ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

19.09.2011 р.

N 2а-3197/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Саніна Б. В., суддів: Клочкової Н. В., Савченко А. І., при секретарі судового засідання Стець Я. В., в письмовому провадженні по адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Національної комісії регулювання електроенергетики України, третя особа Публічне акціонерне товариство "Київенерго", про визнання протиправною та скасування постанови N 8 від 13.01.2011 року "Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населених пунктам, та затвердження змін до Порядку застосування тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам".

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

11.03.2011 року до судді Окружного адміністративного суду м. Києва Саніна Б. В. надійшов адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікітченко і партнери" до Національної комісії регулювання електроенергетики України (надалі - НКРЕ), в якому просить визнати протиправною та скасувати постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України N 8 від 13.01.2011 року, якою затверджено зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ N 309 від 10.03.99 р. (надалі - Постанова N 8)

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 11.03.2011 року було відкрито провадження по справі та призначено попереднє судове засідання на 20.03.2011 року.

В зв'язку із ненаданням сторонами витребовуваних судом документів, неявкою представника позивача, суд відкладав розгляд справи та в судових засіданнях оголошувалась перерва на інші дати, зокрема на 11.04.2011 року, 28.04.2011 року, 19.05.2011 року, 26.05.2011 року.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.06.2011 року було закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

06.07.2011 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва було залучено до участі в справі третю особу без самостійних вимог на стороні відповідача - Публічне акціонерне товариство "Київнерего" та оголошено перерву до 28.07.2011 року для можливості ознайомлення третьою особою із матеріалами справи.

28.07.2011 року в судовому засіданні було оголошено перерву до 29.07.2011 року.

За клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікітченко і партнери" ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.07.2011 року було замінено первинного позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікітченко і партнери" на належного позивача - ОСОБА_1.

29.07.2011 року в судовому засіданні було оголошено перерву до 04.08.2011 року для можливості надання новим позивачем доказів про належність до споживачів електроенергії.

В судовому засіданні новий позивач та представник позивача позовні вимоги підтримали в повному обсязі, просили позов задовольнити з підстав, викладених в позовній заяві, зокрема зазначають що відповідачем було без законних підстав в Постанові N 8 диференційовано ціну споживання електроенергії для населення в залежності від кількості споживання електроенергії (до 150 кВт/год. та понад 150 кВт/год.).

В судове засідання з'явився представник відповідача, проти позову заперечував в повному обсязі, просив в задоволенні позовних вимог відмовити, та зазначив що відповідач діяв в межах чинного законодавства та правомірно диференціював в Постанові N 8 ціну споживання електроенергії для населення в залежності від кількості спожитої електричної енергії (до 150 кВт/год. та понад 150 кВт/год.).

В судове засідання не з'явився представник третьої особи, який про час та місце був належним чином повідомлений, про причини неявки суд не повідомляв, клопотання про перенесення дати судового розгляду не подавав, надав письмові заперечення, в яких просить в позові відмовити в повному обсязі. Відповідно до положень ч. 2 ст. 128 КАС України, неприбуття в судове засідання без поважних причин представника сторони або третьої особи, які прибули в судове засідання, або неповідомлення ним про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду справи.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 128 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи вищевикладене та з урахуванням вимог ст. 41, ст. 122, ст. 128 КАС України, суд дійшов до висновку про можливість розгляду справи у письмовому провадженні за наявними в справі матеріалами та доказами.

Розглянувши подані сторонами докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

13.01.2011 року НКРЕ було прийнято Постанову N 8, якою було затверджено тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, в залежності від обсягів споживання, зокрема:

- за обсяг, спожитий до 150 кВт/год. (включно) електроенергії на місяць - 24,36 коп. (з ПДВ);

- за обсяг, спожитий понад 150 кВт/год. електроенергії на місяць - 31,68 коп. (з ПДВ).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення" державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються державними органами України. Одночасно, ст. 10 цього Закону встановлено, що зміна рівня державних фіксованих та регульованих цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг здійснюється в порядку і в строки, що визначаються тими органами, які відповідно до цього Закону затверджують або регулюють ціни (тарифи).

Статтею 11 Закону України "Про природні монополії" визначено, що Національні комісії регулювання природних монополій є державними колегіальними органами.

Преамбулою Закону України "Про електроенергетику" (надалі - Закон N 575) зафіксовано, що цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.

Відповідно до ст. 11 Закону N 575 визначено, що державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться, зокрема, шляхом формування цінової та тарифної політики.

Органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці є Національна комісія регулювання електроенергетики України, яка регулює діяльність суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики та господарюючих суб'єктів, які діють на суміжних ринках, а також виконує інші функції відповідно до законодавства (ч. 2 та ч. 3 ст. 11 Закону N 575).

Одним із основних завдань НКРЕ в електроенергетиці, відповідно до п. 2 та п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону N 575, п. 3 ст. 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Указу Президента України N 213/95 від 14.03.95 року "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України N 1548 від 25.12.96 року "Повноваженнях центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг" (в редакціях, чинних на момент винесення спірної постанови) є забезпечення проведення цінової та тарифної політики.

В той же час, в Правилах користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ N 28 від 31.07.96 року, визначено що тариф - це регульована та/або визначена відповідно до нормативно-правових актів НКРЕ ціна (сукупність цін відповідно до часу доби) на певні види товарів чи послуг.

Таким чином, суд дійшов висновку, що НКРЕ наділена повноваженнями встановлювати та затверджувати тарифи на електричну енергію для населення.

Водночас, відповідно до п. 1 та пп. 2 п. 7 Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України N 1863/2005 від 27.12.2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення" НКРЕ було доручено розглянути порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію з метою поступового обмеження практики перехресного субсидіювання, необґрунтованого перерозподілу коштів, одержаних внаслідок коригування платежів, та уникнення завдання збитків суб'єктам господарювання, які здійснюють постачання електроенергії за нерегульованим тарифом; забезпечити, починаючи з січня 2006 року, поетапне збільшення до економічно обґрунтованого рівня граничних відпускних цін на природний газ та тарифів на електричну енергію для всіх категорій споживачів.

В Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), затверджених на Комітеті економічних реформ при Президентові України від 02.06.2010 року, та в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України N 145-р від 15.03.2006 року, затверджено на необхідності почати приведення тарифів для населення до економічно обґрунтованого рівня.

Пунктом 4.12 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки від 09.11.2010 року зафіксовано, що рішення відповідних центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів про зміну і регулювання діючих тарифів і норм для населення (на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв'язку) приймаються після обговорення у відповідних дорадчих органах, утворених за участю СПО профспілок та СПО роботодавців.

В зв'язку із необхідністю приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня, з одночасним забезпеченням соціального захисту населення 12.01.2011 року було проведено спільне засідання щодо обговорення представниками Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та професійних об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та НКРЕ щодо зміни діючих тарифів на електричну енергію для населення (протокол N 2/0/39-11 від 12.01.2011 року), на якому профспілкова сторона погодилась із намірами НКРЕ щодо приведення тарифів на електроенергію для населення до економічного рівня, застосовуючи двоблочні тарифи на електричну енергію для населення. Як наслідок, сторони засідання вирішили затвердити для населення диференціацію в цінах на спожиту електричну енергію до 150 кВт/год. та понад 150 кВт/год.

Суд також приймає до уваги, що НКРЕ, представники СПО профспілок та СПО роботодавців обговорювали питання запровадження соціальних (блочних) тарифів на електроенергію для побутових споживачів та визначення основних напрямків тарифної політики на електричну енергію для населення за участю представників Міністерства праці та соціальної політики, Антимонопольного комітету, Міністерства економіки, Міністерства палива та енергетики, НКРЕ Федерації профспілок України та Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України (протокол від 27.11.2006 р. і лист Спільного представницького органу профспілок N 4-СПО від 17.01.2007 р.), результатом якого було підтримання пропозицій щодо запровадження блочних тарифів на електроенергію для побутових споживачів з метою забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення.

Крім того, судом приймається до уваги, що обсяг споживання електроенергії 150 кВт/год. на місяць, на який пропонується застосовувати окремий тариф на електроенергію відповідає граничній нормі споживання електричної енергії, в межах якої застосовуються пільги та надається субсидія, що визначена постановою Кабінету Міністрів України N 879 від 01.08.96 року "Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати" та постановою Кабінету Міністрів України N 959 від 01.12.95 року "Про встановлення тимчасових норм споживання населенням електроенергії та природного газу, на оплату яких надається субсидія".

Більше того, листом N 01-02/1 від 13.01.2011 року Незалежною галузевою професійною спілкою енергетиків України було надано НКРЕ експертний висновок щодо доцільності впровадження блочних тарифів на електричну енергію для населення, в якому вказали, що обсяг споживання електричної енергії 150 кВт/год. на місяць, на який пропонується застосувати окремий тариф на електроенергію, відповідає граничній нормі споживання електричної енергії, в межах якої застосовуються пільги та надається субсидія. Впровадження соціальних (блочних) тарифів на електричну енергію для населення є додатковим захистом соціально уразливих верства населення, які користуються пільгами та отримують субсидії.

Суд приймає до уваги посилання відповідача, відповідно до якого в 2009 році населення спожило наступні обсяги електричної енергії: до 150 кВт/год. - 70 % від загальної кількості абонентів; від 150 кВт/год. і більше - 30 % від загальної кількості абонентів. Вказані показники підтверджуються наданою відповідачем таблицею "Аналіз споживання електричної енергії населенням", Витягом з протоколу відкритого засідання НКРЕ N 1 від 13.01.2011 року та Протоколом N 2/0/39-11 від 12.01.2011 року обговорення представниками Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та професійних об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та НКРЕ щодо зміни діючих тарифів на електричну енергію для населення.

Посилання позивача на неможливість прийняття таблиці "Аналіз споживання електричної енергії населенням" в якості доказів в зв'язку із відсутністю на ньому печатки та підпису голови НКРЕ суд сприймає критично, оскільки, відповідно до ст. 70 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

Положеннями ч. 1 ст. 71 КАС України зафіксовано, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Вказана таблиця "Аналіз споживання електричної енергії населенням" була подана представником відповідача та посилання на неї міститься в письмових запереченнях. Натомість, положення ст. 70 та ст. 71 КАС України не зобов'язують сторін на кожному із додатків до своїх заперечень ставити підпис та печатку.

Суд не приймає до уваги в даному спорі посилання позивача, що електрична енергія НАЕК "Енергоатом" продається за кордон, а найдорожча продається населенню, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 71 КАС України обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

Вказані посилання позивача жодним чином не доводять незаконності застосування відповідачем диференціації тарифів для населення за обсягами споживання електричної енергії.

Таким чином, за результатами розгляду справи судом було встановлено, що НКРЕ виключно в межах власних повноважень та у відповідності до положень чинного законодавства диференціював в Постанові N 8 ціну споживання електроенергії для населення в залежності від кількості спожитої електричної енергії (до 150 кВт/год. та понад 150 кВт/год.).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Частиною 1 ст. 9 КАС України встановлено, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст. 71 КАС України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Статтею 159 КАС України встановлено, що судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Таким чином, в судовому засіданні позивачем не доведено неправомірність винесення відповідачем Постанови N 8.

Відповідно до ч. 2 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз. Враховуючи, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази, що суб'єкт владних повноважень поніс витрати, тому відшкодуванню вони не підлягають.

Керуючись положеннями ст. ст. 2, 3, 6, 17, 71, 86, 94, 158 - 163, 167, 254 КАС України, суд постановив:

1. Відмовити ОСОБА_1 в задоволенні позовних вимог до Національної комісії регулювання електроенергії в повному обсязі.

Постанова набирає законної сили відповідно до ст. 254 КАС України. Постанова може бути оскаржена за правилами, встановленими ст. 185 - 187 КАС України.

 

Головуючий, суддя

Б. В. Санін

Судді:

Н. В. Клочкова

 

А. І. Савченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали