ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 травня 2011 року

Верховний Суд України в складі: головуючого - Охрімчук Л. І., суддів - Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Канигіної Г. В., Ковтюк Є. І., Колесника П. І., Короткевича М. Є., Коротких О. А., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Кузьменко О. Т., Луспеника Д. Д., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Панталієнка П. В., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Прокопенка О. Б., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Терлецького О. О., Шаповалової О. А., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., Яреми А. Г., розглянувши в судовому засіданні заяву ОСОБА_1 про перегляд Верховним Судом України ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 грудня 2010 року та рішення апеляційного суду Закарпатської області від 6 жовтня 2010 року у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, треті особи - Виноградівський РВ ГУ МНС України в Закарпатській області, Виноградівська державна інспекція архітектурно-будівельного контролю, про усунення перешкод у користуванні майном, встановила:

У травні 2010 року ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_2 про усунення перешкод у користуванні майном.

Зазначала, що вона є власником жилого будинку АДРЕСА_1.

ОСОБА_2 є власником незавершеного будівництвом кафе, що розташоване напроти вказаного жилого будинку.

Посилаючись на те, що незавершене будівництвом кафе було споруджене без відповідної дозвільної документації й проекту, з порушенням протипожежних, будівельних та інших норм і правил, чим порушує її право користування належним їй жилим будинком, просила визнати незавершене будівництвом кафе самочинним будівництвом, усунути їй перешкоди в користуванні належним їй нерухомим майном і зобов'язати ОСОБА_2 знести незавершене будівництвом кафе.

Ухвалою Виноградівського районного суду Закарпатської області від 14 червня 2010 року до участі у справі залучено як третіх осіб: Виноградівський РВ ГУ МНС України в Закарпатській області та Виноградівську державну інспекцію архітектурно-будівельного контролю і як співвідповідача - ОСОБА_3.

Рішенням Виноградівського районного суду Закарпатської області від 20 серпня 2010 року позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено частково: усунуто їй перешкоди в здійсненні права приватної власності шляхом знесення (демонтажу) незавершеного будівництвом кафе-магазину, яке належить ОСОБА_2 та розміщене у АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_1; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Рішенням апеляційного суду Закарпатської області від 6 жовтня 2010 року рішення Виноградівського районного суду Закарпатської області від 20 серпня 2010 року в частині задоволення позовних вимог ОСОБА_1 скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог; у решті - рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 грудня 2010 року рішення апеляційного суду Закарпатської області від 6 жовтня 2010 року залишено без змін.

5 березня 2011 року ОСОБА_1 звернулась до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних із заявою про перегляд рішення апеляційного суду Закарпатської області від 6 жовтня 2010 року та ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 грудня 2010 року та одночасно подала клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку.

Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 квітня 2011 року поновлено ОСОБА_1 строк на подання заяви про перегляд Верховним Судом України судових рішень і допущено до провадження Верховного Суду України цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, треті особи: Виноградівський РВ ГУ МНС України в Закарпатській області, Виноградівська державна інспекція архітектурно-будівельного контролю, про усунення перешкод у користуванні майном для перегляду рішення апеляційного суду Закарпатської області від 6 жовтня 2010 року та ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 грудня 2010 року.

У заяві про перегляд Верховним Судом України ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 грудня 2010 року ОСОБА_1 просить скасувати вказане судове рішення та рішення апеляційного суду Закарпатської області від 6 жовтня 2010 року й залишити в силі рішення Виноградівського районного суду Закарпатської області від 20 серпня 2010 року з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України.

На підтвердження неоднакового застосування норм матеріального права ОСОБА_1 посилається на ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 19 листопада 2008 року та від 26 січня 2011 року, постановлені щодо спорів у правовідносинах, подібних до спірних правовідносин, при вирішенні яких судами, на її думку, по-іншому застосовано норми чинного законодавства, а саме: ст. ст. 376, 391 Цивільного кодексу України.

Колегія суддів Верховного Суду України, розглянувши в порядку перегляду судових рішень ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 грудня 2010 року та рішення апеляційного суду Закарпатської області від 6 жовтня 2010 року, дійшла висновку, що скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав: неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах; встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Переглядаючи рішення апеляційного суду в касаційному порядку, суд касаційної інстанції дійшов висновку про те, що обставини справи встановлені судом апеляційної інстанції вірно, висновки апеляційного суду є правильними, відповідають нормам матеріального й процесуального права та обставинам справи, а доводи касаційної скарги цих висновків не спростовують.

В ухвалі колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 19 листопада 2008 року та в ухвалі колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 26 січня 2011 року, на які посилається заявник як на підставу перегляду судових рішень, суд касаційної інстанції скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції у зв'язку з тим, що на порушення вимог процесуального закону суди не перевірили належним чином доводів сторін, не дали належної правової оцінки наявним у справі доказам, не визначились із характером спірних правовідносин і правовою нормою, яка підлягає застосуванню до них.

Спільним для цих справ є суб'єктний склад сторін, предмет і підстави позову, однак ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 19 листопада 2008 року та від 26 січня 2011 року не містять неоднакового застосування ст. ст. 376, 391 Цивільного кодексу України, оскільки результатом постановлених ухвал є направлення справ на новий розгляд до суду першої інстанції у зв'язку з тим, що судом першої інстанції під час розгляду зазначених справ не було в достатньому обсязі перевірено доводів позивача, не дано належної правової оцінки доказам, не з'ясовано всіх обставин справи, не визначено характер спірних правовідносин і правову норму, яка підлягає застосуванню до них, і такі порушення норм процесуального права не були усунуті апеляційним судом.

Ухвала суду касаційної інстанції про направлення справи на новий розгляд у зв'язку з тим, що судом першої інстанції допущено наведені порушення норм процесуального права й такі порушення не були усунуті апеляційним судом, не може бути прикладом неоднакового застосування судом касаційної інстанції норм матеріального права, оскільки така ухвала не містить правової позиції щодо спірних правовідносин і вказує на допущені судами першої та апеляційної інстанцій порушення норм процесуального права та необхідність їх усунення для правильного вирішення спору.

За таких обставин немає підстави вважати, що судом касаційної інстанції неоднаково застосовано одні й ті самі норми матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах. Обставини, на які посилається заявник у своїй заяві, не підтвердилися.

Відповідно до ч. 1 ст. 3605 Цивільного процесуального кодексу України Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Керуючись ст. ст. 355, 3603, 3605 Цивільного процесуального кодексу України, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви ОСОБА_1 про перегляд Верховним Судом України ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 грудня 2010 року та рішення апеляційного суду Закарпатської області від 6 жовтня 2010 року відмовити.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України.

 

Головуючий

Л. І. Охрімчук

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

Л. Ф. Глос

 

Т. В. Гошовська

 

Л. І. Григор'єва

 

М. І. Гриців

 

В. С. Гуль

 

В. І. Гуменюк

 

М. Б. Гусак

 

А. А. Ємець

 

Т. Є. Жайворонок

 

В. В. Заголдний

 

Г. В. Канигіна

 

Є. І. Ковтюк

 

П. І. Колесник

 

М. Є. Короткевич

 

О. А. Коротких

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

В. В. Кривенко

 

О. Т. Кузьменко

 

Д. Д. Луспеник

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

П. В. Панталієнко

 

М. В. Патрюк

 

В. Ф. Пивовар

 

О. І. Потильчак

 

Б. М. Пошва

 

О. Б. Прокопенко

 

А. І. Редька

 

Я. М. Романюк

 

Ю. Л. Сенін

 

А. М. Скотарь

 

Т. С. Таран

 

О. О. Терлецький

 

О. А. Шаповалова

 

І. Б. Шицький

 

В. Ф. Школяров

 

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали