МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

від 19 січня 2012 року N 36/5/22

Про створення Українського науково-методичного центру ПЕТ-технологій

З метою встановлення дієвого контролю за запровадженням в Україні ПЕТ-технологій, раціонального використання високовартісного обладнання та надання науково-методичної і консультативно-діагностичної допомоги закладам охорони здоров'я наказуємо:

1. Створити Український науково-методичний центр ПЕТ-технологій на базі Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру.

2. Затвердити Положення про Український науково-методичний центр ПЕТ-технологій, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р. О., віце-президента НАМН України Запорожана В. М., заступника начальника Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Кувіту Ю. В.

 

Міністр охорони здоров'я України

О. В. Аніщенко

Президент Національної академії
медичних наук України

А. М. Сердюк

Начальник Головного управління
охорони здоров'я Київської
міської державної адміністрації

В. А. Мохорєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України та Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації
19.01.2012 N 36/5/22

ПОЛОЖЕННЯ
про Український науково-практичний центр ПЕТ-технологій

1. Загальні положення

1.1. Український науково-практичний центр ПЕТ-технологій (далі - Центр) створюється для надання науково-методичної та консультативно-діагностичної допомоги закладам охорони здоров'я з використання ПЕТ-технологій.

1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я, а також цим Положенням.

1.3. Центр здійснює методичний супровід, аудит, погодження методик та процедур, координацію руху пацієнтів й інші питання, що стосуються рівномірного навантаження ПЕТ-центрів (відділень) та раціонального використання високовартісного обладнання.

1.4. Організаційно-технічне та адміністративне забезпечення роботи Центру здійснює Центр ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру, а науково-методичне ДУ "Науково-практичний центр променевої діагностики Національної Академії медичних наук України".

1.5. Взаємодія між Київським міським клінічним онкологічним центром та ДУ "Науково-практичний центр променевої діагностики Національної Академії медичних наук України" регламентується угодою про співробітництво.

2. Основні напрямки діяльності Центру

1.1. Надання організаційно-технічної, науково-методичної, консультативної допомоги закладам охорони здоров'я з використання ПЕТ-технологій за напрямками:

1.1.1. наукова робота та зв'язки з науковими закладами,

1.1.2. методологія виробництва та контроль якості радіофармпрепаратів,

1.1.1. відпрацювання методології клінічного застосування радіофармпрепаратів,

1.1.2. розробка пропозицій щодо нормативного регулювання застосування ПЕТ-технологій,

1.1.3. розробка концепції розвитку ПЕТ-технологій

1.2. Вивчення, аналіз і обґрунтування потреб забезпечення ПЕТ-КТ системи охорони здоров'я України.

1.3. Розробка та впровадження до медичної практики ПЕТ-центрів (відділень) методичних матеріалів з раціонального використання ПЕТ-технологій.

1.4. Вивчення потреб у підготовці кадрів для ПЕТ-центрів (відділень), підготовка пропозицій щодо програм підготовки фахівців.

1.5. Організація єдиної телемедичної мережі для надання консультативної допомоги хворим, що проходять обстеження у ПЕТ-центрах (відділеннях).

3. Центр має право:

3.1. Розробляти і подавати на розгляд Міністерству охорони здоров'я України, або брати участь у розробці проектів нормативних актів з питань запровадження і розвитку в Україні ПЕТ-технологій.

3.2. Отримувати в установленому порядку необхідну інформацію, аналітичні матеріали від закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України, МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та які використовують ПЕТ-технології.

4. Керівництво Центром

4.1. Центр очолює завідувач, який призначається та звільняється головним лікарем Київського міського клінічного онкологічного центру за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України, Національною Академією медичних наук України та Головним управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

4.2. Керівник Центру:

- несе персональну відповідальність за діяльність Центру;

- вирішує самостійно всі питання діяльності Центру, за винятком тих, що належать до компетенції Міністерства охорони здоров'я України, Національної Академії медичних наук України та Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ДУ "Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України" та Київського міського клінічного онкологічного центру;

- подає пропозиції з питань діяльності Центру головному лікарю Київського міського клінічного онкологічного центру.

5. Фінансове забезпечення Центру

5.1. Центр утримується за рахунок коштів Київського міського клінічного онкологічного центру, а також інших джерел, передбачених чинним законодавством України.

6. Реорганізація або припинення роботи Центру

6.1. Реорганізація або припинення роботи Центру здійснюється спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України, Національної Академії медичних наук України та Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з дотриманням чинного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали