МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 червня 2011 року N 589

Про упорядкування діяльності державних аварійно-рятувальних служб сфери управління МНС

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30 червня 2011 року N 668 (Наказ N 668)

Відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про аварійно-рятувальні служби", постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1214 "Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами", Порядку обслуговування об'єктів та окремих територій Державними аварійно-рятувальними службами, затвердженого наказом МНС від 17.11.2003 N 440, зареєстрованим в Мін'юсті 05.12.2003 за N 1125/8446, наказую:

1. Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій, Департаменту управління рятувальними силами, Державному підприємству "Мобільний рятувальний центр МНС України" (далі - ДП "МРЦ"), Управлінню правового забезпечення до 01.07.2011 підготувати проект наказу МНС про затвердження Методики розрахунку витрат та вартості з постійного та обов'язкового обслуговування об'єктів та окремих територій державними аварійно-рятувальними службами (загонами) сфери управління МНС, якою передбачити визначення вартості обслуговування з розрахунку вартості обслуговування за людино-годину.


2. Департаменту управління рятувальними силами, Управлінню правового забезпечення до 08.07.2011 підготувати проекти наказів МНС щодо: (Наказ N 668)

передачі до сфери управління ГУ(У) МНС в областях, м. Києві воєнізованих гірничорятувальних загонів згідно з додатком 1; (Наказ N 668)

припинення гірських пошуково-рятувальних загонів та морських (річкових) координаційних аварійно-рятувальних центрів, реорганізувавши їх шляхом приєднання до аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення ГУ(У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, згідно з додатком 2. (Наказ N 668)

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30.06.2011 р. N 668) (Наказ N 668)

3. Начальникам ГУ(У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до 08.07.2011 надати пропозиції щодо збільшення чисельності договорів на аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів підпорядкованими державними аварійно-рятувальними службами. (Наказ N 668)

Начальникам ГУ(У) МНС в Львівській, Сумській областях, мм. Києві та Севастополі до 08.07.2011 надати пропозиції щодо створення на базі загонів технічних служб ГУ(У) МНС, державних аварійно-рятувальних служб аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення. (Наказ N 668)

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30.06.2011 р. N 668) (Наказ N 668)

4. Державній інспекції техногенної безпеки до 20.06.2011 надати до Департаменту управління рятувальними силами перелік державних аварійно-рятувальних служб (загонів) сфери управління МНС, що здійснюють постійне та обов'язкове обслуговування об'єктів та окремих територій.

5. ГУ(У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до 20.06.2011 надати до Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій перелік договорів на постійне та обов'язкове обслуговування об'єктів та окремих територій державними аварійно-рятувальними службами (загонами) із зазначенням дати укладення договору, найменування суб'єкта господарювання, з яким укладено договір, підрозділу, який здійснює обслуговування, загальної вартості обслуговування та фактично отриманих коштів за місяць станом на 01.06.2011.

6. Департаменту кадрів та роботи з особовим складом, Департаменту управління рятувальними силами організувати та здійснити виконання організаційно-штатних заходів та вирішення кадрових питань відповідно до чинних нормативно-правових актів. (Наказ N 668)

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30.06.2011 р. N 668) (Наказ N 668)

7. Пункт 7 виключено (Наказ N 668)

(згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30.06.2011 р. N 668, у зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 7) (Наказ N 668)

7. (Наказ N 668) Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Балога

 

Додаток 1до наказу МНС України30.06.2011 N 668 (Наказ N 668)

ПЕРЕЛІКвоєнізованих гірничорятувальних загонів, які передаються до сфери управління ГУ(У) МНС України в областях та м. Київ (Наказ N 668)

Nз/п (Наказ N 668)

Назва гірничорятувального загону (Наказ N 668)

До якого територіального органу управління підпорядковується (Наказ N 668)

1 (Наказ N 668)

Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін МНС України (Наказ N 668)

ГУ МНС України в Дніпропетровській області (Наказ N 668)

2 (Наказ N 668)

Криворізький воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін МНС України (Наказ N 668)

ГУ МНС України в Дніпропетровській області (Наказ N 668)

3 (Наказ N 668)

Марганецький воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін МНС України (Наказ N 668)

ГУ МНС України в Дніпропетровській області (Наказ N 668)

4 (Наказ N 668)

Державне організація "Київський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін" МНС України (Наказ N 668)

ГУ МНС України в м. Київ (Наказ N 668)

5 (Наказ N 668)

Донецький спеціальний воєнізований аварійно-рятувальний гірничорятувальний) загін МНС України (Наказ N 668)

ГУ МНС України в Донецькій області (Наказ N 668)

6 (Наказ N 668)

Державна організація "Івано-Франківський спеціальний воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін" МНС України (Наказ N 668)

Управління МНС України в Івано-Франківській області (Наказ N 668)

7 (Наказ N 668)

Миколаївський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін МНС України (Наказ N 668)

Управління МНС України в Миколаївській області (Наказ N 668)

8 (Наказ N 668)

Олександрійський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін МНС України (Наказ N 668)

Управління МНС України в Кіровоградській області (Наказ N 668)

9 (Наказ N 668)

Чернівецький спеціальний воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін МНС України (Наказ N 668)

Управління МНС України в Чернівецькій області (Наказ N 668)

(наказ доповнено додатком 1 згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30.06.2011 р. N 668) (Наказ N 668)

  (Наказ N 668)

Додаток 2до наказу МНС України30.06.2011 N 668 (Наказ N 668)

ПЕРЕЛІКгірських пошуково-рятувальних загонів та морських (річкових) координаційних аварійно-рятувальних центрів, які приєднуються до аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення ГУ(У) МНС в АР Крим, областях, мм. Києві, Севастополі (Наказ N 668)

Nз/п (Наказ N 668)

Назва підрозділу (Наказ N 668)

До якого підрозділу приєднується (Наказ N 668)

1 (Наказ N 668)

Закарпатський гірський пошуково-рятувальний загін МНС України (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняУправління МНС України в Закарпатській області (Наказ N 668)

2 (Наказ N 668)

Івано-Франківський гірський пошуково-рятувальний загін МНС України (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняУправління МНС України в Івано-Франківській області (Наказ N 668)

3 (Наказ N 668)

Кримський гірський пошуково-рятувальний загін МНС України (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняГУ МНС України в Автономній Республіці Крим (Наказ N 668)

4 (Наказ N 668)

Львівський гірський пошуково-рятувальний загін МНС України (Наказ N 668)

Загін технічної службиГУ МНС України в Львівській області (Наказ N 668)

5 (Наказ N 668)

Річковий координаційний аварійно-рятувальний центр у м. Вінниці МНС України (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняУправління МНС України в Вінницькій області (Наказ N 668)

6 (Наказ N 668)

Річковий координаційний аварійно-рятувальний центр у м. Києві МНС України (Наказ N 668)

Спеціалізований аварійно-рятувальний загінГУ МНС України в м. Києві (Наказ N 668)

7 (Наказ N 668)

Річковий координаційний аварійно-рятувальний центр у м. Хмельницький МНС України (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняУправління МНС України в Хмельницькій області (Наказ N 668)

8 (Наказ N 668)

Річковий координаційний аварійно-рятувальний центр у м. Івано-Франківськ МНС України (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняУправління МНС України в Івано-Франківській області (Наказ N 668)

9 (Наказ N 668)

Річковий координаційний аварійно-рятувальний центр у Волинській області (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняУправління МНС України в Волинській області (Наказ N 668)

10 (Наказ N 668)

Морський координаційний аварійно-рятувальний центр у м. Одеса МНС України (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняГУ МНС України в Одеській області (Наказ N 668)

11 (Наказ N 668)

Морський координаційний аварійно-рятувальний центр у м. Керч МНС України (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначенняГУ МНС України в Автономній Республіці Крим (Наказ N 668)

12 (Наказ N 668)

Морський координаційний аварійно-рятувальний центр у м. Севастополь МНС України (Наказ N 668)

Аварійно-рятувальна частина спеціального призначенняУправління МНС України в м. Севастополі (Наказ N 668)

(наказ доповнено додатком 2 згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30.06.2011 р. N 668) (Наказ N 668)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали