МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.11.2011 р. N 316-р

Про утворення колегії Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та затвердження Положення про неї

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39, статті 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 11 Положення про Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.03.2008 N 90-р, та з метою підготовки і розгляду оптимальних варіантів рішень з питань, віднесених до компетенції Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації:

1. Утворити колегію Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про колегію Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (далі - Положення)(додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Травянка В. І.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
04.11.2011 N 316-р

СКЛАД
колегії Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Голова колегії:

Піскун
Олена Віталіївна

виконувач обов'язків начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Відповідальний секретар колегії:

Волик
Світлана Григорівна

головний спеціаліст відділу аналізу, прогнозування розвитку АПК і сільської місцевості, врегулювання відносин власності та правового забезпечення Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Члени колегії:

Аврам
Степан Михайлович

директор приватного підприємства "Тайяна" (за узгодженням)

Бакун
Микола Іванович

начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінною інспекцією Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Бутов
Василь Миколайович

директор Миколаївського інституту агропромислового виробництва (за узгодженням)

Гладун
Василь Андрійович

Архімандрид Варнава Миколаївської єпархії Української православної церкви (за узгодженням)

Гуров
Григорій Вавилович

начальник відділу формування ресурсів сільськогосподарської продукції, харчової та переробної промисловості Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації 2

Калнаус
Олег Робертович

начальник Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням)

Ключник
Володимир Іванович

голова Миколаївської обласної організації роботодавців агропромислового комплексу (за узгодженням)

Кормишкін
Юрій Анатолійович

голова постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села (за узгодженням)

Майхрич
Володимир Михайлович

начальник інспекції захисту рослин у Миколаївській області (за узгодженням)

Олійник
Володимир Петрович

начальник обласної державної насіннєвої інспекції (за узгодженням)

Похилько
Григорій Федорович

заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Рачковський
Сергій Васильович

начальник відділу аналізу, прогнозування АПК і сільської місцевості, регулювання відносин власності та правового забезпечення Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Шебанін
В'ячеслав Сергійович

ректор Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
04.11.2011 N 316-р

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (далі - колегія).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації і утворена для підготовки рекомендацій щодо виконання Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності галузей агропромислового комплексу області.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Положенням про Головне управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Положення про колегію Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації затверджує голова облдержадміністрації.

5. Колегія:

5.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

5.2. Розглядає пропозиції щодо:

5.2.1. Реалізації державної політики з питань розвитку сільського господарства, садівництва, овочівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції, здійснення заходів для гарантування продовольчої безпеки регіону;

5.2.2. Визначення перспектив і найважливіших напрямів розвитку агропромислового комплексу області;

5.2.3. Розроблення механізмів для впровадження загальнодержавних регіональних програм, поточних планів економічного та соціального розвитку галузей агропромислового комплексу сфери села;

5.2.4. Вирішення функціональних питань галузевого і міжгалузевого характеру, структурної перебудови галузей агропромислового комплексу, реформування майнових і земельних відносин, подолання негативних явищ кризового характеру;

5.2.5. Запровадження сучасних механізмів вирішення функціональних питань галузевого та міжгалузевого характеру, державної підтримки підприємств, установ і організацій усіх форм власності, стимулювання їх інтеграції, розвитку агропромислового комплексу, розвитку аграрної освіти, системи маркетингу у сфері матеріально-технічного постачання, виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції;

5.3. Аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

5.4. Розглядає стан використання матеріальних і фінансових ресурсів, передбачених державним та обласним бюджетами на реалізацію затверджених програм і заходів;

5.5. Обговорює підсумки роботи підприємств, установ і організацій системи агропромислового комплексу (далі - АПК), а також відповідних галузей;

5.6. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5.7. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи, виконавської дисципліни та забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

5.8. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

6. Колегія має право:

6.1. Залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за узгодженням), вчених і провідних фахівців до підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції;

6.2. Одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію і матеріали;

6.3. Заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів апарату Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери діяльності Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

6.4. Запрошувати для участі в засіданні колегії представників місцевих органів виконавчої влади.

7. До складу колегії входять начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (голова колегії), його заступники, начальники відділів, а також інші працівники Головного управління. За згодою, до її складу можуть залучатися керівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери діяльності Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, голова постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села; представники наукових і навчальних закладів, профспілки працівників АПК, організації роботодавців.

8. Кількісний та персональний склад колегії затверджує голова облдержадміністрації за поданням начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

9. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

10. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на квартал (півріччя), в якому зазначаються питання, які необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення.

11. Проект плану проведення засідання колегії складається секретарем колегії на підставі пропозицій членів колегії, за попереднім погодженням їх з відповідними заступниками начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, але не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії на погодження.

12. Додаткові питання до затвердженого плану засідання колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за 5 робочих днів до чергового засідання.

13. Затверджений план засідання колегії до відома членів колегії доводить секретар не пізніше ніж за 3 дні.

14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначається головою колегії.

15. На розгляд колегії подаються:

15.1. Проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача по кожному питанню;

15.2. Довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій;

15.3. Проект рішення колегії;

15.4. Список членів колегії;

15.5. Список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питання порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен по батькові, місця роботи та займаних посад;

15.6. Довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

16. Заступники начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, начальники відділів несуть персональну відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів на засідання колегії.

17. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

19. Засідання колегії вважається правоможним у разі, коли у ньому беруть участь більше половини її складу.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

25. Рішення колегії впроваджуються в життя протокольними рішеннями, а при необхідності - наказом начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

26. Рішення колегії оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

27. Матеріали засідань колегії і протоколи зберігаються у секретаря колегії.

28. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюється особами, визначеними у цих рішеннях.

39. Голова колегії, визначає ступінь відповідальності осіб, винних у невиконанні чи несвоєчасному або неякісному виконанні рішень колегії.

30. Колегія розглядає на своєму засіданні стан виконання ухвалених нею рішень.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали