СУМСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 22.12.2011 р. N 638

Про удосконалення роботи в напрямку контролю правильності визначення митної вартості товарів

З метою удосконалення роботи в напрямку контролю правильності визначення митної вартості, на виконання Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.06.2009 N 602, та приведення нормативних актів Сумської митниці у відповідність до вимог законодавства наказую:

1. Визначити уповноваженими на здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів (далі - уповноважені) посадових осіб підрозділів митного оформлення Сумської митниці.

2. Визначити уповноваженими на здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів з правом прийняття Рішення про визначення митної вартості товарів посадових осіб підрозділів митного оформлення за списком, наведеним у додатку 1.

3. Функції уповноважених полягають у забезпеченні контролю за додержанням декларантами вимог законодавства в частині застосування ними механізму визначення митної вартості товарів на момент здійснення їх митного оформлення.

4. До обов'язків уповноважених відноситься перевірка заявленої декларантом митної вартості товару у відповідності до положень Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.06.2009 N 602.

5. Уповноважені несуть персональну відповідальність за результати своєї роботи з питань виконання встановлених функцій контролю правильності визначення митної вартості товарів.

6. Уповноважені підпорядковуються:

- з питань виконання функцій контролю митної вартості товарів - начальнику відділу контролю митної вартості та класифікації товарів;

- з інших питань діяльності за посадою - начальнику підрозділу митного оформлення.

7. Затвердити Перелік критеріїв ризику з питань контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які підлягають оподаткуванню, та заходи реагування на наявні критерії ризику (додаток 2).

8. З метою створення сприятливих умов для прискорення митого оформлення, за пропозицією начальника відділу контролю митної вартості та класифікації товарів при погодженні з першим заступником начальника Сумської митниці, направляти у підрозділи митного оформлення Сумської митниці посадових осіб відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, для:

8.1. Надання методичної допомоги посадовим особам митниці з питань контролю правильності визначення митної вартості та класифікації товарів;

8.2. Перевірки діяльності підрозділів митного оформлення з питань, що належать до компетенції відділу контролю митної вартості;

8.3. Здійснення координації дій підрозділів митного оформлення з питань правильності визначення митної;

8.4. Здійснення заходів щодо проведення професійного навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб митниці з питань контролю правильності визначення митної вартості;

9. Інформацію про завершення виконання митних процедур до декларації митної вартості, вантажної митної декларації та її електронної копії вносить посадова особа яка безпосередньо виконала митну процедуру.

10. Посадовим особам підрозділів митного оформлення безпосередньо після створення рішень про визначення митної вартості товарів здійснювати їх занесення до центральної бази даних ЄАІС Державної митної служби.

11. Керівникам підрозділів митного оформлення митниці забезпечити:

11.1. Контроль за виконанням посадовими особами підрозділів митного оформлення цього наказу.

11.2. Підготовку й щоквартальне надання, не пізніше 25-го числа останнього місяця кожного кварталу, до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів обґрунтованих пропозицій стосовно актуалізації переліку критеріїв ризику із врахуванням аналізу результатів практичної реалізації цього наказу підрозділом.

11.3. Посилений контроль за повнотою комплектів документів при підготовці запитів про вирішення спірних питань правильності визначення митної вартості товарів та термінами направлення останніх.

11.4. Надання кожної п'ятниці до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Рішень про визначення митної вартості (пакетів документів на підставі яких були винесені вищезазначені рішення), винесених підпорядкованими особами уповноваженими на здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості з правом прийняття Рішення; копій документів на підставі яких здійснювалось опрацювання запитів митної вартості та класифікації товарів.

11.5. Внесення змін до посадових інструкцій підпорядкованих працівників з урахуванням пунктів 4 - 6 цього наказу здійснити протягом 10-ти днів після його затвердження.

12. Начальнику відділу контролю митної вартості та класифікації товарів (особі, що його заміщує) забезпечити:

12.1. Проведення аналізу результативності реалізації критеріїв ризику товарів, щодо яких посилено контроль при ввезені на митну територію України, затверджених даним наказом у т. ч. з урахуванням інформації, отриманої від підрозділів митного оформлення.

12.2. Щоквартально (за необхідності), актуалізацію переліку критеріїв із врахуванням аналізу результатів практичної реалізації цього наказу та на підставі інформації, отриманої від Держмитслужби.

12.3. Здійснення посадовими особами відділу контролю митної вартості та класифікації товарів постійного моніторингу рівнів митної вартості товарів, що були оформлені підрозділами митниці для вільного обігу протягом попереднього періоду.

13. Відділу інформаційної роботи та митної статистики (Малій О. С.) митниці у встановленому порядку забезпечити:

13.1. Надання права доступу до програмно-інформаційних комплексів ЄАІС ДМСУ: "Цінова інформація при визначенні митної вартості" (код ролі - 01, код задачі - 87), "Рівні митної вартості митних оформлень у порівнянні з довідковими цінами на товари" (код ролі - 01, код задачі - 86) та "Перегляд бази даних цінової інформації: інформація про ціни на товари від виробників товарів (імпорт за "прямими контрактами")" посадовим особам, зазначеним у пункті 1 цього наказу.

13.2. Надання права доступу до програмно-інформаційних комплексів ЄАІС ДМСУ в режимі 02-4, 02-5 посадовим особам, зазначеним у пункті 1 цього наказу, з метою можливості занесення та перегляду Рішень про визначення митної вартості товарів в центральній базі даних ЄАІС Державної митної служби.

14. Керівникам підрозділів митниці, згідно розрахунку розсилки, забезпечити ознайомлення з наказом підпорядкованого особового складу під підпис та виконання вимог цього наказу, відомості про ознайомлення надати до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів.

15. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Сумської митниці від 12.10.2010 N 860 "Про вдосконалення контролю за митною вартістю товарів, що ввозяться на митну територію України".

16. Відділу документального забезпечення митниці (Репкіна Л. М.) забезпечити розсилку даного наказу.

17. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників начальника митниці відповідно до розподілу обов'язків.

 

Т. в. о. начальника митниці

С. А. Лабуз


 

Додаток 1
до наказу Сумської митниці
22.12.2011 N 638


Перелік
уповноважених посадових осіб Сумської митниці на здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів з правом прийняття рішення про визначення митної вартості товарів

Прізвище, ім'я, по батькові

Підрозділ

Посада

Номер посвідчення

Кахерська Оксана Василівна

Відділ митного оформлення N 1

Головний інспектор

054863

Марухін Ігор Русланович

Відділ митного оформлення N 1

Головний інспектор

062200

Передерій Олег Владиславович

Відділ митного оформлення N 1

Головний інспектор

054872

Моргуненко Михайло Володимирович

Відділ митного оформлення N 1

головний інспектор

062204

Тарасенко Сергій Іванович

Відділ митного оформлення N 2

Головний інспектор

054877

Кальченко Олександр Іванович

Відділ митного оформлення N 2

головний інспектор

055320

Гавриленко Сергій Миколайович

Відділ митного оформлення N 3

головний інспектор

056402

Сидоренко Олексій Володимирович

Відділ митного оформлення N 3

Старший інспектор

Тимч. 605

Калюжна Світлана Дмитріївна

Відділ митного оформлення N 3

головний інспектор

067761

Мащенко Ганна Олексіївна

Відділ митного оформлення N 4

Провідний інспектор

058480

Дзигал Юлія Вікторівна

Відділ митного оформлення N 4

Старший інспектор

075371

Пасько Василь Васильович

Відділ митного оформлення N 5

Головний інспектор

076175

Коваль Дмитро Анатолійович

Відділ митного оформлення N 5

Головний інспектор

074654

Чередник Єлизавета Миколаївна

Відділ митного оформлення N 5

Начальник сектора

074720

Михайленко Наталія Йосипівна

Відділ митного оформлення N 6

Головний інспектор

909930

Кондратьєва Світлана Валентинівна

Відділ митного оформлення N 6

Головний інспектор

909932

Ляшенко Наталія Миколаївна

м/п "Бачівськ"

Провідний інспектор

074310
10.05.2011
тимч. 909991

Івашко Віктор Володимирович

м/п "Бачівськ"

Головний інспектор

074646
16.06.2011
тимч. 910303

Самойленко Олег Дмитрович

м/п "Бачівськ"

Старший інспектор

тимч. 910314

Заставський Олег Миколайович

м/п "Бачівськ"

Провідний інспектор

074641
16.06.2011
тимч. 910297

Ситник Лариса Олександрівна

м/п "Бачівськ"

Головний інспектор

074717
16.06.2011
тимч. 910304

Пащенко Генадій Анатолійович

м/п "Бачівськ"

Провідний інспектор

074339
10.05.2011
тимч. 909868

Бережний Олег Іванович

м/п "Бачівськ"

Провідний інспектор

073930
22.06.2011
тимч. 909653

Левченко Андрій Володимирович

м/п "Бачівськ"

Старший інспектор

074673
16.06.2011
тимч. 910022

Кузнєцова Катерина Василівна

м/п "Бачівськ"

Інспектор

074663
тимч. - 910004

Мрочко Наталія Сергіївна

м/п "Бачівськ"

Провідний інспектор

074322
тимч. - 910009

Сидоренко Олександр Михайлович

м/п "Бачівськ"

Провідний інспектор

075388
тимч. - 909993

Чикомасов Геннадій Іванович

м/п "Бачівськ"

Провідний інспектор

075411
тимч. - 910006


 

Заступник начальника відділу
контролю митної вартості
та класифікації товарів

Т. П. Радіна


 

Додаток 2
до наказу Сумської митниці
22.12.2011 N 638


Перелік
критеріїв ризику з питань контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України й підлягають оподаткуванню, та заходів реагування

Критерії ризику

Заходи реагування

1. Країною відправлення товарів є одна з країн Європи, країною походження товару вказано одну з країн Південно-Східної Азії.
2. Стороною зовнішньоекономічного контракту є суб'єкт господарської діяльності з офшорною юрисдикцією.
3. Відсутні відомості щодо виробника та торгової марки товару, за виключенням тари, яка використовується під час транспортування товару.
4. Товари, на які Держмитслужбою України надіслані довідкові ціни.
5. Товари 84, 85, 87 груп товарів.
6. Товари з характеристиками, які мають суттєвий вплив на їх ціну (пошкодження, дефекти, некомплектність, несортованість, товари б/в тощо).
7. Митне оформлення за контрактом здійснюється вперше.
8. Товари з 1 - 24 групи.

Під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів, що заявляються до митного оформлення, неухильно дотримуватись виконання вимог пункту 2 Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 339, послідовно, відповідно до другого розділу Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженогонаказом Держмитслужби України від 24.06.2009 N 602.


 

Заступник начальника відділу
контролю митної вартості
та класифікації товарів

Т. П. Радіна

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали