КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2011 р. N 902

Київ

Про утворення Комісії з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР, що додається.

3. Комісії, утвореній згідно з цією постановою, щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Кабінету Міністрів України інформацію про результати роботи.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2011 р. N 902

СКЛАД
Комісії з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР

ГРИГОРЕНКО
Євген Миколайович

- заступник Голови Фонду державного майна, голова Комісії

ФЕДОРОВ
В'ячеслав Веніамінович

- директор департаменту розпорядження державним майном Фонду державного майна, заступник голови Комісії

ЧЕРНЯЄВА
Ірина Вікторівна

- начальник відділу департаменту розпорядження державним майном Фонду державного майна, секретар Комісії

КРАВЧЕНКО
Андрій Миколайович

- начальник відділу департаменту контррозвідувального захисту економіки держави СБУ

КУЗЬКІН
Євген Юрійович

- директор департаменту фінансів виробничої сфери Мінфіну

МАКСИМОВ
Олександр Анатолійович

- директор департаменту управління та реформування об'єктів державної власності Мінекономіки

НАДРАГА
Василь Іванович

- перший заступник Міністра соціальної політики

ПОСТОЮК
Олексій Олексійович

- директор департаменту соціального страхування і партнерства Мінсоцполітики

СОЛОВЙОВ
Олександр Миколайович

- начальник управління департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю

ТИМОШЕНКО
Людмила Олексіївна

- начальник відділу департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2011 р. N 902

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР

1. Комісія з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР (далі - Комісія) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним ним для забезпечення здійснення своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, а також актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації процесу інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР (далі - інвентаризація майна);

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час проведення інвентаризації майна;

підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади в процесі інвентаризації майна, зокрема стосовно удосконалення нормативно-правової бази.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі інвентаризації майна;

2) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань інвентаризації майна;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

До складу Комісії входять голова, заступник голови, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками).

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Комісії, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Фонд державного майна.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали