ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.02.2012 р. N 47

Про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" і Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19 червня 2003 N 201, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 2003 за N 640/7961:

1. Затвердити склад територіальної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області, що додається.

2. Затвердити положення про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 22 червня 2004 року N 219 "Про міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області" і від 25 лютого 2011 року N 91 "Про міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Аксельрода Р. Б.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
06.02.2012 N 47


СКЛАД
територіальної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області

РИХЛІЦЬКИЙ

Ігор Анатолійович

- начальник управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, голова комісії (за згодою)

БОРІВСЬКИЙ
Дмитро Героїмович

- заступник начальника управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, заступник голови комісії (за згодою)

ТЕРЕНТЬЄВ
Юрій Валерійович

- заступник начальника управління МНС України в Вінницькій області з питань оперативного реагування та цивільного захисту, заступник голови комісії (за згодою)

МЕЛЬНИК
Анатолій Миколайович

- головний інспектор відділу контролю за діяльністю органів виконавчої влади, кадрового та правового забезпечення управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, секретар комісії (за згодою)

ГАВРИЛЕНКО
Андрій Анатолійович

- начальник відділу державного нагляду з питань техногенної безпеки та аварійно-рятувальних формувань управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області (за згодою)

БОРИСЕНКО
Анатолій Васильович

- заступник головного державного санітарного лікаря області із санітарно - гігієнічних питань (за згодою)

КОВАЛЬ
Анатолій Дмитрович

- начальник Територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області (за згодою)

ВАСИЛЕВСЬКИЙ
Євген Віленович

- начальник відділу цивільного захисту управління МНС України в Вінницькій області (за згодою)

ДЯКОНОВИЧ
Ілля Мар'янович

- заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області (за згодою)

ШКІЛЬНЮК
Анатолій Олександрович

- заступник начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації - начальник управління з питань планування, оперативної служби та координації дій у надзвичайних ситуаціях

ЮРЧУК
Іван Степанович

- завідувач аналітично-організаційного відділу КУ "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" (за згодою).


 

ПОГОДЖЕНО
виконуючий обов'язки голови Державної інспекції техногенної безпеки України - заступник
голови Центральної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників
2012 р. І. В. Гасек

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
06.02.2012 N 47


ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області

I. Загальні положення

1.1. Територіальна міжвідомча атестаційна комісія з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників області (далі - ТМАК) утворюється на підставі Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (із змінами) і Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.06.2003 N 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2003 за N 640/7961 (із змінами) (далі - Порядок атестації).

1.2. ТМАК утворюється при управлінні Держтехногенбезпеки у Вінницькій області з метою проведення атестації відповідних аварійно-рятувальних служб (далі - АРС) та рятувальників, визначених Центральною міжвідомчою атестаційною комісією з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - ЦМАК), на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечення єдиної державної політики у сфері атестації АРС та рятувальників.

1.3. ТМАК діє на основі Положення, яке затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації і погоджується зі ЦМАК.

1.4. ТМАК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", Порядком атестації, іншими чинними нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність аварійно-рятувальних служб, рішеннями та методичними рекомендаціями ЦМАК і цим Положенням.

1.5. ТМАК складається з голови комісії, заступника голови комісії, відповідального секретаря комісії та членів комісії.

1.6. Головою ТМАК є начальник управління Держтехногенбезпеки в області.

1.7. Заступником голови ТМАК є заступник начальника управління Держтехногенбезпеки в області.

1.8. Персональний склад ТМАК затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням голови ТМАК.

До складу ТМАК можуть включатися представники управлінь в області: Держтехногенбезпеки, МНС України, Територіального управління Держгірпромнагляду, управління охорони здоров'я та Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, інших зацікавлених аварійно-рятувальних служб, підприємств та організацій.

1.9. Кількісний склад ТМАК не може становити менше шести осіб.

II. Завдання та функції ТМАК

2.1. Проведення чергової, періодичної та позачергової атестації рятувальників і аварійно-рятувальних служб області, визначених ЦМАК (виключно за погодженням зі ЦМАК).

2.2. Проведення атестації рятувальників на присвоєння кваліфікаційного звання "Рятувальник 3-го класу", "Рятувальник 2-го класу", "Рятувальник 1-го класу" на основі кваліфікаційних вимог.

2.3. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з аварійно-рятувальної справи та подання їх до ЦМАК.

2.4. Ведення обліку атестованих рятувальників та надання відомостей про них до ЦМАК.

2.5. Ведення протоколів засідань ТМАК, журналу обліку атестації АРС та журналу обліку атестованих рятувальників.

III. Права і обов'язки ТМАК

3.1. ТМАК має право:

3.1.1. Приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації здійснення атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників.

3.1.2. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, які стоять перед ТМАК, від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій області, які відповідно до своїх функцій займаються аварійно-рятувальними роботами та організацією діяльності АРС.

3.1.3. Безперешкодного допуску до місця постійної дислокації та місць проведення аварійно-рятувальних робіт, комунальних та аварійно-рятуваль- них служб з метою перевірки готовності служб до реагування на надзвичайні ситуації.

3.1.4. Перевіряти на місцях рівень професійної підготовки рятувальників з метою їх атестації, відповідності документів, поданих на атестацію.

3.1.5. За поданням керівників атестованих аварійно-рятувальних служб достроково проводити атестацію рятувальників з присвоєнням кваліфікаційного звання вищого ступеня у разі набуття рятувальником відповідних навичок, підвищення рівня підготовки.

IV. Організація роботи комісії

4.1. Роботою ТМАК керує голова, а у разі відсутності голови - заступник голови ТМАК - заступник начальника управління Держтехногенбезпеки в області.

4.2. Роботу ТМАК забезпечує відділ контролю за діяльністю органів виконавчої влади, кадрового та правового забезпечення управління Держтехногенбезпеки в області (далі - відділ), який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, перевірку наявності та повноти документів, що подаються до ТМАК, оформлення результатів атестації, ведення протоколів засідань ТМАК і ведення обліку атестованих служб та рятувальників, підготовку планів роботи ТМАК.

Головний інспектор відділу контролю за діяльністю органів виконавчої влади, кадрового та правового забезпечення управління Держтехногенбезпеки в області, який забезпечує роботу ТМАК, є одночасно секретарем ТМАК.

4.3. ТМАК проводить свою роботу за річними планами та графіками, які затверджуються головою ТМАК і доводяться до відома членів ТМАК, аварійно-рятувальних служб, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по місцю дислокації аварійно-рятувальних служб (за необхідності).

4.4. Про дату і місце засідання ТМАК та орієнтовний порядок денний відділ, за погодженням з головою ТМАК, за десять днів повідомляє членів ТМАК, відповідні аварійно-рятувальні служби, рятувальників, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

4.5. Комісія на своєму засіданні розглядає підготовлені секретарем матеріали щодо атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників за попередніми висновками і приймає відповідне рішення.

4.6. Аварійно-рятувальні служби можуть бути атестовані в ТМАК виключно за умови отримання письмового дозволу ЦМАК та якщо не менш ніж 90 % рятувальників, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, атестовані на право ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

4.7. Результати атестації аварійно-рятувальних служб визначаються за критеріями готовності аварійно-рятувальних служб відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого наказом МНС України від 05.03.2002 N 61, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за N 309/6597, а рятувальників - відповідно до кваліфікаційних вимог згідно з державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами.

Атестація проводиться на навчально-матеріальній базі аварійно-рятувальної служби або спеціально обладнаних навчально-тренувальних центрів.

4.8. Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин облікового складу комісії.

4.9. Результати атестації визначаються відкритим голосуванням членів комісії. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії.

4.10. Результати засідання комісії фіксуються у відповідних протоколах. Протоколи та документи щодо атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників підлягають зберіганню в установленому порядку в секретаріаті комісії.

4.11. Відомості про результати атестації служб відділом у десятиденний термін передаються до центральної міжвідомчої атестаційної комісії.

4.12. Усі аварійно-рятувальні служби у десятиденний термін після проходження атестації і одержання свідоцтва подають до органу державної реєстрації аварійно-рятувальних служб оригінали свідоцтва про атестацію для здійснення відповідних записів у Державному реєстрі аварійно-рятувальних служб.

4.13. При негативному результаті атестації комісія вказує у протоколі засідання причини не проходження атестації, викладає рекомендації та встановлює дату позачергової атестації, про що повідомляється засновник служби.

4.14. Рішення комісії може бути оскаржено шляхом подання обґрунтованого протесту до ЦМАК або у судовому порядку.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали