ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.03.2010 р. N 93/А-2010

Про утворення комісії з питань оцінювання вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунку, отриманого уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів

Розпорядження втратило чинність(згідно з розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 13 січня 2012 року N 12/А-2012) (Розпорядження N 12/А-2012)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року N 1337 "Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів", наказу Головного управління державної служби України від 13 січня 2010 року N 2 "Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінювання вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунку, отриманого уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів":

1. Утворити комісію з питань оцінювання вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунку, отриманого уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів, затвердити її склад та Положення про неї (додаються).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації.

 

Голова
обласної державної адміністрації

М. Д. Сердюк

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
02.03.2010 р. N 93/А-2010

СКЛАД
комісії з питань оцінювання вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунку, отриманого уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів

Заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації - голова комісії

Начальник відділу забезпечення діяльності керівництва апарату обласної державної адміністрації - заступник голови комісії

Помічник голови обласної державної адміністрації відділу забезпечення діяльності керівництва апарату обласної державної адміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

Радник голови обласної державної адміністрації відділу забезпечення діяльності керівництва апарату обласної державної адміністрації

Перший заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції обласної державної адміністрації.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
заступника голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

В. І. Кулаков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
02.03.2010 N 93/А-2010

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань оцінювання вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунку, отриманого уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів

1. Комісія з питань оцінювання вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунку, отриманого уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів (далі - Комісія), утворюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року N 1337 "Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів", з метою оцінювання вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунку, отриманого уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, Законом України "Про засади запобігання та протидії корупції", іншими чинними нормативно-правовими актами, а також Положенням про Комісію.

3. Основними завданнями Комісії є:

- оцінка вартості подарунка;

- вирішення питання можливості використання подарунка;

- визначення місця зберігання подарунка;

- встановлення питання строку зберігання подарунка.

Комісія складається з п'яти осіб.

До складу комісії входять: голова Комісії, заступник голови, секретар комісії та два члени.

Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який за посадою є заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації.

Персональний склад Комісії та Положення про неї затверджує голова обласної державної адміністрації.

Формою роботи Комісії є засідання.

5. Комісія проводить засідання протягом п'яти днів з моменту передачі уповноваженою особою подарунка обласній державній адміністрації.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

З метою проведення вартісної оцінки подарунка Комісія має право залучати до участі у засіданнях спеціалістів, фахівців.

6. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Комісія приймає рішення з урахуванням наданих уповноваженою особою документів, акту приймання - передачі, враховуючи думку експертів та фахівців.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар Комісії.

Рішення Комісії в триденний строк з моменту прийняття затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали