МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 червня 2011 року N 567

Про Типові навчальні плани навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток"

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 N 949 "Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року" наказую:

1. Затвердити Типові навчальні плани навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", що додаються.

2. Опублікувати даний наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України" та розмістити на сайті.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
10.06.2011 N 567

Типові навчальні плани
навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "РОСТОК"

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", з українською мовою навчання (додатки 1, 3), навчанням мовами національних меншин (додатки 2, 4) для шкіл I та II ступенів розроблено відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 N 949 "Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року", від 29.11.2005 N 682 "Про Типові навчальні плани початкової школи", від 23.02.2004 N 132, зі змінами внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 N 66 "Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. N 132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи".

Типові навчальні плани початкової і основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Освітня галузь "Людина і світ" з урахуванням вікових особливостей учнів реалізується через навчальний предмет "Навколишній світ" (1 - 6 класи).

Навчальні предмети, курси за вибором та факультативи визначаються загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням інтересів і потреб учнів, цілей та завдань науково-педагогічного проекту "Росток", а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти. Так, навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів інваріантної складової, навчального предмета "Навколишній світ", вивчення іноземної мови з 1-го класу, навчальних курсів за вибором "Інформаційна культура" з 1-го класу, "Основ дизайну" з 5-го класу, "Елементів теорії ймовірностей" з 6-го класу, "Креслення" з 7-го класу, "Інформатики" з 5-го класу, факультативів, індивідуальних та групових занять.

У навчальних закладах, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", за рахунок загального навчального навантаження збільшено гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, встановлених ДСанПіН 5.2.008-01. При визначенні гранично допустимого навантаження години фізичної культури не враховуються, але обов'язково фінансуються.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу навчальних закладів за п'ятиденним навчальним тижнем. У навчальних закладах, які запроваджують шестиденний робочий тиждень, збільшується кількість годин варіативної складової і гранично допустиме навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128.

 

Додаток 1
до наказу МОНмолодьспорту
10.06.2011 N 567

Типовий навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання

N
п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

I

II

III

IV

1

Українська мова

8

7

7

7

2

Іноземна мова

1

2

2

2

3

Математика

4

5

5

5

4

Навколишній світ

2

2

3

3

5

Музичне мистецтво**

1

1

1

1

6

Образотворче мистецтво**

1

1

1

1

7

Трудове навчання

1

1

1

1

8

Фізична культура*

3

3

3

3

9

Основи здоров'я

1

1

1

1

10

Інформаційна культура

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Всього

22,5

23,5

24,5

24,5

 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, консультації

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Граничне допустиме навантаження на одного учня

20

22

23

23

 

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

24

25

25


* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

** Навчальний заклад може замість окремих курсів "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво" обирати інтегрований курс "Мистецтво".

 

Додаток 2
до наказу МОНмолодьспорту
10.06.2011 N 567

Типовий навчальний план
початкової школи з навчанням мовами національних меншин

N
п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

I

II

III

IV

1

Мова навчання

6

5

5

5

2

Українська мова

3

3

4

4

3

Іноземна мова

1

2

2

2

4

Математика

4

5

5

5

5

Навколишній світ

2

2

2

2

6

Музичне мистецтво**

1

1

1

1

7

Образотворче мистецтво**

1

1

1

1

8

Трудове навчання

1

1

1

1

9

Фізична культура*

3

3

3

3

10

Основи здоров'я

1

1

1

1

11

Інформаційна культура

-

0,5

0,5

0,5

 

Всього

23

24,5

25,5

25,5

 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, консультації

-

0,5

0,5

0,5

 

Граничне допустиме навантаження на одного учня

20

22

23

23

 

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26


* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

** Навчальний заклад може замість окремих курсів "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво" обирати інтегрований курс "Мистецтво".

 

Додаток 3
до наказу МОНмолодьспорту
10.06.2011 N 567

Типовий навчальний план
основної школи (II ступінь) з українською мовою навчання

N
п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

V

VI

VII

VIII

IX

1

Українська мова

3,5

3

3

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

3

Іноземна мова

3,5

3

3

2

2

4

Світова література

2

2

2

2

2

5

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

7

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

-

1

8

Етика

1

1

-

-

-

9

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

10

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

11

Художня культура

-

-

-

-

1

12

Математика

5

5

-

-

-

13

Алгебра

-

-

4

3

3,5

14

Геометрія

-

-

2

3

2,5

15

Природознавство / Навколишній світ

4

4

-

-

-

16

Біологія

-

-

2

2

2

17

Географія

-

1

2

1,5

1,5

18

Фізика

-

-

2

2

2

19

Хімія

-

-

2

2

3

20

Трудове навчання

1

1

1

1

1

21

Інформатика

0,5

1

1

1

1

22

Основи здоров'я

1

1

1

0,5

0,5

23

Фізична культура*

2,5

2,5

2,5

3

3

24

Елементи теорії ймовірностей

-

0,5

0,5

1

1

 

Всього

29

31

34

31,5

33,5

 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, факультативи

3

3

2

6,5

4,5

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

28

31

32

33

33

 

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

32

34

36

38

38


* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

Додаток 4
до наказу МОНмолодьспорту
10.06.2011 N 567

Типовий навчальний план
основної школи (II ступінь) з навчанням мовами національних меншин

N
п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

V

VI

VII

VIII

IX

1

Українська мова

3

3

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

2

2

2

3

Російська чи інша мова національної меншини

2,5

2

2

2,5

2

4.

Українська література

2

2

2

2

2

5

Світова література / Література

2

2

2

2

2

6.

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

7.

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

8

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

-

1

9

Етика

1

1

-

-

-

10

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

11

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

12

Художня культура

-

-

-

-

1

13

Математика

5

5

-

-

-

14

Алгебра

-

-

4

3

3,5

15

Геометрія

-

-

2

3

2,5

16

Природознавство / Навколишній світ

4

4

-

-

-

17

Біологія

-

-

2

2

2

18

Географія

-

2

2

1,5

1,5

19

Фізика

-

-

2

2

2

20

Хімія

-

-

2

2

2,5

21

Трудове навчання

1

1

1

1

1

22

Інформатика

0,5

0,5

1

1

1

23

Основи здоров'я

1

1

1

0,5

0,5

24

Фізична культура*

2,5

2,5

2,5

3

3

25

Елементи теорії ймовірностей

-

0,5

0,5

1

1

 

Всього

30,5

33,5

34

34

35

 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, факультативи

1,5

0,5

2

4

3

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

28

31

32

33

33

 

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

32

34

36

38

38


* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали