МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.01.2012

м. Київ

N 6

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 січня 2012 р. за N 124/20437

Про умови оплати праці працівників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 року N 780 "Питання Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України", постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 389 (Положення N 389/2011), а також з метою упорядкування умов оплати праці працівників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України

НАКАЗУЮ:

1. Установити Схему посадових окладів працівників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України (далі - Центр) згідно з додатком.

Установити, що у разі коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у Схемі посадових окладів працівників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України, нижчі, ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Надати право директорові Центру в межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) працівникам конкретні розміри посадових окладів відповідно до затвердженої цим наказом схеми посадових окладів;

б) заступникам директора Центру, заступникам керівників структурних підрозділів Центру, посади яких не передбачені цим наказом, посадові оклади на 3 - 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, а керівним працівникам і спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

г) спеціалістам (крім заступників директора Центру, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Центру;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам Центру:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

3) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з наявним науковим ступенем або почесним званням.

4. Преміювання директора Центру, встановлення йому надбавок і доплати, передбачених цим наказом, надання матеріальної допомоги здійснюються у порядку та розмірі, установлених цим наказом у межах затверджених видатків на оплату праці, за погодженням з Міністерством юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр юстиції України

О. Лавринович

Заступник Міністра фінансів
України

С. Рибак

Керівник СПО,
Голова ФПУ

Ю. М. Кулик

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

Додаток
до наказу Міністерства соціальної політики України
10.01.2012 N 6

СХЕМА
посадових окладів працівників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор Центру

2948

Начальник відділу

2638 - 2793

Завідувач сектору

1940 - 2095

Помічник директора

1785

Головний спеціаліст

1707 - 1785

Провідний спеціаліст

1357 - 1396

Спеціаліст

1073

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. П. Товстенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали