРС.

3.3. Вносити пропозиції до ЦМАК, місцевих органів виконавчої влади, засновників АРС щодо удосконалення атестаційної системи, підвищення готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальних служб (формувань), їх технічного оснащення та профілактичної (запобіжної) роботи, а також професійної підготовки особового складу.

Вносити свої пропозиції до місцевих органів виконавчої влади, засновників АРС щодо тимчасового зупинення діяльності не атестованих АРС.

3.4. Достроково проводити атестацію рятувальників з присвоєнням вищого ступеня кваліфікаційного звання у разі набуття рятувальником відповідних навичок, підвищення рівня підготовки, участі в ліквідації складних аварій та надзвичайних ситуацій.

3.5. Перевіряти та залучати в разі необхідності представників відповідних комісій органів виконавчої влади (засновників служб) для перевірки на місцях рівня професійної підготовки рятувальників з метою їх атестації.

3.6. Перевіряти на місцях за участю засновників служб відповідність документів, поданих аварійно-рятувальною службою на атестацію, фактичному стану.

Комісія зобов'язана:

3.7. Передавати до ЦМАК в десятиденний термін відомості про результати атестації АРС.

3.8. Надавати до ЦМАК відповідні відомості щодо своєї діяльності.

3.9. Зберігати матеріали з атестації у встановленому порядку.

3.10. Надавати інформацію щодо атестованих АРС та рятувальників згідно чинного законодавства.

3.11. Члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за розголошення державної та комерційної таємниць, конфіденційної інформації та недостовірних відомостей про АРС.

4. Організація роботи атестаційної комісії

4.1. Роботу ТМАК забезпечує Управління Держтехногенбезпеки у Чернігівській області, від якого призначається секретар атестаційної комісії.

Основними завданнями секретаря ТМАК є:

• перевірка повноти та наявності документів, що подаються до атестаційної комісії на атестацію;

• підготовка для комісії необхідних матеріалів для проведення атестації;

• розробка планів та графіків її роботи;

• забезпечення засідання комісії;

• оформлення результатів атестації, ведення реєстру атестованих АРС.

4.2. ТМАК проводить свою роботу за річними планами та графіками, затвердженими її головою, які доводяться до відома відповідних підприємств, організацій, АРС та рятувальників. При необхідності атестаційна комісія може проводити позачергові засідання. Робота атестаційної комісії може проводитись у декілька етапів (днів).

4.3. Про дату атестації кожна АРС та рятувальники попереджаються за десять днів до терміну її проведення.

4.4. Атестація кожного рятувальника та присвоєння кваліфікаційного звання здійснюється в індивідуальному порядку.

4.5. Атестації не підлягають працівники командного складу, які обіймають займану посаду менше одного року.

4.6. ТМАК на своєму засіданні розглядає матеріали щодо атестації АРС та рятувальників і приймає відповідне рішення. При позитивних результатах атестації комісія в 3 - денний термін видає свідоцтво про атестацію (книжку рятувальника) встановленого зразка, при негативному - в той же термін повідомляє про це АРС та її засновника або рятувальника згідно з Порядком атестації.

4.7. Результати атестації АРС визначаються критеріями готовності АРС відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого наказом МНС України від 05.03.2002 N 61 і зареєстрованого в Мін'юсті України від 28.03.2002 N 309/6597, а рятувальників - відповідно до кваліфікаційних вимог згідно з державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами, гармонізованими з міжнародними нормами.

Вимоги до порядку перевірки знань, правил, норм та інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також до відповідних вольових та психофізіологічних якостей, фізичної працездатності та витривалості, професійних знань і навичок рятувальників (у тому числі і командно-начальницького складу) визначаються навчальними програмами підготовки рятувальників, відповідними статутами і положеннями АРС.

4.8. Під час проведення атестації для визначення професійних навичок рятувальника з аварійно-рятувальної справи, комісія проводить їх перевірку на спеціально обладнаних полігонах або враховує висновки відповідних перевірок готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням. Крім того, враховуються результати ліквідації аварії, в яких брав участь рятувальник, що атестується.

4.9. Серії свідоцтв про атестацію та книжок рятувальника атестаційна комісія встановлює за погодженням з ЦМАК.

4.10. Результати атестації визначаються відкритим голосуванням членів комісії у відсутності рятувальника, який проходить атестацію. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.11. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин облікового складу комісії.

4.12. Результати засідання комісії викладаються у відповідних протоколах. Протоколи та документи щодо атестації підлягають зберіганню згідно установленого порядку в Управлінні Держтехногенбезпеки у Чернігівській області.

Протоколи атестації рятувальників складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів в особовій справі працівника, другий - у секретаря атестаційної комісії.

4.13. ТМАК на своєму засіданні може розглядати інші питання, що віднесені до її компетенції та приймати відповідні рішення.

4.14. Рішення ТМАК може бути оскаржене шляхом подання обґрунтованого протесту до ЦМАК або в судовому порядку згідно законодавства.

4.15. ТМАК взаємодіє з ЦМАК, відомчими (галузевими) атестаційними комісіями, а також екзаменаційними комісіями освітніх закладів з питань проведення атестації АРС та рятувальників.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали