МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2012

м. Київ

N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2012 р. за N 92/20405

Про умови оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Державного агентства резерву України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) і від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 524) та з метою впорядкування умов оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Державного агентства резерву України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Державного агентства резерву України згідно з додатком 1;

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників та інших працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Державного агентства резерву України згідно з додатками 2 і 3.

2. Надати право директору Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Державного агентства резерву України (далі - Інститут) у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, установлювати:

2.1. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.

2.2. Посадові оклади заступникам директора Інституту, заступникам керівників структурних підрозділів Інституту - на 5 - 15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемою тарифних розрядів, затвердженою цим наказом.

2.3. Надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Інституту;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

2.4. Доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору Інституту, його заступникам, керівникам структурних підрозділів Інституту, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Інституту.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

д) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

2.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2.6. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання директора Інституту, його заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Державного агентства резерву України в межах наявних коштів на оплату праці.

Рішення про відповідність почесного звання, вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності директора Інституту приймається Державним агентством резерву України.

2.7. Директору Інституту:

у квітні - червні 2011 року забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок установлення доплат, надбавок та премій;

з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 року встановити: у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні;

другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень;

третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень;

четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень;

п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень;

шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень;

з 1 липня і 1 жовтня 2011 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників сьомого тарифного розряду - в розмірах відповідно 1015 і 1040 гривень.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з державного матеріального резерву від 07.12.2005 N 333 "Про умови оплати праці працівників УкрНДІ "Ресурс" системи державного резерву", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.2005 за N 1531/11811 (зі змінами).

4. Державному агентству резерву України (Лелюк О. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 квітня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України Лелюка О. В.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. І. Надрага

Перший заступник керівника
СПО профспілок,
заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак

В. о. Голови Державного
агентства резерву України

М. П. Косіченко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
03.01.2012 N 3

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Державного агентства резерву України

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що застосовуються

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 квітня - 625 гривень, з 1 липня - 635 гривень, з 1 вересня - 641 гривня, з 1 жовтня - 660 гривень, з 1 грудня - 704 гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки

Ю. П. Бровченко

 

Додаток 2
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
03.01.2012 N 3

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад керівників, наукових працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та інших працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Державного агентства резерву України

Найменування посад

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

1

2

Директор

18 - 22

Головний інженер

16 - 19

Завідувач науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії), учений секретар

17 - 20

Завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії)

16 - 19

Завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу

17 - 19

Старший науковий співробітник

14 - 18

Науковий співробітник

12 - 17

Молодший науковий співробітник

10 - 16

Працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки:
провідні: інженери, конструктори, економісти, інші фахівці

11 - 14

Професіонали та фахівці: інженери, інженери-технологи, програмісти, інші фахівці:

 

I категорії

12 - 13

II категорії

11 - 12

Працівники інших структурних підрозділів:

 

завідувач (начальник) відділу: кадрів, планового, юридичного, міжнародних зв'язків, матеріально-технічного постачання, експлуатаційно-технічного, загального

10 - 12

Завідувач канцелярії, друкарського бюро, господарства

5 - 8

Провідні фахівці: юрисконсульт, бухгалтер та інші

7 - 9

Фахівці: референт та інші

6 - 9

Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, діловод, оператор копіювальних і розмножувальних машин

4 - 5

Техніки всіх спеціальностей:

 

I категорії

7

II категорії

6

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки

Ю. П. Бровченко

 

Додаток 3
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
03.01.2012 N 3

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
професій робітників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Державного агентства резерву України

Найменування посад

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи: кур'єр, підсобний робітник, прибиральник виробничих (службових) приміщень та інші

1 - 2

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: водії: електро- та автовізка, транспортно-прибиральної машини і самохідних механізмів; копіювальник та інші

1 - 3

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи: слюсар, токар, столяр, електрик, електромеханік, сантехнік, водій автомобіля та інші

2 - 5

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи: з ремонту та налагоджування електронного та іншого особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків та інші

3 - 8

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки

Ю. П. Бровченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали