Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 червня 2019 року N 272

Про утворення Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

На виконання пункту 7 Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 N 499 (Постанова N 499), наказую:

1. Утворити Аукціонний комітет з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. Персональний склад Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

2.2. Положення про Аукціонний комітет з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Насалик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
21 червня 2019 року N 272

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах

НАСАЛИК
Ігор Степанович

міністр енергетики та вугільної промисловості, голова аукціонного комітету;

БУСЛАВЕЦЬ
Ольга Анатоліївна

генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля, член аукціонного комітету;

ЧУПРИНА
Олексій Віталійович

начальник Управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики НКРЕКП, член аукціонного комітету (за згодою);

ВЛАСЕНКО
Юрій Миколайович

начальник Управління енергоринку НКРЕКП, член аукціонного комітету (за згодою);

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
Олексій Юрійович

державний секретар Мінекономрозвитку, член аукціонного комітету;

ТРИНУС
Федір Анатолійович

заступник директора юридичного департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики Мінекономрозвитку, член аукціонного комітету;

КУЛІШОВА
Тетяна Василівна

директор Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Антимонопольного комітету, член аукціонного комітету (з правом дорадчого голосу);

ПОМИЛУЙКО
Ярослава Валеріївна

член Дирекції (Директор) ПАТ "Центренерго", член аукціонного комітету (за згодою з правом дорадчого голосу);

НІКІТІН
Олексій Олександрович

заступник директора Департаменту з комерції ПрАТ "Укргідроенерго", член аукціонного комітету (за згодою з правом дорадчого голосу);

БЕДІН
Сергій Володимирович

генеральний директор ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом", член аукціонного комітету (за згодою з правом дорадчого голосу)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
21 червня 2019 року N 272

ПОЛОЖЕННЯ
про Аукціонний комітет з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

1. Положення про Аукціонний комітет з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (далі - Положення) розроблено на виконання Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 499 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами" (Постанова N 499).

2. Аукціонний комітет з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (далі - аукціонний комітет) у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міненерговугілля та цим Положенням.

3. Основними завданнями аукціонного комітету є:

1) забезпечення належної та ефективної організації проведення аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

2) забезпечення правового регулювання проведення аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

3) підготовка пропозицій стосовно удосконалення порядку організації та проведення аукціонів, процедури укладення двосторонніх договорів з купівлі-продажу електричної енергії, а також щодо заходів, спрямованих на забезпечення укладення двосторонніх договорів з купівлі-продажу електричної енергії та зниження ризиків невиконання зобов'язань учасниками аукціону (продавцем та покупцями) договорів з купівлі-продажу електричної енергії.

4. Аукціонний комітет відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

1) погоджує регламент аукціону, розроблений організатором аукціону;

2) здійснює моніторинг за проведенням аукціонів щодо дотримання учасниками аукціону та організатором аукціону регламенту аукціону;

3) розробляє та надає організаторам аукціонів рекомендації щодо заходів, спрямованих на підтримку добросовісної конкуренції;

4) визначає форми та технології проведення аукціону;

5) встановлює вимоги до порядку організації та проведення двостороннього безперервного аукціону і до порядку здійснення розрахунків (у разі потреби);

6) затверджує примірну форму договорів купівлі-продажу, щорічний графік проведення аукціонів;

7) здійснює інші повноваження, що визначені Порядком проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 499 (Постанова N 499), та іншими нормативно-правовими актами.

5. Аукціонний комітет має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) отримувати від організаторів аукціону всю інформацію та документи, які необхідні для належного здійснення аукціонним комітетом покладених на нього функцій.

6. Аукціонний комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

7. До складу аукціонного комітету входять представники органів державної влади на рівні не нижче керівника структурного підрозділу, а саме:

два представники Міненерговугілля;

два представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за згодою);

два представники Мінекономрозвитку;

представник Антимонопольного комітету (з правом дорадчого голосу).

До складу аукціонного комітету входять по одному представнику від кожного продавця (за згодою), виробника електричної енергії, зазначеного в пункті 1 Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (Постанова N 499), з правом дорадчого голосу.

Аукціонний комітет утворюється Міненерговугіллям.

Головою аукціонного комітету є Міністр енергетики та вугільної промисловості або його заступник відповідно до розподілу повноважень.

Персональний склад аукціонного комітету затверджується Міненерговугіллям.

У разі неможливості прийняття участі одного із членів аукціонного комітету на засіданні, такий член аукціонного комітету може надати право участі в аукціонному комітеті представнику органу, який він представляє, шляхом надання довіреності на представництво інтересів на рівні не нижче керівника структурного підрозділу такого органу.

8. Формою роботи аукціонного комітету є засідання, що проводяться за потреби.

Головуючим на засіданні є голова аукціонного комітету. У разі відсутності голови та/або секретаря аукціонного комітету з числа інших членів аукціонного комітету шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обираються особи, які виконують їх обов'язки на засіданні.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях аукціонного комітету забезпечує його секретар.

Секретар аукціонного комітету обирається з числа його членів на першому засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

9. Секретар аукціонного комітету повідомляє його членам про дату проведення засідання комітету та перелік питань, що виносяться на розгляд, не пізніше, як за один робочий день до дня його проведення.

10. Засідання аукціонного комітету вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш, як дві третини його членів.

11. Рішення аукціонного комітету приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні аукціонного комітету.

Рішення аукціонного комітету оформляється протоколом, який підписується усіма його членами, які були присутні на засіданні, та оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

Члени аукціонного комітету мають право в разі незгоди з прийнятим аукціонним комітетом рішенням подавати письмові зауваження до протоколу з обґрунтуванням своєї позиції, які додаються до протоколу та є його невід'ємною частиною.

12. На своїх засіданнях аукціонний комітет також має право розробляти пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції, рекомендації фіксуються у протоколі засідання аукціонного комітету, який підписується усіма його членами, які були присутні на засіданні, і доводиться до відома організаторам аукціону будь-яким прийнятним способом (зокрема, електронною поштою, поштою, кур'єрським зв'язком тощо).

13. Організаційне, інформаційне та інше забезпечення діяльності аукціонного комітету здійснює Директорат енергетичних ринків Міненерговугілля.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали